We-la 20

1Gbɔga la nyoa aa sɔɔhna la, Pɔɔl yerɛ bela asɔre tena la cheme, dɛ do ba gbemba, dɛ kal ba, dɛ kaa Makidoonia harɛ. 2O kpɔ baah bela bwɛɛre la ta dɛ bol waa bag ba taeh dɛ ja ba, dɛ le bela ba Grik tena harɛ ta. 3O di korobie atoro bela mɔɔ dɛ kpɔ o te dɛ́ fe kpɔ stiimae kaa Siiria harɛ. Waa dɛ kpɔ o te dɛ́ kaa la taa o na kɛŋɔ bela Juda tena dɛ vɔrɔwe dɛ́ lawɔ. Belaa o berɛ laa berɛ kpɔ Makidoonia harɛ dɛ kaa. 4Perɔs bie Sopata waa le Beria la teŋɛ Pɔɔl nɛɛ kaa. Aristakus ne Sɛkondos baa le Tɛsalonika la ge la bɛl. Gɛɛ Gayos waa le Dɛɛbe la, ne Tichikos ne Trɔfemos baa le Eesia harɛ la ge la bɛl. Timoti ge la bɛl. 5Gɛ nɛra nɔ tɔ sie dɛ ka so kpa Pɔɔl ne men maa dɛ chwerɛ waa nɔ Troas. 6Ya tɔpejena yaa dɛ di paanoo yaa wola iisi a ta do la garɔ mɔɔ ya che Felepae jo stiimae bini. Yaa le Felepae la, a tɔpera anuee ya ba puu ba Troas. Ya di yawanyoa Troas bela. 7Memene wee jɔmɔra ne la, ya asɔre tena la chemo dɛ di kondikwaa ya Dɔɔ aa kpɔa ja yaa ŋɔ yá kpɔ dɛɛ lii o waa la, asɛ Pɔɔl bol Korowii Waa dɛɛ bagle yaa. Dɛ o fe dɛ nyin kɛŋɔ tɔɔ peraa ó kaa, anomanta o bol waa ka tel harambaŋa. 8Dɛ abrɔsane bɛl doaa ya cheme, asɛ kandere do bela pirim. 9Dɛ bonɔɔ bɛl soge tokoro ta baa yerɔ Yutekɔs. Pɔɔl aa bol waa bigri la, dom lawɛ Yutekɔs kɛrɛdɛ. Waa dɛ chɔ la, o le tokoro la ta abrɔsane la doa le harɛ. Dɛ gɛ dea laanee chɔŋa tooro abrɔsane la deene aa chɔŋra la ta. Baa gɔɔro, dɛ o sewɔ. 10Anee Pɔɔl tu harɛ dɛ ka pi o nɛ, dɛ gbaaro pɛl o bambile, o berɛ wee. Asɛ Pɔɔl ŋɔ ba be ŋɔ, "He bɛ ɔmɛ, o siwi lole." 11Asɛ Pɔɔl berɛ deeh abrɔsane la dɛ ka di kwa, asɛ o ne ba bol waa la sie ka tel kɛ tɔ aa pera mɔɔ o kaa. 12Ate nɛra la sie lɛo kohona kɛŋɔ bie la aa ira la, dɛ kpɔɔ kaa dem. 13Ya kaa kpɔ ya stiimae la kaa bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Asos la ta. Dɛ ya fe dɛ lii kɛ yaa ka kpɔ Pɔɔlee Asos bela, dɛkalkɛ dɛ ya ne o vɔrɔwɔ asɛ o ŋɔ wɛɛ kpɔ harɛɛ dɛɛ cheme yaa bela. 14Waa baa pu yaa Asos la, ya kpɔɔ ya stiimae la ta, asɛ ya ne o ba Mitiliini. 15Tɔ aa pera la, ya berɔ kpɔ stiimae la le bela dɛ ba chɔ ekwi bɛl baa dɛ yerɔ Keɔs la jwɛh. Tɔ aa pera ja la, ya ba bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Samos la ta. Asɛ tɔ aa bera per ja la, ya ba bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Maeletus la ta. 16Yaa dɛ ba la, ya ta Ɛfesos chegɛ, dɛkalkɛ dɛ Pɔɔl aa nyin kɛ o ba bigri Eesia harɛ ta. Dɛ o dɛ nyin kɛ o won tel Jerusalam warane dɛ ba tɔpejen baa dɛ yerɔ Pɛntekɔs la ta garɛ mɔɔ. 17Pɔɔl chegɛ Maeletus kal Ɛfesos asɔre tena nomonome ŋɔ bá ba o be Maeletus. 18Baa bala la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Le awola maa ba he be Eesia harɛ bonɔ la ba le fini, he na n da maa kpoŋa bwa. 19Dɛ n kpɔ n te kɛ n Dɔɔ Yeesu bonɔɔ dɛɛ ɛ o toma nɔ sipwɛra ne. N koh he nyogra haa nyogre Korowii ŋwɛnɛ waa dɛ yon dɛɛ wi. Juda tena aa dɛ vɔrɔwe n vɔrɔwa la, a noo mɛ tenten. 