We-la 10

1Dɛ baa bɛl lɔ Sisaaria baa yerɔ Kɔnɛɛleɔs. Itali harɛ soojare bane nomoaa on. 2O ne o dem tena bwa dɛ tomɛ Korowii. Dɛ o dɛ cha Juda tena baa ɛ nyaara la taeh, dɛɛ soŋe Korowii saŋ bɛlbwa. 3Awola bɛl o na waane kɛŋɔ deera ken wekee saŋ. O nao kɛŋɔ nyundua torome bɛl aa baa jo o be dɛ yerɔ ŋɔ, "Kɔnɛɛleɔs!" 4Asɛ o ha sie nyiŋu ɔmee ne dɛ ŋɔ, "Ɛrɛɛ yɔ? A som aa, n Dɔɔ?" Asɛ nyundua torome la ŋɔ, "He soŋa haa dɛ soŋe Korowii, ne he chae haa dɛ cha nɛra la lɛ o sie, o dɛ ba he chae. 5Tomɛ nɛra ba la Jopa dɛ ka yerɛ baa bɛl baa dɛ yerɔ Seemɔn Pita la ba. 6O ɛ hɔɔh dɛ do gbansaba bɛl waa soge mpo nyoa baa yerɔ Seemɔn la dem." 7Nyundua torome la aa bol waa tonɛ la, o kaalɔ, asɛ Kɔnɛɛleɔs yerɛ o bonɔɔna banɛ ne sooja bɛl waa dɛ tomɛ Korowii kohona dɛɛ teŋɛ o Kɔnɛɛleɔs nɛɛ saŋ bɛlbwa la, 8dɛ bol waa la bwa chag ba, dɛ tom ba Jopa. 9Tɔ aa pera baa la dɛ ka tel Jopa la, Pita deeh sal dea webaŋa ne dɛɛ ba Korowii soŋa. Dɛ wee chegɛ nyufala. 10Dɛ lɔr lawɔ, asɛ wɛɛ nyin kwaa dɛ di, kɛ dɛ ba ta dɛ ɛ o kondikwa. Belaa o na waane kɛŋɔ deera ken. 11O nao kɛŋɔ nyundua aa pera, asɛ ba lawɛ komɛl kɛŋɔ yajen o nyoo bɔre anaarɛ la bwa, kwaane do o ta a sagɛ jɛɛhjɛɛh dɛ le nyundua dɛɛ ba harɛ. 12Dɛ naa anaarɛ tena ne ola aa dɛ tuugi harɛ ne anɔ la aa dɛ huuh ne jumbii bwa lɔ yal la ta. 13Belaa Pita no kɛŋɔ nomɛl aa ŋɔ o be ŋɔ, "Pita! Ir dɛ kpo chwe!" 14Asɛ Pita ŋɔ, "Ei! N Dɔɔ, gɛ aa won magre. N ta koŋkiila dii bwa." 15Anee naate berɛ ŋɔ o be nɛɛtena ŋɔ, "Kon Korowii aa laa o doŋa kpɔ o nɛɛ la, bɛ on kondoŋ yerɛ kpa." 16A gɛ waa nɔ ɛo kera atoro mɔɔ kon la berɛ kaa nyundua. 17Pita aa wola waa la mun jemɛ dɛ so sakaa la, kerabeŋkpoŋ dɛ nɛra Kɔnɛɛleɔs aa tom ba la balɔ. Ba bɔɔ Seemɔn dem dɛ ka che dem la doonyoa, 18dɛ yerɛ nomɛl dɛ bɔɔro ŋɔ, "Seemɔn la baa dɛ yerɔ Pita la lɔ dem nɔ ta kɛɛ?" 19Pita liire aa lɔ waa la ta o taa lii la, Korowii Domadɛɛge ŋɔ o be ŋɔ, "Nɛra batoro bane dɛ nyin he bɔr, 20anomanta bɛ ɔmɛ. La ba be, dɛkalkɛŋɔ menee tom ba." 21Anee Pita ir la nɛra la be dɛ ka ŋɔ ba be ŋɔ, "Men nɔ, a som aa?" 22Asɛ ba ŋɔ, "Soojare nomoa Kɔnɛɛleɔs laanee tomɛ yaa. O ɛ nɛndɛɛge waa dɛ tomɛ Korowii, asɛ Juda tena bwa ɛɛ duuru. Nyundua torome bɛlee ŋɔ o be ŋɔ ó yerɛ ba o dem dɛ́ no waa haa dɛ ba o be bola." 23Belaa Pita ŋɔ ba be ŋɔ bá chɔ o be ásɛ tɔɔ per ba kaa. Tɔ aa pera la, Pita bala asɔre tena baa lɔ Jopa la bane ja o nɛɛ asɛ ba ne toroma la kaa. 24Baa lea la, tɔɔ perɔ mɔɔ ba tel Sisaaria. Dɛ Kɔnɛɛleɔs yerɛ o lolanar ne o daamanar cheme dɛ so dɛɛ kpa Pita. 25Waa tel Kɔnɛɛleɔs dem bela dɛɛ ba dem la bini joe la, Kɔnɛɛleɔs baa chemo dɛ guŋi harɛ. 26Anee Pita lawɔ ir dɛ ŋɔ, "Ir harɛ, he nɛwɛnyini dɔŋee men." 27Pita ne o bol waa