We-la 16

1Pɔɔl baa le Dɛɛbe ne Lestra dɛ ba na asɔre te bɛl baa dɛ yerɔ Timoti la bela. Dɛ o nya ɛ Juda te dɛɛ yarada Yeesu wa. Asɛ o mɛɛ te ɛ Grik te. 2Dɛ asɔre tena baa lɔ Lestra ne Ikooniam la bwa dɛ yerɛ Timoti sɔndɛɛge taeh. 3Pɔɔl sie lɛ Timoti nɛ, asɛ wɛɛ nyin kɛ o teŋɛ o nɛ, dɛ koh Juda tena baa lɔ bela la waa dɛ teŋe Timoti pen, dɛkalkɛŋɔ dɛ ba jemɔ kɛ Grik tee o mɛɛ. 4Baa valɛ bwɛɛre la ta dɛɛ kaa la, ba bol koŋkiila Yeesu toroma la ne Jerusalam asɔre tena nomonome la aa bagla kɛ nɛ́ra ɛɛ ki la waa bela asɔre tena be. 5Gɛɛ ba ɛ dɛ won cha bela asɔre tena ba do kpegri Yeesu waa baa dɛ yarada la ta, asɛ nɛnfala ge baa ja ba nɛɛ tɔpere bɛlbwa. 6Ba valɔ dɛ ka kpɔ harɛre baa dɛ yera Frejea ne Galaasia la ta, dɛkalkɛ Korowii Domadɛɛge la ta ban ŋwɛnɛ tɛɛ bá bol Yeesu waa la Eesia harɛ. 7Baa dɛ kaa dɛ ka tel Maesea harɛ jaga la, ba fe ŋɔ bá jo Bitiinia harɛ ta, kɛ Yeesu Domadɛɛge ta ban ŋwɛnɛ tɛɛ, 8asɛ ba berɛ kpɔ Maesea harɛ ta kaa Troas. 9Awola jwaana ne la, Pɔɔl na chaahna. O nao kɛ Makidoonia harɛ te bɛl aa chega dɛɛ soŋo dɛɛ ŋɔ, "Ba Makidoonia dɛ ba lɛ yaa." 10Pɔɔl aa na chaahna la la, men maa dɛ chwerɛ tɔn nɔ ne o kpɔ ya te dɛ kaa Makidoonia harɛ, dɛkalkɛŋɔ ya jemɔ kɛ Korowiirii dɛɛ nyin kɛ ya la ka bol Amanesoma la bela tena be. 11Anomanta ya chegɛ Troas jo gbera ta dɛ pa sie kaa Samotres. Tɔ aa pera la, ya la Neapolis, 12dɛ ka che bela kpɔ harɛ kaa Felepae. Dɛ Felepae nɔɔ ɛ Makidoonia be pera bwɛɛre la bwa bwɛjen. Dɛ koojen waa dɛ nyiŋi Room harɛ laanee dɔ bela. Ya bigri bela tama. 13Ona Tɔpere la ta la, ya le dem dɛ la bwɛɛ la moo nyoa. Dɛ ya dɛ lii kɛ Juda tena ɛɛ dɛɛ cheme belaa dɛɛ soŋe Korowii. Dɛ haahna bane cheme bela, asɛ ya so harɛ dɛ bol waa ba be. 14Dɛ nɛra baa lɔ bela dɛ no waa yaa bola la bɛl sɔne Liidia. Dɛ yale aa kɔlaa wɛɛ yog, dɛ do Tiatra dɛɛ tomɛ Korowii. Waa dɛ no waa Pɔɔl aa dɛ bol la, Korowii pili o liire asɛ o noa kɛrɛdɛ dɛ yarada Yeesu dɛ kpɔ o te tɛo. 15Ya sɔ o ne o dem tena bwa Korowii ne, asɛ o soŋe yaa ŋɔ, "Dɛ he jemɔ ŋɔ n dɛ tomɛ Korowii kɛrɛdɛ naa, amɔ hé ba so n be." O soŋe yaa, asɛ ya kaa o dem. 16Awola bɛl ya dɛ la Korowii soŋebɔr moo nyoa bela dɛ ka na bitolo bɛl. Dɛ nɛra bane yomii, asɛ kwaa gee ir o nɛɛ asɛ o won dɛɛ vogɛ. Dɛ o voga la gelɔ o tena ɛɛ dɔ suuga taeh. 17A gɛ bitolo la do lɔŋɔre teŋɛ ya ne Pɔɔl nɛɛ dɛɛ ŋɔ, "Korowiijenii tomɛ nɛra nɔ he be la! Waa haa ɛ ásɛ Korowii lɛ heyaa laanee baa bol la!" 18Tɔpera aŋwɛnɛ bwa dɛ gɛɛ wɛɛ ɛ, anomanta a baa pe Pɔɔl, asɛ o berɛ habɔɔ dɛ kpɔ bandia ŋɔ kwaa la aa dɛ ir yomhaah la nɛɛ la be ŋɔ, "Yeesu Kristo sɔn ta, hé le o nɛ!" Bug la ta dɛ kwaa la le o nɛ. 19Kwaa la aa lea la, dɛ yomhaah la aa wone dɛɛ vogɛ kpa. O tena aa naa kɛŋɔ o bɛ won voga la tɔ ba suuga dɔe ŋwɛnɛ la, ba lawɛ Pɔɔl ne Silas dɛ tɛg ba kaa ba bela Room nomonome be bombaah ta. 20Dɛ a gɛ nomonome nɔɔ dɛɛ bol nɛra waa dɛɛ pa bole. Yom la dɔɔranar la ŋɔ ba be ŋɔ, "Juda tenaa nɛra nɔ. Ba hae baa dɛ ha ya bwɛɛ nɔ tena la aa were. 21Wefala aa wola were kɛ ya Room tena teŋɛ a ta laanee baa bagle." 