20N ta wobɛlbwa kpɔe sɔh heya. Wobɛlbwa aa le tɔnɔ tɛ heyaa la, n ta a ta tɔe. N bagle nɛra Korowii Waa cheremi bɔra, dɛ bagle o waa he deremi. 21Juda tena ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ bwa bee n bol, dɛ ja ba ŋɔ bá charɛ ba liire dɛ le ba wechɔga ta, dɛ ba Korowii be, dɛ yarada Yeesu dɛ kpɔ ba te tɛo. 22"Taraken nɔ, Jerusalamee mɛɛ kaa la, dɛkalkɛŋɔ Korowii Domadɛɛge kpɔ bela laŋa do n bambile ta maa wola won vɛh. Dɛ waane ɛɛ puu mɛɛ bela yaa, maa jemɛ. 23Waa maa jema bwaa kɛŋɔ bela bwa maa la la, gɛ Korowii Domadɛɛge che nɛra nɛɛ dɛ ŋɔ wahala ne dea chɔe chɔ n sie dɛɛ kpaa mɛ. 24N waane laa n gbagba hweera wa. Waa aa swɛɛ n siwi laanee kɛ gɛ maa ɛ dɛ́ tonɛ toma n Dɔɔ Yeesu aa tɛ mɛ ŋɔ ń ɛ la. N tomaa kɛ ń bol Amanesoma la nɛra be bá jemɛ kɛŋɔ Korowii dɛ sune nɛra nɛɛ dɛɛ nyin ba chae. 25"Taraken nɔ, n jemɔ kɛ he nɛra maa valɛ he nɛɛ dɛ bol Korowii Kora nɔ waa he be nɔ, haa men na kpa bwa. 26Mɛɛ di heyaa kasinteŋii fini. Dɛ he bɛlbwa baa nyogre Korowii ŋwɛnɛ aa, n laa ɛ waane, 27dɛkalkɛŋɔ n ta waa Korowii aa dɛ nyin la wobɛlbwa kpɔe sɔh heya. 28Hɛ́ɛ nyiŋi he te kɛrɛdɛ, dɛɛ nyiŋi nɛra Korowii Domadɛɛge aa kpɔ ba do he nɔn ta ŋɔ hɛ́ɛ nyiŋi ba nɛɛ la kɛrɛdɛ. Korowii Bie gbagba chalee o kpɔ yawɛ o nɛra asɛ ba ɛ o kwaa nɔ, anomanta hɛ́ɛ nyiŋi ba nɛ. 29N jemɔ kɛŋɔ maa dɛ kaa nɔ, nɛnchɔga ɛɛ jo he binii kɛŋɔ petegre toole naa, gbolore yon jo peera baah dɛɛ larawa la. 30N jemɔ kɛŋɔ he gbagba bini bane ɛɛ dɛɛ bol waa aa wola weree, dɛ negre nɛra ásɛ ba gel Yeesu nɛɛ teŋa dɛɛ teŋɛ ba nɛ. 31A waa n ŋɔ hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ ŋɔ he bɛ ba soh kɛ n faa lɔ he be bene atoro bwa dɛ yon dɛɛ ja heyaa Korowii waa ta tɔpebii te bɛlbwa, dɛ koh he waa dɛɛ wi la. 32"N kpɔ heyaa do Korowii nɔn ta ásɛ o kpoŋe heya, ásɛ o nɛra nɛɛ suna waa la won do he bambile bini ásɛ he do kpegri, dɛ won di kapɛrɛsom la waa ɛa cheg nɛra waa laa ba doŋa bwa kpɔ ba nɛɛ asɛ ba ɛ o gbo nɛra la. 33N sie ta nomɛlbwa suuga kɛɛ o yal ta begrɛ. 34He gbabir jemɔ kɛŋɔ gɛ saŋ maa lɔ he be la, bɔwɔbee n kwee mɔɔ n ne nɛra baa teŋɛ n nɛɛ la ɛɛ dɔ ya komɛlbwa. 35N chegɛ n we-ɛɛla ta dɛ bagle heyaa kɛŋɔ a chɛ kɛ ya swɛɛ siwi ɛ toma ken, ásɛ dɛ won dɛɛ cha nɛra baa wola kpege la. A chɛ kɛ yaa lii waa ya Dɔɔ Yeesu gbagba aa bola ŋɔ, 'Nɛn waa dɛ kɛ nɛra kwaa la, o bwara dɛ sɔɔhno dɛ gwaa nɛn baa dɛ kɛo kwaa' la." 36Pɔɔl aa bol waa tonɛ la, o guŋi harɛ, asɛ o ne ba soŋe Korowii. 37Baa ira la, ba lawɔ gbaa ba bambili, dɛ kpɔ wiile dɛ kalo. 38Wee la aa gela ba loo ku kohona laanee kɛŋɔ waa ŋɔa baa on na kpa bwa la. Baa gwao tonɛ la, ba doo ŋwɛnɛ la stiimae la bɔr.

will be added

X\