We-la 22

1"N mɛɛwa ne n dɔɔranarwa, hé do deŋna n be ásɛ n bol n kon hé no." 2Baa noa kɛŋɔ ba gbagba wobolee wɛɛ bol ba be la, ba tɔ nyoa jeiih ken, asɛ Pɔɔl ɛɛ bol o wa, dɛ ŋɔ, 3"Juda tee men. Silisia harɛ bwɛɛ baa dɛ yerɔ Taasos la taa ba lol mɛ. Kɛ Jerusalam bonɔɔ ba dɛɛ mɛ, asɛ Gamaleɛl chag mɛ kwa, dɛ bag mɛ ya naanar kii bwa, asɛ mɛɛ teŋɛ a ta. N sie begrɔ mɛɛ tomɛ Korowii gɛ he bɛlbwa aa dɛ tomɔ fini nɔ. 4Dɛ n fa chegɛ nɛra baa teŋɛ gɛ ŋwɛnɛfale nɔ ta nɔ nɛɛ dɛɛ nyin ba dɛ́ kpo, dɛ lawɛ ba baala ne haahna bwa do deene. 5Sɔfore Nomoa ne ya Juda tena nomonome bwa ɛɛ wonoo di danseɛ kɛŋɔ kpelaa n ŋɔ. Banee fa chwerɛ tɔne tɛ mɛ ásɛ n kpɔ la yabala Juda tena baa lɔ Damaskɔs la be ásɛ ba tɛ mɛ ŋwɛnɛ ń won lawɛ ŋwɛnɛfale la tena baa lɔ bela dɛ kpɔ ba ba Jerusalam ásɛ ba ka ɛɛ ba wahala la. 6"Maa dɛ la dɛ ka tel Damaskɔs la, kerabeŋkpoŋ dɛ nii le nyundua dɛ chaah n nɛɛ kohona dɛ bar mɛ cheme. Dɛ wee chegɛ nyufala. 7Belaa n chole harɛ. Maa chola la, n no taa bɛl o ŋɔ n be ŋɔ, 'Oo, Sɔɔl! Ɛrɛɛ he che n nɛɛ gɛ nɔɔ?' 8Bela n ŋɔ, 'Henee umeo, n Dɔɔ?' Asɛ o ŋɔ, 'Menee Yeesu waa le Nasarɛt la. Menee hɛɛ yo la.' 9Dɛ n ne nɛra banee dɛɛ kaa. Ba na nii la te, kɛ ba ta naate waa dɛ bol waa n be la wobol te noɛ. 10Belaa n pɛɛro ŋɔ, 'N Dɔɔ, ɛrɛɛ mɛɛ ba ɛɛ yɔ?' Asɛ o ŋɔ n be ŋɔ, 'Ir la Damaskɔs ásɛ Korowii ka bagle waa waa dɛ nyin kɛ he ɛ.' 11Nii la aa chaah n sie kohona la, a gelɔ n nyoŋe. Anomanta nɛra n ne baa dɛ kaa laanee bera lag mɛ da dɛ ba n ne Damaskɔs. 12"Damaskɔs bela la, dɛ baa bɛl lole baa yerɔ Ananias. Dɛ o ɛ nɛn waa dɛ tomɛ Korowii kɛrɛdɛ dɛɛ teŋɛ Mosis Mmara la ge ta kɛrɛdɛ, asɛ Juda tena baa lɔ bela la bwa ɛɛ tɛo duure kohona. 13Ananias baa che n be dɛ ŋɔ, 'N dɔɔ Sɔɔl, Korowii gel he sie pili.' Bug la ta dɛ n denɔ berɛ dɛɛ na, dɛ nao. 14Asɛ o ŋɔ, 'Korowii ya naanar faa dɛ tomɔ la, onee lee tɛ o te ŋɔ hé jemɛ waa waa dɛ nyin, dɛ won no o Bidɛɛge la gbagba wobol, dɛ nao ge. 15O ɛ gɛ ásɛ he won di danseɛ tɛo nɛra bwa be waa haa naa bwa ta, ne waa haa noa bwa ta. 16Anomanta bɛ berɛ so kpa. Gel ba sɔe Korowii ne, asɛ he yerɛ Yeesu sɔn dɛ soŋo ó kpɔ he wechɔga kɛɛ.' 17"A habɔɔ la, n berɔ kaa Jerusalam. Belaa n kaa soŋe Korowii o dea bini dɛ na chaahna. 