We-la 21

1Yaa le ba be la, ya jo stiimae bini dɛ pa sie kaa Kɔs, asɛ tɔ aa pera la, ya la Roods, dɛ ka che bela kaa Patara. 2Belaa ya na kɛŋɔ stiimae bɛl aa ba dɛ kaa Finiisia harɛ ta, asɛ ya jo o bini dɛ kaa, 3dɛ ba le bobɛl dɛ na ekwi bɛl baa dɛ yerɔ Saepros la, dɛ berɛ pa sie weekaŋle harɛ bɔr pera dɛ ka le Siiria harɛ ta, dɛ ka tu Taaya, dɛkalkɛŋɔ dɛ belaa stiimae la ɛɛ ba bone aa lɔ o bini la ne. 4Ya nyin asɔre tena baa lɔ bela la bɔr, dɛ so ba be yawanyoa. Bela la Korowii Domadɛɛge la gelɔ ba ŋɔ Pɔɔl be ŋɔ o bɛ Jerusalam la. 5Ya kaala aa tela la, ya le bela dɛ chig ŋwɛnɛ ta dɛɛ kaa. Ba ne ba haahna ne bii bwaa baa do yaa ŋwɛnɛ dɛ le bwɛɛ la ta, dɛ ka tel nee nyoa, asɛ ya guŋi harɛ nee nyoa bela dɛ soŋe Korowii dɛ kal dɔŋa. 6Yaa kal dɔŋa tonɛ la, ya jo stiimae bini, asɛ ba kaa dem. 7Ya le Taaya ba Tɔlemaes dɛ ba chɔɔ bela asɔre tena, dɛ so ba be tɔpebeŋkpoŋ. 8Tɔ aa pera la, ya le bela dɛ ba Sisaaria, dɛ ba chog Felep. Dɛ o ɛ nɛra banuanɛ ba faa lee ba Jerusalam ŋɔ báa nyiŋi suuga waa ta la bɛl. Dɛ o dɛ gaage dɛɛ bol Korowii Wa. 9Dɛ o dɔ bihaahna banaarɛ baa wola yalɛ bwa asɛ Korowii Domadɛɛge la cha ba ba yon dɛɛ bol Korowii Wa. 10Ya bigri bela tama, asɛ Korowii keame bɛl baa dɛ yerɔ Agabus la le Judia harɛ ba. 11Waa ba ya be la, o baa kpɔ Pɔɔl kriso, dɛ vɔrɔwe o gbagba nɔɔra ne nakpale dɛ ŋɔ ya be ŋɔ, "Kenii Korowii Domadɛɛge ŋɔ: Juda tena ɛɛ vɔrɔwe kriso nɔ te kenii Jerusalam, dɛ kpɔɔ do nɛra baa wola Juda tena ɛɛ nɔn ta." 12Yaa no gɛ waa nɔ la, ya ne asɔre tena baa lɔ bela la soŋe Pɔɔl ŋɔ o bɛ Jerusalam la. 13Belaa o ŋɔ, "Ɛrɛɛ hɛɛ wi ken dɛɛ nyin kɛŋɔ he do mɛ bɔhwaah nɔɔ? Dɛ baa vɔg mɛɛ Jerusalamee yaa, n sɛh gɛ. Dɛ baa kpo mɛɛ ge kwaraa naa, n sɛh gɛ. Dɛ baa koh n Dɔɔ Yeesu waa dɛ ɛɛ mɛ anɔ bɛlbwa naa, n waane laa. N sɛh gɛ waa nɔ wubwa bambile bwa ne." 14Ya bol harɛ bini waa nɔ bwa o be, o ta noɛ. Anomanta ya gelo dɛ ŋɔ, "Gɛ Korowii aa dɛ nyin a ɛ la, á ɛ gɛ." 15A habɔɔ la, ya kpɔ ya bone dɛ kaa Jerusalam. 16Sisaaria asɔre tena la bane ge teŋɛ ya nɛɛ la, dɛ tɔ ya sie la ya ne baa la ya fe aa dɛ ba o dea choga la dem. Dɛ o le Saepros, dɛ ɛ nɛnlogla baa lɛ Yeesu waa la bɛl, asɛ baa yerɔ Meesan. 17Yaa ba Jerusalam la, asɔre tena la lɛ yaa silɛɛ ne. 18Tɔ aa pera la, Pɔɔl kpɔ yaa la Jems be, dɛ asɔre tena nomonome la bwa lɔ bela. 19Pɔɔl ne ba lea dɔŋa, asɛ o bagle waa bwa Korowii aa chao o won ɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la harɛre ta. 20Baa no Pɔɔl waa la la, ba jam Korowii taeh. Belaa ba ge ŋɔ o be ŋɔ, "Nomoa, taraken nɔ, yaa won jemɛ Juda tena baa yarada ya Dɔɔ Yeesu nɔ nyoa bagle. Ba warɔ kohona. Ba sie begre Mosis Mmara la ge ta taeh. 21Gɛ nɛra nɔ bwa noɔ kɛŋɔ haa dɛ gaage la, he ka dɛ bagle Juda tena baa lɔ harɛre aa wola Juda tena harɛre ɛɛ ta la ŋɔ bá gel Mosis Mmara la ta teŋa. Hale ba ŋɔ he ŋɔ bá gel ba bii pena teŋa, dɛ ŋɔ ba bɛ Juda tena kii te bɛlbwa ta dɛɛ teŋɛ. Mosis Mmara ge ta ŋwɛnɛ gɛ tɛɛ. 22Gɛ nɛra nɔ ɛɛ noo kɛŋɔ he balɔ. Anomanta ɛrɛɛ hɛɛ ba ɛɛ yɔ? 23Yaa baglee gɛ aa chɛ kɛ he ɛ. Baala banaarɛ bane bagɛ Korowii nyoa bonɔ. 24Kpɔ ba la Korowii Dea, asɛ hé ne ba ka pɛ ɛ we-ɛɛla haa dɛ ba ɛɛ ásɛ dɛ laa doŋa kpɔ he nɛɛ la. He laŋaa, hé bɔ ba kem aa chɛ kɛ ba bɔ waa la ta la tɛɛ ba, ásɛ ba won fonɛ ba nyuune. He ɛ ken aa, nɛra bwa ɛɛ jemɔɔ kɛŋɔ haŋaa ba haŋɛ he nyoa. Baa nao kɛŋɔ he gbabir dɛ teŋɛ Mosis Mmara la ta. 25Asɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ dɛ yarada Yeesu waa la ge la, ya chwer ba ŋɔ ba bɛ vog kwaa ne chal ne ol baa wola o baŋa teŋe o sewɛ la dɛɛ di, dɛ ŋɔ bá laa ba te dɛɛ kpɔ jwamane waa ta." 26Baa ŋɔ gɛ la, Pɔɔl lɛ nɛra banaarɛ la, asɛ tɔ aa pera la, o ne ba ka ɛ we-ɛɛla la ásɛ ba doŋa le ba nɛ. Baa tona la, Pɔɔl kaa jo Korowii Dea bini dɛɛ bagle tɔpera aa di mɔɔ ba kpoo ba bɛlbwa koŋkwaare, ásɛ ba we-ɛɛla la tonɛ. Dɛ a lɔ tɔpera anuanɛ. 