We-la 19

1Apolos aa lɔ Kɔrent la, Pɔɔl kpɔ harɛ la bwe doa bɔr dɛ ka le Ɛfesos. Waa la bela la, o kaa pu nɛra baa dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ la bane bela, 2dɛ pɛɛ ba ŋɔ, "Haa kpɔ he te tɛ Yeesu la, Korowii tɛ heyaa o Domadɛɛge la aa?" Asɛ ba ŋɔ, "Ɔɔhɔ, ya te ta Korowii Domadɛɛge la waa noɛ kwaraa bwa." 3Anee Pɔɔl berɛ kwaa pɛɛ ba ŋɔ, "Aah dɛ bɔkwa waa he sɛh ŋɔ hɛɛ ɛo mɔɔ ba sɔ heyaa Korowii nee laɔ?" Asɛ ba ŋɔ, "Jɔn waa o faa dɛ chagle laanee ya sɛh." 4Belaa o ŋɔ ba be ŋɔ, "Nɛra baa charɛ ba liire dɛ le ba wechɔga ta laanee Jɔn sɔ Korowii ne. Jɔn faa dɛ bagle nɛra waa la, o ŋɔ ba be ŋɔ naate o taa lɔ sie dɛɛ ba bala la baa ba naa, bá yaradao dɛ kpɔ ba te tɛo. Dɛ Yeesu waa wɛɛ bol la." 5Baa no gɛ waa nɔ la, ba gelɔ ba sɔ ba Korowii nee dɛ́ bagle kɛ ba ɛ ya Dɔɔ Yeesu nɛra. 6Pɔɔl kpɔ o nɔɔra dawɛ ba nɛ, asɛ Korowii Domadɛɛge ba so ba nɛ, asɛ baa bol wobofala, dɛɛ bol Korowii Wa. 7Dɛ baa tel baala fi dɛ banɛɛ. 8Pɔɔl di korobie atoro bwa bela, dɛɛ bol Korowii Waa bela tena be bansua ne ba cheremi dea bini. Dɛ o lag ba dɛɛ so, o ne baa bol Korowii Kora la wa. O takapɔ kɛ wɛɛ berɛ ba liiree ásɛ ba fe teŋɛ o kon ta. 9Dɛ ba bini bane deŋne kpegri baa waa la yarada kwara, dɛɛ bol Yeesu nɛɛ teŋa la waa aa wola were kwara nɛnlaa la bwa baah ta. Anomanta Pɔɔl gel ba, dɛ lawɛ nɛra baa yarada Yeesu waa la, asɛ tɔpere bɛlbwa o ne ba kaa cheme bobɛl baa dɛ yerɛ bela Teraanɔs Sukuu la ta. 10Gɛ Sukuu la ta laŋa dɛ kaa hweli Korowii waa tɔpere bɛlbwa la, ba ɛ gɛ bene anɛ. Anomanta Juda tena ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ dɛ do Eesia harɛ ta bela bwaa no Yeesu waa la. 11Dɛ Korowii chegɛ Pɔɔl nɛɛ dɛɛ ɛ nyokpowaa aa do kpegri dɛ berɛ gwaa logla kwaa la. 12Dɛ nɛra kpɔ dukure ne yakwane waa lega dɛɛ la weela tena be, asɛ ba weelare ɛɛ le ba nɛ, asɛ ba bini banɔ la kwaa aa dɛ ir ba nɛɛ la ge kwaa la ɛɛ le ba nɛ. 13Dɛ Juda tena bane lɔ bela dɛ yon gaage dɛɛ doŋi kwaa aa dɛ ir nɛra nɛ. Ba ge fe dɛ nyin dɛ kpɔ ya Dɔɔ Yeesu sɔn dɛɛ doŋi a gɛ kwaa nɔ dɛ yon dɛɛ kɔgra ŋɔ, "Yeesu Pɔɔl aa dɛ bol o waa la sɔn ta, hé le kɛ yaa dɛ ŋɔ he be nɔ!" 14Dɛ Juda tena Sɔfonomoa bɛl baa dɛ yerɔ Skiiva la bibaala banuanɛɛ dɛɛ ɛ gɛ. 15Awola bɛl baa ŋɔa ba kpɔ Yeesu sɔn doŋi kwaa nomɛl nɛɛ la, a gelɔ o ŋɔ ba be ŋɔ, "N jemɛ Yeesu, dɛ jemɛ Pɔɔl ge. Asɛ he ge, heyaa bamewaɔ?" 