18N na n Dɔɔ Yeesu, asɛ o ŋɔ n be ŋɔ, 'Le Jerusalam warane. N waa nɔ haa dɛ di a danseɛ nɔ, Jerusalam tena aa a noe ba.' 19Belaa n ŋɔ, 'N Dɔɔ, ba gbabir na gɛ n faa la cheremi deene bini dɛ kaa lɔɔ nɛra baa yarada he waa nɔ, dɛɛ do ba deene. 20Gɛ saŋ baa kpo Steeven o faa dɛ di he waa nɔ danseɛ la, dɛ n lɔ bela dɛ sɛh ŋɔ o chɛ kpoe. Hale baala la aa dɛ kaa bá ka kpoo dɛ wur ba yale la, men lɛa kpoŋe.' 21Anee o ŋɔ n be ŋɔ, 'Kaa! Mɛɛ geloo he kaa bojaŋ, dɛ la nɛra baa wola Juda tena ɛɛ be.' " 22Pɔɔl aa dɛ bol o waa la bwa dɛ nɛra la bwa cheg deŋne dɛɛ no o be. Kɛ waa ba dɛ bol nɛra baa wola Juda tena ɛɛ be laŋa waa la, ba baah diu baa nyɛg kohona dɛɛ ŋɔ, "Hé le o ne! Bɔkwaa he gel o che dɛɛ ɛɔ?" 23Ba baah diu, asɛ baa nyɛg, dɛɛ viwe ba yale, dɛ ɛ teera dɛɛ ta nyundua. 24Anomanta soojanomonjen la gelɔ ba kpɔ Pɔɔl jo dea. Dɛ o ta wone jemɛ wee la aa bala nɛra la ɛɛ nyɛg gɛ la. Anomanta o ŋɔ bá lɔɔ Pɔɔl bampɔrɔ ŋwɛɛra ne, dɛ ɛo hɔhɔrɔwa ásɛ o fe sɛh chɔgre dɛ bol kasinteŋ. 25Baa ŋɔa ba lɔɔro la, o pɛɛ ba bini nomoa la ŋɔ, "Ŋwɛnɛ lole kɛŋɔ he lɔɔ Room te dɛ ba ta o waa bolɛ dɛ na wechɔga waa ɛa aa?" 26Pɔɔl aa ŋɔ gɛ la, sooja la kaa ŋɔ ba nomonjen la be ŋɔ, "Dɛɛ do baa nɔ dɛɛgɔ dɛ bɛ on wechɔga bɛlbwa ɛ. Room tee on." 27Belaa nomoa la ba pɛɛ Pɔɔl ŋɔ, "Room tee hen aa?" Asɛ Pɔɔl sɛh ŋɔ Room tee on. 28Anee nomoa la ŋɔ, "Bɛlee n gba, kɛ n bɔ kem taeh mɔɔ dɛ won ɛ Room te nɔ." Belaa Pɔɔl ŋɔ, "Room tee lolɛ n te n ɛ Room te." 29Bug la ta dɛ nɛra ba fe aa dɛ ba Pɔɔl lɔɔra la le habɔɔ. Nomoa la ge aa naa kɛ Room tee Pɔɔl asɛ o gel ba do kwaa o nɔɔra la, o ɔmɔ. 30Dɛ nomoa la dɛ nyin o jemɛ waa Pɔɔl aa ɛa asɛ Juda tena la baah di o nɛɛ la. Anomanta tɔ aa pera la, o gelɔ ba le Pɔɔl dea, dɛ gel Sɔfonomonome ne Juda tena nomonome baa dɛ bol waa la bwa cheme. Baa chema la, o gelɔ Pɔɔl ba che ba sie.

will be added

X\