27Tɔpera anuanɛ la aa ba dɛ tel a jaga la, Juda tena bane baa le Eesia harɛ pera la na Pɔɔl Korowii Dea, dɛ bol waa dɛ ir nɛra bwaawee, dɛ lawɔ, 28dɛ kpɔ takpeg dɛɛ ŋɔ, "Israel tena, hé ba cha yaa oo! Baa nɔɔ vala dɛɛ bol waa bobɛlbwa dɛɛ yagɛ ya Israel tena ne Mosis Mmara ne Korowii Dea nɔ la. Name te kwaraa doŋaa o kpɔ baa jo ya Korowii Dea nɔ bini. Nɛra baa wola Juda tena ɛɛ, aa wola chɛɛ kɛŋɔ ba jo Korowii Dea la, banee o lawɛ baa jo o bini!" 29Dɛ ba na o ne baa bɛl waa le Ɛfesos baa yerɔ Trɔfemos la Jerusalam bela. A waa ba ŋɔ gɛ la, dɛkalkɛ dɛ ba dɛ lii kɛŋɔ Pɔɔl jo o ne ba Korowii Dea la bini. 30Ate dɛ bwɛɛ la tena bwa lɛ gaeh, dɛ chwa le bobɛlbwa dɛ lawɛ Pɔɔl dɛ tuugu le Korowii Dea la bini. Bug la ta dɛ ba tɔɔge Korowii Dea la gbeni bwa. 31Nɛra la aa chegɛ Pɔɔl kpoe naa ta la, nɛra kaa ŋɔ Room soojanomonjen waa dɛ nyiŋi bela soojare nɛɛ la be ŋɔ Jerusalam tena bwa lɛ gaeh. 32Ate nomoa la gel wobɛlbwa ɛɛ dɛ kpɔ soojanomonome bane baa lɔ o lɔga ne soojare bane dɛ chwa la bela baa dɛ lɔɔ Pɔɔl la. Nɛra la aa na nomoa la wɛɛ ba soojare ne la, ba gel Pɔɔl lɔɔra. 33Nomoa la baa lawɛ Pɔɔl dɛ gel ba do kwaa o nɔɔra, dɛ bɔɔ nɛra la ŋɔ, "Nɛn besoo baa nɔ nɔ? Webesoo o ɛɔ?" 34Ate dɛ ba dɛ nyɛg bobɛlbwa, bane ɛɛ bol anɔ, bane gee bol ane soosiwi. Baa dɛ do gbɔga gɛ la, o ta wone jemɛ waa la kasinteŋ, dɛ ŋɔ bá lawɛ Pɔɔl ka do soojare dejen bini. 35Ba dɛ la dɛ ka tel dea la sanjol baa chegɛ o ta dɛɛ jo o bini la ta, asɛ nɛra la ɛɛ nyin ba kpo Pɔɔl. Anee soojare la lɛo ba be dɛ gɔɔro dawɛ ba vaama ta. 36Dɛ nɛra teŋɔ dɛ kpɔ takpeg dɛɛ ŋɔ, "Hé kpoo! Hé kpoo!" 37Soojare la aa dɛ ba Pɔɔl ne dea la bini joe la, o bol waa ba nomonjen la be dɛ ŋɔ, "Nomoa, n dɛ nyin n bol waane he be tama." Belaa nomoa la ŋɔ, "He dɛ no Grik wobol aa? 38Jamɔ Ijipt te la waa bala baah bɛl ta dɛ ba wetɔŋla ne dɛ yo Abane nomonome asɛ dɛ jo nɛŋkpoora kagboŋa banaarɛ baa kpoŋe dɔmkwaa la ne kpɔg bini laanee hen kɛɛ?" 39Anee Pɔɔl ŋɔ, "Juda tee men. Silisia harɛ bwɛjen baa dɛ yerɔ Taasos la biee men. N poori, tɛ mɛ ŋwɛnɛ ń bol waa nɛra nɔ be." 40Waa ŋɔ gɛ la, nomoa la tɛo ŋwɛnɛ, asɛ o che dea la sanjol ta dɛ kpɔ nɔn ɛgɛ nɛra la ŋɔ bá tɔ nyoa. Ba tɔ nyoa surumm ken, asɛ Pɔɔl kpɔ Israel wobol dɛɛ bol waa ba be, dɛ ŋɔ:

will be added

X\