We-la 14

1Pɔɔl ne Banabas aa la Ikooniam la, ba kaa bol Korowii Waa bela Juda tena cheremi dea ta gɛ ba yon dɛɛ ɛ la. Korowii Domadɛɛge la cha ba asɛ baa bola kɛrɛdɛ, asɛ bela Juda tena kɛrɛdɛ ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la bwa yarada Yeesu waa la dɛ kpɔ ba tɛ tɛo. 2Kɛ bela Juda tena baa wola Yeesu waa yarada la te chɔg Pɔɔl ne Banabas sɔn, dɛ ir nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la bwaawee, asɛ ba baah di nɛra baa yarada Yeesu waa la nɛ. 3Pɔɔl ne Banabas soge bela bigri. Baa lɔ bela la, dɛ ba dɛ bol Yeesu waa bansua ne, dɛɛ bagle gɛ waa dɛ sune nɛwɛnyini nɛɛ dɛɛ cha ba. O cha ba asɛ ba won dɛɛ ɛ nyokpowaa ne wekpega, asɛ nɛra na dɛ jemɛ kɛ o waa baa dɛ bol la ɛ kpela. 4Bwɛɛ la tena baah pegro, bane teŋɛ Juda tena la nɛ, bane ge teŋɛ Yeesu toroma la nɛ. 5Juda tena la bane ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la ne ba bela nomonome fe vɔrɔwɔ ŋɔ bá ɛ Yeesu toroma la hɔhɔrɔwa dɛ́ fog ba bwea ge. 6Kɛ Yeesu toroma la no a gɛ waa nɔ dɛ chwa kaa bwɛɛre ane baa dɛ yera Lestra ne Dɛɛbe ne baah bela bwɛɛre la ta. Dɛ Laikoonia harɛ taa gɛ bwɛɛre la do. 7Baa lɔ bela la, dɛ ba dɛ bol Yeesu Amanesoma la bela. 8Dɛ baa bɛl lɔ Lestra dɛ so boobi le o bechale saŋ bwa, waa wola wone valɛ bwa. 9Pɔɔl aa dɛ bol waa la bwa dɛ boobi la soge bela dɛ cheg deŋne dɛɛ no o be. Pɔɔl nao kɛ boobi la yarada waa waa dɛ bol la, dɛ na kɛ wɛɛ wonoo che o yarada la ta dɛ chaoh. Belaa o pa sie boobi la be, 10dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Ir che!" Asɛ boobi la fugri ir che chiŋ, dɛɛ valɛ. 11Nɛra aa na waa nɔ la, ba bol waa ba Laikoonia wobol la ne kpegri nɛɛ dɛɛ ŋɔ, "Ya vogaa berɛ nɛra dɛ ba ya be la!" 12Ba ŋɔ ba vogjen baa dɛ yerɔ Seus laanee Banabas, dɛ ŋɔ ba voga bini keame baa dɛ yerɔ Hɛɛmes laanee Pɔɔl, dɛ kpɔ a sɔna pa ba. Ba ŋɔ Pɔɔlee voga keame la, dɛkalkɛ dɛ on dɛɛ bol waa saŋ bɛlbwa. 13Dɛ Seus vog dea chegɛ bwɛɛ la ŋwɛnɛ ta, dahara nyoa tenten. Seus vog te kpɔ nae ne kwaa ba ge aa kpɔa dɛɛ ɛ nɛra woowo le bwɛɛ la ŋwɛnɛ ta, dahara nyoa tenten, dɛ fe ɛɛ nyin kɛ o ne o bwɛɛ tena kpo tɛ Yeesu toroma la kɛ voga ken. 14Banabas ne Pɔɔl aa no gɛ waa nɔ la, a ɛɛ ba anebɛlbwa, asɛ ba kpɔ tebinichɔg pee ba gbagba batakaani, gɛ ba bwɛɛ tena yon dɛɛ ɛ la, dɛ lɔ jo nɛra la bini sibegra ne, dɛɛ bol waa takpeg ne dɛɛ ŋɔ, 15"Bwɛɛla, ɛrɛɛ hɛɛ ɛ ken nɔɔ? Nɛraa yan kɛ heyaa ken. Amanesoma nee ya ba he be, ásɛ he no dɛ gel konsale nɔ ne komɛlbwa toma, dɛɛ tomɛ Korowii o gbo aa ɛ Korowii dɛ do le saŋ bɛlbwa dɛ ta nyundua ne harɛ ne mpo ne kwaa aa lɔ a ta bwa la. 16A saŋ la, dɛ Korowii gelɔ he nɛra haa wola Juda tena ɛɛ la ɛɛ ɛ he tetoowa. 17Kɛ dɛ o chegɛ wedɛɛga waa dɛ ɛ la ta dɛ gel he jemɛ kɛ o lole. Dɛ o dɛ tɛ heyaa bwaala ne, dɛ gel kondikwaa gee ɛ, asɛ he di dɛɛ vagɛ he bwara ɛɛ sɔɔh heya." 18Dɛ nɛra la nae kpoora dɛ tɛ Yeesu toroma la swɛɛ ba siwi taeh. Wedamanta Yeesu toroma la aa bola la bwa habɔɔ la, dɛ ba siwi ta swɛɛ kwaa kpoora dɛ tɛɛ ba la ta. Gɛɛ ba ɛ aaa, mɔɔ dɛ ta ba gel. 19A habɔɔ la Juda tena bane baa le Ikooniam ne Anteɔk waa lɔ Pisidia harɛ ta la ba bela dɛ ba bol waa dɛ berɛ Lestra tena la liire asɛ ba baah di Pɔɔl nɛ. Ba fogro bwea dɛ tuugu le bwɛɛ la ta. Dɛ ba dɛ lii kɛ o sewɔ. 20Nɛra baa yarada Yeesu waa la ba Pɔɔl be dɛ ba baro cheme, asɛ o ir dɛ berɛ jo bwɛɛ la bini. Tɔ aa pera la, o ne Banabas la Dɛɛbe. 21Baa lɔ Dɛɛbe la, ba bol Amanesoma la bela. Bela tena baa no Pɔɔlwa waa la dɛ charɛ ba liire dɛ yarada Yeesu waa dɛ kpɔ ba te tɛo la warɔ. Ba le bela dɛ laa berɛ ba Lestra, dɛ la Ikooniam, dɛ ka che bela kaa Anteɔk waa lɔ Pisidia harɛ ta la. 22Pɔɔlwa do gɛ bwɛɛre nɔ asɔre tena la gbemba ŋɔ báa teŋɛ Yeesu ŋwɛnɛ la ta kɛrɛdɛ dɛ bɛ ba nyogre, dɛ ŋɔ a chɛ kɛ nomɛlbwa na wahala kohona mɔɔ dɛ dɔ Korowii Kora la bini jo. 23Bwɛɛre nɔ bɛlbwa ta asɔre tena aa lole la, Pɔɔl ne Banabas le ba bini bane ba ɛ ba nomonome. Nyoa vɔwa ne Korowii soŋa nee ba yon kpɔ nomoa la do Korowii baa kpɔ ba yarada bwa do o nɛɛ la nɔn ta. 24Ba gaage Pisidia harɛ kɛrɛdɛ, dɛ che bela ba Pamfiilia harɛ ta. 25Ba bol Korowii waa Pɛɛga, dɛ che bela la Ataalia. 26Belaa ba che kpɔ gbera dɛ laa berɛ ba Anteɔk. Anteɔkee ba fa kpɔ Pɔɔl ne Banabas do Korowii nɔn ta kɛŋɔ ó cha ba asɛ ba ɛ toma baa tona taraken nɔ la. 27Baa ba Anteɔk la, ba yerɛ asɔre tena la bwa cheme dɛ bag ba gɛ Korowii aa kpɔ ba ɛ toma bwa, ne gɛ waa pili ŋwɛnɛ tɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la ba ge jemɛ Yeesu waa dɛ yaradao la bwa. 28Ba ne asɔre tena la sogo bigri.

will be added

X\