16Ate dɛ baa la kwaa aa dɛ ir o nɛɛ la gug ba dɛ lɔɔ ba, dɛ a ɔma. O pira ba dɛ kɛɛ ba laala dɛ wur ba, asɛ ba chwa le o dem bela. 17Juda tena ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ dɛ do Ɛfesos la bwa no gɛ waa nɔ, asɛ ɔmee lag ba kɛrɛdɛ. Gɛ waa nɔ aa chiga la, bela tena ta Yeesu waa la wesale liire kpa. Ba ɔmɔ kɛrɛdɛ. 18Name dɛ bela asɔre tena la kɛrɛdɛ le bombaah dɛɛ bol wechɔga baa ɛa, dɛɛ sɛh ba chɔgre. 19Asɛ ba bini bane baa ɛ dobodobo ka mɔɔ dɛ ɛ asɔre tena la le ba tɔne baa nyiŋi a bini dɛɛ ɛ dobodobo la ne, dɛ kpaa nii do a ta bombaah bela. Baa kari tɔne la suuga la, aa do kanee. Aa tel suugapoŋa kagboŋa fifraanuee. 20Gɛ ŋwɛnɛkpeg nɔ taa a che Korowii waa la perɛ dɛ won do kpegri kohona. 21Gɛ waa nɔ habɔɔ la, Pɔɔl ɛ o liire kɛŋɔ wɛɛ la Makidoonia harɛ ne Akaaya harɛ taa, dɛ́ ka kaa Jerusalam, dɛ ŋɔ dɛ o la a bwa ta naa, a chɛ kɛ o la Room gba. 22O tomɛ o bonɔɔna banɛ baa dɛ yer ba Timoti ne Erastos la, asɛ ba tɔ o sie kaa Makidoonia harɛ. Kɛ o te soge Eesia harɛ ta tama. 23A gɛ saŋ la, dɛ Ɛfesos tena baa wola asɔre tena ɛɛ la lɛ gaeh nɛra baa dɛ teŋɛ ŋwɛnɛfale la ta la nɛ. 24Dɛ jwini te bɛl lɔ bela baa yerɔ Demetros. Dɛ o kpɔ suugapoŋa dɛɛ kwaa bela vog bɛl baa dɛ yerɔ Aatemes la dea chaa, asɛ gɛ toma la ɛɛ tɛ o ne o bala tom-ɛɛra tɔnɔ tenten. 25O yerɛ o tom-ɛɛra la bwa ne nɛra o ne baa dɛ ɛ tonsiwi beŋkpoŋ la bwa, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Yabala, he jemɔ kɛ toma nɔ taa a che ya do wer la. 26Kɛ taraken, he gbabir na waa Pɔɔl nɔ aa dɛ ɛ, dɛ no waa waa dɛ bol. Ɛfesos bonɔ gbo laa wɛɛ ɛ o waa nɔ. Eesia harɛ kɛrɛdɛ bwaa wɛɛ ɛa. O wono berɛ nɛndamanta bwa liire baa teŋɛ waa waa dɛ bagle la ta. O waa waa dɛ bol laanee kɛ voga nɛwɛnyini gbagba aa kpɔ nɔn dɛɛ ɛa la ta kasinteŋ dɔe. 27Waa dɛ ɛ gɛ nɔ, n dɛ ɔmɛ kɛŋɔ ya toma nɔ sɔn bɛ ba chɔg. Ya toma nɔ gbo sɔn laa dɛɛ ba chɔga. Ya vogjen Aatemes dea nɔ nɛra aa dɛ maŋkurao nɔ, baa on komɛlbwa yera ba kpa, asɛ o sɔn sewɛ, asɛ dɛ kpo vog baa dɛ tomɔ Eesia harɛ ne bobɛlbwa la sɔn kwaraa! Baa on ɔmɛ kpa." 28Nɛra la aa no gɛ waa nɔ la, ba bwaawee iro, asɛ baa dooge lɔŋɔre dɛɛ ŋɔ, "Ya Ɛfesos tena vog Aatemes nɔ dɔŋ toole!" 