We-la 1

1Nomoa Teɔfelɔs, n tɔn la maa tɔ sie chwerɛ la, n le Yeesu toma la mumpar dɛ bagle o we-ɛɛla ne o webagla waa bwa 2ka tel awola Korowii aa kpɔɔ kaa nyundua la. O chegɛ Korowii Domadɛɛge la kpegri ta dɛ bagle baala la waa kpɔa ŋɔ bá ɛ o toroma la waa baa dɛ ba ɛɛ la, asɛ Korowii kpɔɔ kaa nyundua. 3Waa sewa dɛ ir la, o kpɔ o te bagle o toroma la kera aŋwɛnɛ bwa tɔpera fifraanaarɛ baah ta, dɛɛ bol Korowii Kora waa ba be. Gɛ baa nao la gelɔ ba jemɛ kpelakpela kɛŋɔ o ir seo ta. 4Ba ne waa bera ba cheme ja la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "He bɛ Jerusalam le mɔɔ. Hé so kpa koŋkɛɛle la maa ŋɔa n Mɛɛ bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tɛ heyaa la. 5Nee nee Jɔn sɔ nɛra Korowii ne, kɛ aa tɔpere bɛlee di asɛ Korowii kpɔ o Domadɛɛge la sɔ heya. Anomanta hé so kpao." 6Ba ne waa baa cheme la, ba bɔɔro ŋɔ, "Ya Dɔɔ, taraken te hɛɛ geloo ya Israel tena berɛ di ya kora la gbaɔ?" 7Belaa Yeesu ŋɔ, "N Mɛɛ nɔn taa wobɛlbwa ne a tɔpere bwa do. He ta ŋwɛnɛ dɔe kɛŋɔ he jemɛ tɔpere la waane aa dɛ ba chiga. 8Kɛ dɛ Korowii Domadɛɛge la baa so he nɛ aa, wɛɛ tɛ heyaa kpegrii asɛ he di danseɛ tɛ mɛ Jerusalam fɔgbaah, ne Judia harɛ kabora bwa ta, ne Samaria harɛ ta, ne harɛ jaga bwa." 9Waa bol a gɛ waa nɔ tonɛ ba ta che dɛɛ nyiŋu la, dɛ Korowii baa kpɔɔ dɛɛ kaa nyundua, asɛ baamare ba tɔ o nɛɛ nyundua bela, ba ta on nae kpa. 10Waa dɛ kaa, dɛ ba sie ta pa nyundua haah ken. Bug la ta baala banɛ bane baa do laalapoŋa baa che ba jwɛh, 11dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Galilia tena, ɛrɛɛ he che bonɔ dɛɛ nyiŋi nyundua haah gɛ nɔɔ? Yeesu nɔ Korowii aa baa kpɔɔ le he be kaa nɔ, wɛɛ berɔɔ ba gɛ tenten haa nao wɛɛ kaa nyundua nɔ." 12Asɛ Yeesu toroma la le Ɔlevere Bwe la ta baa chega o kaa nyundua gel ba la ta dɛɛ kaa Jerusalam. A ka tama bwe la ne Jerusalam ɛ kwansini beŋkpoŋ. 13Dɛ ba dɔ dea abrɔsane bɛl doa Jerusalam. Ba la Jerusalam dɛ ka jo o bini. Ba nɛra baa jo dea la bini laanee: Pita ne Jɔn, ne Jems ne Andriu, ne Felep ne Tɔmas, ne Batolomeo ne Maatiu, ne Alfeɔs bie Jems, ne Seemɔn Sɛlɔt, ne Jems bie Judas. 14Dɛ ba ne haahna la ne Yeesu nya Mɛɛre ne Yeesu nimanar la pɛo cheme dɛ yon dɛɛ soŋe Korowii warawara. 15Aa baa di tɔpera anɛ la, ba bala la bwa chemo. Baa tel nɛra lafa fifraanɛɛ. Asɛ Pita ir che ba baah ta dɛ ŋɔ, 16"Yabala, Korowii Domadɛɛge chegɛ Devid nɛɛ dɛ pu sie bagle Judas waa tɔ nɛra sie dɛ bag ba Yeesu ba lawɔ la wa. Gɛ waa bagla laanee chɛ kɛ a ɛ. A waa a ɛ gɛ la. 17O fa ja ya nɛ. Ya ne o bwaa fa dɛ ɛ Korowii toma nɔ." 18(Waa yog Yeesu la, o kpɔ o tonchɔga la suuga dɛ ka yawɛ harɛ bɛl. A gɛ harɛ nɔ taa o chole, o tea pere, o looni le, asɛ o sewɛ. 19Jerusalam tena bwa no o seo la wa. Anomanta ba pa a gɛ harɛ la sɔn ba wobol ta Akɛldama. O munii Chal Harɛ.) 20Pita ŋɔ, "Ba chwerɛ Korowii Kpɛɛra Tɔn la bini ŋɔ, 'Hé gel o dem chɔ pɛɛ, nomɛlbwa bɛ o ta do.' Dɛ berɛ chwerɛ ŋɔ, 'Hé berɛ o toma tɛ nomɛl.' 21Anomanta a chɛ kɛŋɔ nomɛl ba ja ya nɛɛ dɛ di ya Dɔɔ Yeesu seo ta ira la danseɛ. Nɛra ya ne ba faa teŋɛ ya Dɔɔ Yeesu nɛɛ dɛɛ gaage la, 22dɛ kpoŋe le gɛ saŋ la Jɔn faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la dɛ ba le saŋ la Korowii aa baa kpɔ ya Dɔɔ le ya be kaa nyundua la, a gɛ nɛra nɔ bɛlee dɛ won ja ya nɛɛ dɛ di o seo ta ira la danseɛ." 23Asɛ ba kpɔ nɛra banɛ dɛ ŋɔ bá ta bie tɛɛ ba dɛ́ won jemɛ naate aa chɛ kɛ o ja ba nɛɛ la. Josef baa dɛ yerɔ Baasabas (dɛ berɛ dɛɛ yerɔ Jastos la) ne Matayasee ba kpɔ, 24dɛ soŋe Korowii ŋɔ, "Ya Dɔɔ, hen jemɛ nomɛlbwa nyu bini. Anomanta bagle yaa nɛra banɛ nɔ bini onɔ la haa dɛ nyin 25kɛŋɔ o chig Judas naa ta dɛɛ ɛ he toma Judas aa vɛah dɛ kaa bela aa chɛ kɛ o do la." 26Baa ta bie la, Matayasee dia, asɛ ba kpɔɔ ja Yeesu toroma fi dɛ beŋkpoŋ la nɛ.

will be added

X\