We-la 12

1A gɛ saŋ la, dɛ Juda tena kooro bɛl baa dɛ yerɔ Hɛrɔd la larawe asɔre tena bane dɛɛ fig ba. 2O gelɔ ba teŋe Jɔn dɔɔ Jems nyu. 3Waa ɛ gɛ dɛ na kɛŋɔ a lɛ Juda tena sie la, belaa o gel ba lawɛ Pita ge. Paanoo baa wola iisi a ta do la benanyoa dii taa a gɛ waa nɔ chig. 4Kooro Hɛrɔd aa lawɛ Pita la, o doo dea dɛ gel soojare bananaarɛ bele banaarɛ ɛɛ daahno. Dɛ o fe dɛ lii kɛ dɛ ba di Galekaa benanyoa la tonaa, o fee bol Pita waa nɛnfuuh baah ta dɛ pa bole ásɛ nomɛlbwa na. 5Gɛɛ a do ba do Pita dea. Kɛ dɛ o bala asɔre tena la pɛpɛo dɛ soŋe Korowii dɛɛ tɛo tenten. 6Kooro Hɛrɔd fe lawɛ tɔpere bɛl dɛ́ fe bol Pita waa la dɛ pa bole. Jwaana la tɔ aa per ásɛ tɔpere la tel la, dɛ Pita chɔ soojare baa dɛ daahno la banɛ baah ta dɛɛ chɔ dom, asɛ jɔgrɔre anɛ do o nɔɔra. Dɛ soojare banɛ lɔ dea la doonyoa dɛɛ daah bela. 7Kerabeŋkpoŋ dɛ nyundua torome chegɛ dea la bini, asɛ bela chaah. O baa lɔ Pita dɛ chumu, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Ir warane!" Bug la ta dɛ Pita nɔɔra jɔgrɔre la foo le. 8Asɛ nyundua torome la ŋɔ, "Do he laala ne he naŋgawa." Pita aa ɛ gɛ nyundua torome la aa ŋɔa la, o berɔ kwaa ŋɔ o be ŋɔ, "Kpɔ he yal tɔ dɛ teŋɛ n nɛ." 9Belaa Pita teŋɛ o nɛɛ le dea la bini. Waa teŋɛ o nɛɛ dɛɛ le la bwa, dɛ o ta jemɛ kɛŋɔ wekpelaa o na la. Dɛ o dɛ lii kɛ deeraa wɛɛ dee. 10Ba baa garɛ bologle soojare aa dɛ daah la, dɛ ba garɛ nɛɛte ge ja, dɛ ba tel doonyoa o gbera aa ɛ buni asɛ ba che o ta le buse dɛɛ jo bwɛɛ la bini la. Baa dɛ tel gbera la bɔr, dɛ o gbo yao, asɛ ba le dɛ kpɔ ŋwɛnɛ bɛl ta dɛɛ kaa. Bug la ta dɛ nyundua torome la nyogrɔ. 11Belaa Pita ta na waa aa ɛo la, dɛ ŋɔ, "Namee n ta jemɛ kɛ N Naa Korowiirii gela o nyundua torome nɔ ba lɛɛ mɛ le Kooro Hɛrɔd nɔn ta, dɛ lee mɛ waa Juda tena bwa fe aa dɛ lii kɛ mɛɛ nao la ta." 12Waa na gɛ la, o la haah bɛl baa dɛ yerɔ Mɛɛre la dem. A gɛ Mɛɛre nɔ biee Jɔn Maak. Dɛ nɛra cheme bela pirim dɛɛ soŋe Korowii. 13Pita lɔ dem la gbera, asɛ tolo bɛl baa dɛ yerɔ Roda ba dɛ fe ba yao. 14Waa no taa la kɛŋɔ Pitaa la, silɛɛ kohona gelɔ o ta berɛ ya gbera la, dɛ berɛ chwa la ka ŋɔ asɔre tena la be ŋɔ Pita chegɛ buse. 15Ate dɛ ba ŋɔ, "Choglaa hɛɛ we kɛɛ?" Baa dɛ tɔŋlo la bwa, dɛ o nyoa kpegri kɛrɛdɛ wɛɛ bagle kɛ kpelaa wɛɛ bol la. Anee ba ŋɔ, "Amɔ te o lalee." 16Ate dɛ Pita dɛ lɔ gbera la tenten. Baa yaa dɛ nao la, ba nyoa kpoo. 17Anee Pita kpɔ nɔn ɛg ba ŋɔ bá bwa tɔ nyoa, asɛ dɛ bagle gɛ Korowii aa leo o dea doe la ta bwa. O ŋɔ ba be ŋɔ bá ŋɔ Jems ne ba bala la kar la be, dɛ le kaa bobɛl. 18Tɔ aa pera la, sibegra chole soojare baa dɛ daah bela la nɛɛ taeh, asɛ baa nyin Pita bɔr yalayala ken, dɛkalkɛŋɔ ba ta wone jemɛ bela waa kpɔa. 19Kooro Hɛrɔd aa baa no kɛŋɔ Pita nyogrɔ la, o gelɔ ba nyin o bɔr, kɛ ba ta on nae. Anomanta o gelɔ ba bɔɔ soojare la waa kɛrɛdɛ, dɛ ŋɔ bá kpoo ba. A habɔɔ la, Kooro Hɛrɔd le Judia harɛ dɛ ka so Sisaaria tama. 20Dɛ o baah di bwɛɛre baa dɛ yera Taaya ne Sidon la tena nɛɛ taeh. Belaa gɛ bwɛɛre nɔ tena nyoa pɛo, asɛ ba ba dɛ ba na Kooro bonɔɔna nomoa bɛl baa dɛ yerɔ Blastus la ŋɔ ó cha ba dɛ larawe Kooro ásɛ ba ne o pɛ, dɛkalkɛŋɔ dɛ Kooro Hɛrɔd harɛ taa a gɛ nɛra nɔ ɛɛ yawɛ ba kondikwa. 21Kooro Hɛrɔd tɛɛ ba tɔpere báa berɛ kpɔ ba o be ja. A gɛ tɔpere la aa tela la, o do o koolaala dɛ so o kookara ta dɛ bol waa bagle nɛra la. 22Waa bol waa la, nɛra la koogaɔ, dɛɛ ŋɔ, "Nɛwɛnyini laa bol waa nɔ. Vogee berɛ nɛn dɛ bol waa la." 23Kooro Hɛrɔd aa wola gelɛ ba kpɛɛ Korowii, dɛ lɛ kpɛɛra la tɛ o te la, kerabeŋkpoŋ dɛ nyundua torome baa lɔɔ bil, asɛ kpaloglare diu o sewɛ. 24Anɔ bwa aa dɛ ɛ la, dɛ nɛra dɛ yarada Korowii waa la, asɛ aa perɛ ge tenten. 25Banabas ne Sɔɔl aa ɛ toma baa tom ba ŋɔ bá la Jerusalam ka ɛ tonɛ la, ba ne Jɔn Maak kaa Anteɔk.

will be added

X\