29Ate dɛ gbɔga tɔ bwɛɛ la bwa, asɛ nɛnlaa la aa dɛ do gbɔga la lawɛ nɛra bane baa dɛ yer ba Gayos ne Aristakus la. Dɛ Makidoonia harɛ tenaa ban, asɛ ba ne Pɔɔl ɛɛ valɛ. Nɛra la tɛg ba la bela ba bwɛɛ tena aa chema dɛɛ bol waa dɛɛ pa bole la. 30Dɛ Pɔɔl fe dɛ nyin nɛra la be bela laŋa, kɛ nɛra baa dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ la ta on ŋwɛnɛ tɛɛ. 31Dɛ o daamanaree Eesia harɛ nomonome la bane. Ba tomɛ nɛra ŋɔ bá ka kaoh ŋɔ o bɛ lii kɛŋɔ wɛɛ tire nɛra la baah belaa. 32Dɛ nɛnlaa la kɛrɛdɛ aa jemɛ wee la waa baa cheme bela. Dɛ ba bwa aa wesiwi beŋkpoŋ bol. Bane nyɛga tɔɔ ba bol waa chagɛ bonɔ, dɛ bane ge bol ba kwaa chagɛ le. Dɛ ba bwa dɛ bol waa sagasaga ken, asɛ gbɔga tɔ bela bwa. 33Bela Juda tena fe gelɔ ba bini bɛl baa dɛ yerɔ Alɛksanda la ir che, dɛ fe tɔh ba nyoa ŋɔ ba laa ba waa la ne. Anee o kpɔ nɔn ɛg ba ŋɔ bá tɔ nyoa, ásɛ o fe tɔh o bwɛɛ tena nyoa. 34Nɛra la te ne o nae kɛ Juda tee on, dɛ ba pɛo dɛɛ bol kohona ŋɔ, "Ya vog Aatemes te dɔŋ toole!" Ba si gɛ naaa dɔŋhwere anɛ bwa. 35Belaa ba krache nomoa waa chɔ ba nyoa la le dɛ gel ba tɔ nyoa. Baa tɔ nyoa la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Yabala Ɛfesos tena, nomɛlbwa jemɔ kɛŋɔ ya bwɛɛ nɔɔ dɔ ya vogjen Aatemes vog dea dɛɛ nyiŋi o ta. Yanee dɔ Aatemes bwe la aa le Korowii doa ba le harɛ la ge. 36Tɔŋla toole gɛ waa nɔ te ta. Aa do gɛ nɔ, a chɛ kɛ he tɔ nyoa dɛɛ nyiŋi. A ta chɛ kɛ he ɛ waane dɛ ba le waa nɛ. 37Nɛra nɔ ta ya vog nɔ komɛlbwa ŋwɛɛ, ba ta on sisa wobol ge bolɛ. Aah dɛ bala haa ba ba ne bonɔ nɔ mun ɔ? 38Dɛ nomɛl ɛ Demetros ne o bala waane aa, kɔɔto deene lole, nomonome baa dɛ bol waa a ta la ge lole. Bá ka samane dɔŋa bela. 39Dɛ gɛ ge laa aa, dɛ waane ta lole naa, tɔɔ la wee bwɛɛ nɔ nomonome aa cheme la, bá kpɔ bil ba sie. 40Yaa dɛ do gbɔga ken nɔ, ya ta kɛrɛdɛ nyiŋaa, baa koh a waa lawɛ yaa. Ba lawɛ yaa ge aa, yaa wobɛlbwaa dɔ bol dɛ bagle gbɔga nɔ mun." 41Waa bol waa nɔ gɛ la, o gelɔ nɛra la pegre.

will be added

X\