2 Krent 7

1N dandɛɛga, yanee Korowii bagɛ a gɛ nyoa nɔ bwa. Anomanta hé gel ya do kaih. Yá laa ya bwadabii ne ya bambile kpɔ wechɔga bɛlbwa ta. Hé gel ya swɛɛ siwi dɛ́ do goroŋ, ɔma yaa dɛ ɔmɛ Korowii nomanta. 2Hé kpɔ he bambile tɛ yaa dɛɛ no ya wa. Ya ta he bɛlbwa wechɔga ɛɛ. Ya ta bɛlbwa chɔgɛ, ya ta bɛlbwa negrɛ di ge bwa. 3Waa maa bola nɔ, pwaeh laa mɛɛ pwah heya. Anee n faa bol la, ya dɛ nyin heyaa taeh. Seo taa yoo, bokpega taa yoo, ya ne heyaa. 4He waa dɔ kasinteŋ n be. He gelɔ n baŋa ɛɛ pa taeh. Ya wenaale yaa dɛ na bwa habɔɔ la, n bwara ta hwaeh. N sie ta dɛ lɛ taeh. 5Yaa ba Makidoonia harɛ ta habɔɔ kwaraa la, ya bwara ta yaa sɔɔhnɛ. Bobɛlbwa yaa kpɔ la, ya ne wahalaa. Dɛ yoi laa nɛra ɛɛ yo yaa kwara naa, dɛ ya ne bambiwɔrɔbaa. 6Kɛ Korowii aa dɛ larawe tebinichɔg te bwara la nomanta, Taetos bala la gelɔ ya dɔ bɔlarawa. 7O bala la gbo laa larawe ya bwara. O baa bagle gɛ waa baa na heyaa o gbabir bambile sɔɔhno he wa. O bolɔ ŋɔ n waa dɛ ɛ heya, dɛ ŋɔ waa n faa bola la gelɔ he tea bini chɔg. O bagle gɛ haa chegɛ n habɔɔ dɛ yo dɛɛ tɛ mɛ. Anomanta name kwaraa n sie lɛ kohona. 8N faa chwerɛ heyaa tɔn he tea bini chɔg la, a we n nɛ. Kɛ aa berɛ dɛɛ we n nɛ, dɛkalkɛŋɔ he tea bini ta chɔgɛ la sie. 9Kɛ taraken te n sie lɛo. He tea bini aa chɔga waa laa n sie lɛ. He tebinichɔg la aa gela he charɛ da la, a waa n sie lɛ. Gɛɛ Korowii ɛɛ nyin kɛ nɛwɛnyini tea bini ɛɛ chɔg. Anomanta, ya ta heyaa wechɔge bɛlbwa ɛɛ. 10Nɛwɛnyini tea bini chɔgɔ gɛ Korowii aa dɛ nyin kɛ wɛɛ ɛ aa, a gelɔ wɛɛ charɛ o liire. A gɛ waa nɔɔ dɛɛ ba Korowii mkpa ne. Anomanta a ta chɛ kɛ ya gel ya tea bini chɔg a ta. Kɛ harɛ bonɔ tebinichɔg te, seo nee aa ba. 11Tebinichɔg Korowii aa dɛ nyin he dɔ laanee he dɔ la. Hé na waa aa lea tɛ heya. Hé na gɛ haa dɛ takapɔ, asɛ he siwi swɛɛ hɛɛ nyin he bagle kɛ he ta wechɔga ɛɛ. Hé na gɛ he bwaawee aa ir wechɔga ta, hé na gɛ haa dɛ ɔmɛ. A gelɔ he pɛla lawɛ yaa, asɛ he siwi swɛɛ waa aa togra ta. A gelɔ he siwi swɛɛ nɛra baa wola wedɛɛga ɛɛ nɛɛ he tɛr ba deŋne. He wono bagle kɛ he ta wechɔga bɛlbwa ɛɛ waa la ta. 12Maa chwerɛ heyaa tɔn la la, a ta ɛɛ kɛ naate waa ɛ o dɔŋ wechɔga, kɛɛ naate o dɔŋ aa ɛo wechɔga waa n chwerɔ. Korowii gba nao kɛ n chwerɔ ásɛ he won jemɛ gɛ haa dɛ nyin yaa. 13Anee larawe ya bwara. A gbo laa. Yaa na gɛ haa cha Taetos o dɔ silɛɛ la, a gelɔ ya sie lɛ. 14N fa bol he waa Taetos be, dɛ kpɛɛ heya. He ta gelɛ sihiih kpo mɛ. Waa yaa bol he be la bwa ɛ kasinteŋ. Gɛɛ waa yaa bol Taetos be dɛ kpɛɛ heyaa la bwa ɛ kasinteŋ. 15O lii gɛ he bwa faa dɛ no o waa ne gɛ he faa dɛ tɛo duure dɛɛ ɛ yalayala la aa, dɛ o nyina waa dɛ nyin heyaa la, dɛ jae a na dɛɛ ja. 16N sie lɛo kohona kɛŋɔ maa dɔ heyaa dɛ won kpɔ hwɛga do he nɛɛ wobɛlbwa ta nɔ.

will be added

X\