2 Timoti 4

1N chegɛ N Naa Korowii ne Yeesu Kristo waa dɛ ba ba bol weera ne lala waa dɛ pa bole la sie, dɛ koh kora waa dɛ ba ba di la waa dɛɛ ŋɔ he be sibegra ne ŋɔ, 2hé bol Amanesoma la bagle nɛra. A som oo, aa somoo, kpɔ he te kɛ saŋ te bɛlbwa hɛɛ bolaa. Egle sie ta ba nɛ, dɛ gel ba jemɛ wechɔga baa dɛ ɛ, asɛ dɛɛ ja ba. Lawɛ bambile dɛɛ chag ba. 3Tɔpere bɛl ɛɛ bao asɛ nɛra aa kasinteŋ waa la baglaa no, dɛkalkɛ baa an nyin. Baa dɛɛ nyin waa aa dɛ do ba somee dɛ́ no, dɛ ka nyin nɛra pirim bá baa chag ba waa ba pɛla aa lɔ a ta la, 4dɛ laa ba deŋne kpɔ kasinteŋ waa la ta, dɛ kaa no nyosonwa. 5Kɛ he te, dɛɛ lawɛ he te wobɛlbwa ta. Wekpega pui naa, lawɛ bambile. Dɛɛ lɔ Amanesoma la dawuro, asɛ dɛɛ ɛ he toma bwa kɛ Korowii bonɔɔ. 6N te, n seo tɔpere telo, n do kɛ sen baa dɔa dɛɛ ta dɛ ɛ saraha tɛ Korowii. 7N yo yodɛɛge la dɛ tonɛ, dɛ chwa chwae la ge tonɛ. Amanesoma maa dɛ yaradaa la ta ge, n ta habɔɔ leɛ. 8Kon waa ka mɛ taraken laanee kompoŋ Korowii ɛɛ ba nɛndɛɛga baa yoa le ba waa su o siwi la vɔwa. N Dɔɔ waa kpɔ kasinteŋ bol waa dɛɛ pa bole laanee dɛɛ ba n tɛɛ awola waa ba bol nɛra bwa waa dɛ pa bole la. N gbo laa dɛɛ ba gɛ kembɔr la dɔe. Nɛra baa dɛ pɛlɛ o nɛɛ dɛɛ nyiŋu ŋwɛnɛ la bwa ɛɛ dɔɔ. 9Takapɔ ba n be warane, 10dɛkalkɛ Demas koh harɛ nɔ ta silɛɛ waa dɛ chwa mɛ. O chwao kaa Tɛsalonika. Krɛsens kaa Galaasia harɛ ta, asɛ Taetos ge kaa Dalmatia harɛ ta. 11Luk gboo lɔ n be bonɔ. He dɛ ba naa, kpɔ Maak ja he nɛɛ he ne o ba, dɛkalkɛ o ɛ nɛn bɛl waa won n chae n toma nɔ ta ga. 12N tomɛ Tichikos Ɛfesos. 13Dɛ he dɛ ba naa, kpɔ Kaapus be Troas dɛ lɛ n batakaare dɛɛ baa mɛ. Lɛ n tɔne la ge ja dɛɛ baa mɛ. Anɔ la baa kpɔ ol tɔn ɛa la waa dena hiah mɛ kɛrɛdɛ. 14Logre bɛl baa dɛ yerɔ Alɛksanda la ɛɛ mɛ wechɔga taeh. Korowii ɛɛ bɔɔ o waa waa ɛa la kemee. 15Hé ge nyiŋi he te kɛrɛdɛ, dɛɛ ke he te o nɛ, dɛkalkɛ o ta yaa sie tɛɛ ya webagla ta kwaraa. 16Baa yer mɛ cheme ŋɔ ń ba tɔh n nyoa logla la, n ta nomɛlbwa dɔe ó ba che n habɔɔ. Nɛra bwa chwa mɛ. Korowii bɛ gel a ɛ wechɔga gure ba nɛ. 17Kɛ ya Dɔɔ la chegɛ n habɔɔ dɛ tɛ mɛ kpegri n won bol Amanesoma la bwa, asɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ la bwa no. Korowii lɛɛ mɛ le siswɛm ta kɛŋɔ nɛn baa lɛo le nyujente nyoa ta ken. 18Ya Dɔɔ la ɛɛ lee mɛ wobɛlbwa taa, dɛ kpɔ mɛ sɔnɔnɔɔ ken kaa o nyundua koobwɛɛ la ta. Onee chɛ kɛ ya tɛo jirima tɔpere bɛlbwa aa wola jaga dɔe. Aamen. 19N dɛ na Presela ne Akwela ne nɛra baa lɔ Oniseforɔs dem bwa. 20Erastos ta lɔ Kɔrent. Trɔfemos bwara dɛ weo nomanta, n gelo Maeletus. 21Takapɔ dɛ ba mɔɔ alalawo saŋ tel. Yubilɔs ne Pudens ne Laenos ne Klɔdea ne he bala asɔre tena baa kaa la bwa dɛ nae. 22Yá Dɔɔ ja he nɛ. Ń Naa Korowii cha he bwa sekwaraa.

will be added

X\