22Dɛ nɛnlaa bane lɔ bela dɛɛ chɛgre Pɔɔl ne Silas, asɛ Room nomonome la wur Pɔɔl ne Silas laala dɛ gel ba lɔɔ ba chweremi ne. 23Ba gelɔ ba lɔɔ ba kohona dɛ tɔ ba dea, dɛ ŋɔ nɛn waa dɛ nyiŋi nɛra baa tɔ ba dea nɛɛ la be ŋɔ ó nyiŋi ba nɛɛ ba bɛ ba chwa. 24Room nomonome la aa bol gɛ la, nomoa waa dɛ nyiŋi nɛra baa tɔ ba dea nɛɛ la kpɔ Pɔɔl ne Silas ka do loŋ ta, dɛ do daa ba nakpale ta. 25Harambaŋa la, dɛ Pɔɔl ne Silas dɛ soŋe Korowii dɛ go yela dɛɛ kpɛɛ Korowii, asɛ nɛra baa do ba dea ja ba nɛɛ la ɛɛ no ba be. 26Kerabeŋkpoŋ dɛ harɛ jigro kohona, asɛ deene la jigri le mun ta ka le nyundua. Kerabeŋkpoŋ dɛ deene la gbeni bwa pilo, asɛ jɔgrɔre baa do nɛra la bwa cha le ba nɔɔra ta. 27Nomoa waa dɛ nyiŋi nɛra baa do ba dea la iro, dɛ na kɛ gbeni la aa pila. Waa na gɛ la, o te ŋɔ nɛra la bwa chwao, dɛ laa o kere kpɔ ŋɔ ó kpo o te. 28Asɛ Pɔɔl do lɔŋɔ kpegri nɛɛ ŋɔ, "Bɛ he te kpo! Ya bwa lole!" 29Belaa nomoa la ŋɔ bá tɛo kandea. Baa ba kandea ne la, o chwao jo Pɔɔl ne Silas be. Dɛ o dɛ ɔmɛ ɔma tenten, asɛ o bwara ɛɛ sa, asɛ o ba guŋi ba sie. 30O lag ba le buse dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Nomonome, ɛrɛɛ mɛɛ ba ɛɛ ásɛ Korowii lɛɛ mɛ nɔ?" 31Belaa ba ŋɔ, "Yarada ya Dɔɔ Yeesu dɛ kpɔ he te tɛo. Dɛ he ɛ gɛ naa, wɛɛ lɛ he ne he dem tena bwaa." 32Ba bol Yeesu waa la bagle o ne nɛra baa lɔ o dem la bwa. 33Awola harambaŋa la ne la, nomoa la yagle chal la aa ɛ Pɔɔlwa bwara la. Dɛ lɔɔraa Room nomonome baa dɛ bol nɛra waa dɛ pa bole la gel ba lɔɔ ba asɛ chal ɛ ba bwara. O ne o dem tena bwaa ba sɔ Korowii nee awola, 34asɛ o kpɔ ba ba o dem dɛ ba tɛɛ ba kondikwaa ba di. Awola la, o ne o dem tena bwa sie lɛo kɛŋɔ baa yarada Korowii dɛ kpɔ ba te tɛo la. 35Tɔ aa pera chɔɔ ne la, Room nomonome la tomɛ nɛra ŋɔ bá ba ŋɔ nomoa la be ŋɔ ó gel Pɔɔl ne Silas kaa. 36Belaa o ŋɔ Pɔɔl be ŋɔ, "Room nomonome tomɛ nɛra ŋɔ bá ba le he ne Silas dea. Anomanta hé le, dɛ kaa. Kórowii ka do heya." 37Anee Pɔɔl ŋɔ toroma la be ŋɔ, "Room tenaa ya bwa, kɛ ba lɔɔ yaa pɛɛpɛɛ bombaah ta dɛ tɔ yaa dea, dɛ ba ta ya waa bolɛ dɛ na wechɔga bɛlbwa ya nɛ. Aah taraken nɔ sɔeh ba berɛ dɛɛ nyin dɛ sɔh ta yaa nɔ naa? Aa magre! Hé gel Room nomonome la gbagba ba ba lawɛ yaa le!" 38Toroma la kaa bol Pɔɔl waa waa bola la Room nomonome la be. Nomonome la aa noa kɛŋɔ Pɔɔl ne Silas ɛ Room tena la, ba ɔmɔ. 39Anomanta ba baa do ba jaŋgbare, dɛ lag ba le bela baa tɔ ba dea la, dɛ soŋ ba ŋɔ bá le bwɛɛ la ta. 40Pɔɔl ne Silas aa le bela la, ba la Liidia dem. Ba kaa na bwɛɛ la asɔre tena la bela, dɛ bol waa bag ba, dɛ do ba gbemba, dɛ kaa.

will be added

X\