2 Krent 9

1A ta hiaih kwaraa kɛŋɔ n chwerɛ heyaa chae asɔre tena aa dɛ cha Korowii nɛra baa lɔ Judia harɛ la wa. 2N jemɔ kɛŋɔ he te dɛ nyin ba chae. Anomanta n kpɔ heyaa maŋkura n te Makidoonia tena be taeh. N ŋɔ ba be ŋɔ, "Bena ken bwaa yabala baa lɔ Akaaya harɛ la swɛɛ siwi dɛɛ nyin nɛra chae." He siwi aa swɛɛra hɛɛ nyin nɛra chae la, a gelɔ ba kɛrɛdɛ gee nyin nɛra chae. 3N dɛ tomɛ yabala nɔ he be. N dɛ nyin kɛ he kpɔ he te dɛ ta suuga gɛ maa ŋɔa he dɛ ɛ la, ásɛ nɛra maa kpɔ heyaa dɛɛ maŋkura n te ba be la jemɛ kɛŋɔ pɛɛ laa mɛɛ maŋkura n te. 4Dɛ Makidoonia harɛ tena teŋɛ n nɛɛ ba dɛ ba na kɛŋɔ he ta he te kpɔe mɔɔ naa, dɛ sihiih ta he te kpoe yaa, sihiih ɛɛ kpo ya tenee, dɛ le gɛ yaa dɛ maŋkura heyaa la nomanta. 5A waa n na kɛŋɔ a chɛ kɛ n soŋe yabala nɔ ásɛ ba tɔ sie n nɛɛ dɛ ba he be, dɛ ba lɛ koŋkɛɛla la haa ŋɔa hɛɛ tɛo la bwa cheg, asɛ ya ne bala la, dɛ a bwa chemo, ásɛ a bagle kɛ nyinaa hɛɛ nyin dɛ tɛ, lao laa. 6Hé jemɛ kɛŋɔ he du tama aa, tamaa hɛɛ ba koma, he du kohona ge aa, kohonaa hɛɛ ba koma. 7Anomanta, bɛ́lbwa tɛ gɛ aa magra o bambile ta. Bɛlbwa nao kɛŋɔ o tɛo aa we o nɛɛ yaa, ó gel tɛɛ. Bɛl dɛ lii kɛ doe ba doo ŋɔ o tɛ aa, ó gel, dɛkalkɛŋɔ nomɛlbwa waa dɛ tɛ kwaa bambile bwa ne la, Korowii sie dɛ lɛ o nɛ. 8Korowiirii dɛ won tɛ heyaa kwaa a gwaa gɛ haa dɛ nyin, asɛ he dɔ kohona saŋ bɛlbwa, dɛ won kpɔ dɛɛ ɛ wedɛɛga kohona. 9Anee ba chwerɛ Korowii Tɔn bini la: "Waa nɔn nyore, o dɛ tɛ nyaara tɛɛ tenten. O wedɛɛga ɛɛ ta jaga dɔe." 10Korowiirii dɛɛ tɛ nɛwɛnyini kondwee baa du, dɛɛ tɛ kondikwa. On dɛ tɛ heyaa kondwee haa dɛ nyin bwa, dɛ gel a le dɛ nɔnɛ kohona, dɛ gel he wedɛɛga ɛɛ ge won dɛɛ ja. 11Wɛɛ geloo he dɔ saŋ bɛlbwa dɛ́ won ta tea dɛɛ tɛ Korowii nɛra saŋ bɛlbwa, ásɛ nɛra warɛ pirim dɛ jam Korowii he koŋkɛɛla la yaa kpɔa tɛɛ ba la wa. 12Dɛ ya kpɔ he koŋkɛɛla nɔ dɛɛ tɛ Korowii nɛra aa hiah ba aa, dɛ chae gbo laa hɛɛ cha ba. Dɛ a chegɛ a ta nɛra kpɔ silɛɛ gee jam Korowii kohona. 13He we-ɛɛla nɔ ɛɛ geloo nɛra na he yarada haa dɔa, dɛ jam Korowii a wa. Baa jam Korowiirii kɛŋɔ haa dɛ teŋɛ Yeesu Kristo Amanesoma la haa ŋɔa he yaradaa la ta. Nɛra ɛɛ jam Korowiirii kɛŋɔ nomɛlbwa aa wola heyaa doe, asɛ he gbagba ta tea dɛ tɛ ba ne nomɛlbwa kwaa haa dɔa nɔ. 14He waa ɛɛ dɛɛ ɛ a gɛ nɛra laanee, asɛ ba dɛ soŋe Korowii aa, ba soŋe dɛɛ tɛ heya, he bonya Korowii aa gela he dɔ la nomanta. 15Ya dɛ jam Korowii kohona. Yaa won jemɛ bagle o koŋkɛɛle damanta waa kɛ yaa la wa.

will be added

X\