ka jo dem bela. Belaa Pita na kɛŋɔ nɛra cheme bela pirim, 28asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "He gbabir jemɔ kɛŋɔ ya Juda tena aa nɛra baa wola Juda tena ɛɛ bini jo. Kɛ Korowii berɔ ŋɔ n be ŋɔ n bɛ nomɛlbwa nɛndoŋ yerɛ. 29A waa he yer mɛ n ba warane la. N dɛ bɔɔ heyaa ŋɔ ɛrɛɛ he ŋɔ ń ba ɛɔ?" 30Belaa Kɔnɛɛleɔs ŋɔ, "Tɔpera anaarɛɛ nɔ, maa lɔ n dem saŋ nɔ bɔr tenten dɛɛ soŋe Korowii wekee saŋ la, kerabeŋkpoŋ dɛ baa bɛl waa do laalapoŋa kpelkpel chegɛ n sie 31dɛ ŋɔ, 'Kɔnɛɛleɔs! Korowii no he soŋa haa dɛ soŋo dɛ na he chae haa dɛ cha nyaara la bwa. 32Tomɛ nomɛl Jopa baa bɛl baa dɛ yerɔ Seemɔn Pita la be ó ka yerɔ ba. O ɛ hɔɔh dɛ do gbansaba bɛl waa soge mpo nyoa baa yerɔ Seemɔn la dem.' 33A waa n tomɛ nɛra he be warane la. He ge ɛ waa kɛŋɔ haa bala nɔ. A waa ya bwa cheme Korowii sie bonɔ la. Ya dɛ nyin waa Korowii aa ŋɔa hé ba bol ya be la dɛ́ no." 34Belaa Pita pa o wobol mun dɛ ŋɔ, "Taraken te n nao kɛŋɔ kpela, nɛwɛnyini bɛlbwa ta o dɔŋ gwaalɛ Korowii be. 35Kɛ harɛ bɛlbwa ta la, nomɛlbwa waa dɛ ɔmɛ Korowii dɛ jemɔ la, Korowii sie dɛ lɛ o nɛ. 36He jemɛ waa waa ŋɔa bá ka bol Israel tena be dɛ bagle Yeesu Amanesoma aa dɛ tɛ bosɔɔhna la. Yeesuu komɛlbwa Dɔɔ. 37Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la toma la habɔɔ Yeesu waa che dɛ perɛ Judia harɛ bwa la. Galilia harɛɛ a pa mun. 38He jemɛ gɛ Korowii aa kpɔ o Domadɛɛge ne o kpegri tɛ Yeesu waa le Nasarɛt la wa. Dɛ Korowii teŋɛ Yeesu nɛ, asɛ o valɛ dɛɛ ɛ wedɛɛga dɛɛ chah nɛra Bɔnsam aa lɔ ba bil la. 39O waa waa ɛa Judia harɛ ta ne Jerusalam la bwaa ya na dɛɛ di a danseɛ. Ba kpaaro pɛl dagagre ta dɛ kpoo. 40Asɛ o seo habɔɔ tɔpetooro wee la ta la, Korowii iru seo ta, dɛ gel o kpɔ o te ba chagle yaa. 41Korowii ta gelɛ o kpɔ o te chagle nomɛlbwa ka ja ya nɛra waa le yaa ŋɔ yá di o danseɛ nɔ nɛ. Ya gɛ nɛra nɔ ne o pɛ nɔn di kwaa o seo ta ira la habɔɔ. 42Onee le yaa dɛ ja yaa ŋɔ yá bol o waa bagle nɛra bwa, dɛ́ di danseɛ kɛŋɔ onee Korowii le ŋɔ ó ba di weera ne lala bwa wa. 43Korowii keamere la bwa bol Yeesu waa ŋɔ nomɛlbwa waa yarada o waa la, o nomanta Korowii ɛɛ kpɔ naate wechɔgaa kɛo." 44Pita taa dɛ bol waa la, dɛ Korowii Domadɛɛge baa so nɛra baa dɛ no o wobol la bwa nɛ. 45Dɛ Juda tena baa ɛ asɔre tena ba ne Pita aa le Jopa ba la, baa na gɛ la, ba nyoa kpoo kɛŋɔ Korowii aa gela o Domadɛɛge la ba so nɛra baa wola Juda tena ɛɛ gba nɛ, 46dɛ gel baa bol wobofala dɛɛ jam Korowii la. Belaa Pita ŋɔ, 47"Gɛ tenten Korowii aa tɛ yaa o Domadɛɛge laanee o tɛ nɛra nɔ ge la. Aah aa do gɛ nɔ, umee dɛ won vɔm ba Korowii nee sɔe yɔ?" 48Belaa Pita ŋɔ bá sɔ ba nee Yeesu Kristo sɔn ta. Baa sɔ nɛra la nee tonɛ la, ba gelɔ Pita so ba be tɔpera anɛ.

will be added

X\