2 Timoti 1

1Men Pɔɔl maa ɛ Yeesu Kristo torome la, men chwerɛ tɔn nɔ. A too Korowii tea o lee mɛ ŋɔ ń ka bol mkpa waa bagɛ nyoa ŋɔ yá che Yeesu Kristo nɛɛ dɔ la wa. 2N bidɛɛge Timoti, n dɛ nae. Ń Naa Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo chae, dɛ na he sum, dɛ tɛɛ bosɔɔhna. 3N dɛ jam Korowii maa dɛ tomɔ tepoŋ ne gɛ tenten n naawa faa dɛ tomɔ la he wa. N Korowii soŋa ta bwaa mɛɛ jaamo he waa chɔɔ ne jwaana. 4N lii wii awola haa wia la aa, gɛɛ n sie che chiŋ mɛɛ nyin n ba nae ásɛ n sie lɛ kɛrɛdɛ. 5N dɛ lii gɛ haa kpɔ kasinteŋ dɛɛ yarada Korowii gɛ he naa Lowis ne he nya Yunis faa dɛ yaradao la. N jemɔ kɛ gɛ ba faa yarada Korowii dɛ kpɔ ba te tɛo la, ba luge taa he den teŋɛ la. 6A waa gela mɛɛ liiri kɛŋɔ hé ir nyu ne dɛ kpɔ Korowii kpegri awola maa kpɔ nɔn dawɛ he nɛɛ dɛ swee tɛɛ o kpɔ tɛɛ la ɛ toma, 7dɛkalkɛ Korowii Doma waa kpɔa tɛ yaa la ta gelɛ ya ɛ ɔmeera. O gelɔ ya dɔ kpegri, dɛ dɔ dɔŋa nyina, dɛ won ya te lawa. 8Bɛ gel a ɛɛ sihiih kɛ haa dɛ bol ya Dɔɔ Yeesu Kristo waa dɛɛ bagle nɛra. Bɛ gel n ge waa dɔe sihiih kɛ baa koh Yeesu Kristo waa dɛ do mɛ dea la. Kɛ hé ge che Korowii kpegri waa kpɔa tɛɛ la ta dɛɛ na waa Amanesoma la wa. 9Onee lɛ yaa, dɛ le yaa ŋɔ yá ba ɛ o nɛra. Ya tondɛɛga ɛɛ waa laa o le yaa, kɛ o liire waa dɔa tɛ yaa, ne gɛ waa na ya sum dɛ cha yaa waa o le yaa. Yeesu Kristo nɛɛ o che dɛ na ya sum, dɛ cha yaa dɛ le yaa mɔɔ dɛ ta komɛlbwa. 10Kɛ tarakenii ya ta che ya Lɛɛ Yeesu Kristo bala waa ba harɛ bonɔ la ta dɛ jemɛ gɛ waa nɔ. O gelɔ seo ta kpegri dɔe kpa, dɛ berɛ che Amanesoma la ta bagle yaa gɛ yaa dɛ ba o mkpa aa wola jaga dɔe bwa dɔe. 11Amanesoma nɔ waa Korowii lee mɛ ŋɔ ń ba bol, dɛ gel n ɛ o torome ge dɛɛ bagle nɛra o wa. 12A waa mɛɛ na waa maa dɛ na nɔ la. Sihiih ge aa men kpo, dɛkalkɛ n jemɛ naate maa yaradao dɛ kpɔ n te tɛo, asɛ dɛ jemɛ kɛnaŋɔ wɛɛ wonoo kpoŋe n ne toma waa kpɔa do n nɔn ta la sɔnɔnɔɔ ken dɛ ka tel o bala tɔpere. 13Lawɛ kasinteŋ waa maa chagle la bini kiŋkiŋ, dɛ teŋɛ a ta, dɛ so Korowii yarada ne nɛnnyin yaa dɔa le pɛɛ ya ne Yeesu Kristo aa pɛa ta la ta. 14Kpɔ Korowii Domadɛɛge la waa lɔ ya nɛɛ la kpegri lawɛ wedɛɛga Korowii aa kpɔa tɛɛ la bini kpoŋe kɛrɛdɛ. 15He jemɔ kɛ nɛra baa lɔ Eesia harɛ ta bwa chwa mɛ, hale Fejelas ne Hɛmojenes gba jao. 16N Naa Korowiirii dɛ na Oniseforɔs ne o dem tena sum, dɛkalkɛ dɛ on dɛɛ cha mɛ. Dɛ sihiih aa on kpo kɛ baa do mɛ dea la. 17Waa dena tel Room laanee o gaage n bɔr aaa dɛ ka tel kɛ waa na mɛ. 18Ya Dɔɔ laanee dɛ na o sum o bala tɔpere la ta. Henee jemɛ koeh damanta waa koh n nɛɛ Ɛfesos.

will be added

X\