2 Krent 6

1Ya ne Korowii bwa aa pɛa dɛɛ ɛ toma nɔ nɔ, ya dɛ soŋe heyaa kɛŋɔ Korowii aa na he sum dɛ cha heyaa nɔ, he bɛ gel a ɛ pɛɛ. 2Korowii bolɔ ŋɔ, "Tɔpere aa tela kɛŋɔ n na he sum la, n no he be. N ta he chae vɛɛh awola la, n lɛ heya." Hé no! Tɔpere telo kɛŋɔ he no Korowii be ó na he sum. Finii he lɛɛ tɔpere. 3Yaa nyin kɛ nomɛlbwa dɔ ya toma wechɔge bɛlbwa dɛ bol, anomanta waa aa gel nɛra lɔ naa la, yaa an kpɔe dɛɛ ɛɛ ba. 4Ya dɛ ɛ ya wobɛlbwa gɛ aa chɛ kɛ nɛra Korowii aa tom ba ɛɛ ɛ. Wekpega dɛ pu yaa, ya lawɛ bambile dɛɛ so a ne. Ya dɛ na bambiwɔrɔbe wa, a won yaa hiaih kohona. Ya dɛ na sibegrewaa ge kɛrɛdɛ. 5Ba dɛ lɔɔ yaa, dɛɛ do yaa deene, dɛ lɛ gaeh ya nɛɛ dɛɛ ɛ yaa sagasaga. Ya dɛ ɛ tomkpega dɛɛ koh. Tɔpebɛl yaa dom dɔe dɛɛ chɔ. Tɔpebɛl yaa kondikwaa dɔe dɛɛ di. 6Ya chegɛ ya goroŋ yaa doa la ta, ne Yeesu Kristo ŋwɛnɛ la waa yaa jema, ne bambile yaa dɔa, ne ya tesom ta dɛ bagle kɛ Korowii bonɔɔnaa yan. Ya chegɛ Korowii Domadɛɛge la yaa dɔa, ne gɛ yaa nyin nɛra tea bwa ne, 7ne kasinteŋ bola ta, ne Korowii kpegri waa kpɔa cha yaa ta dɛɛ bagle kɛ Korowii bonɔɔnaa yan. Waa aa dɛ su Korowii siwi laanee ya dɔmkwa. A nee yaa yo dig ne gal ne, a nee yaa tɔ ya te gbemgbe. 8Bane dɛ pena yaa, bane ɛɛ yoo yaa. Bane dɛ chɛgre yaa, bane ɛɛ kpɛɛ yaa. Ba dɛ yerɛ yaa nyosonteŋna, kɛ kasinteŋ gee yaa bol. 9Baa yaa komɛlbwa yerɛ, kɛ nɛra bwa ge jemɛ yaa. A fe chɛ kɛ ya sewɛ, kɛ yan soge le la. Ba ɛ yaa hɔhɔrɔwa, kɛ ba ta yaa kpoe. 10Ba dɛ ɛ yaa tebinichɔg wa, kɛ saŋ bɛlbwa dɛ ya lɔ silɛɛ ta. Ya ɛ nyaara, kɛ ya won nɛra chae kohona. Ya ta komɛlbwa dɔe, kɛ yan gee komɛlbwa. 11Yabala Kɔrent tena, bambile bwa nee ya bol waa he be. Ya dɛ nyin he waa taeh. 12Ya laa wola heyaa nyin, heyaa wola yaa nyin. Ya waa toole he bambile ta. 13N dɛ bol waa nɔ dɛɛ bagle heyaa kɛŋɔ n ne n bii ken. Ya dɛ nyin heya, anomanta hé ge ta tea dɛɛ nyin yaa! 14He bɛ gel he ne nɛra baa wola Korowii waa lɛɛ la pɛ dɛ ɛ beŋkpoŋ, dɛkalkɛ darame bɛlbwa toole wedɛɛga ne wechɔga baah. Ɛrɛɛ bochaah ne biro ɛɛ ba wona pɛ a magre ɔ? 15Yeesu Kristo ne Bɔnsam ɛɛ wonoo pɛ a magre aa? Nɛra baa yarada Yeesu Kristo ne banɔ la baa wola on yaradae aa won pɛ a magre! 16Voga ɛɛ wonoo che Korowii Dea a magre aa? Ya bwadabii nɔɔ Korowii waa lole saŋ bɛlbwa la dea. Anee Korowii gbabir bol la. O bolɔ ŋɔ, "Mɛɛ ba so n nɛra bee dɛ do ba baah. Baa yer mɛ ba Korowiirii, asɛ n ge yer ba n nɛra. 17Anomanta n bolɔ ŋɔ, 'Hé le ba bini! Hé pere he te le ba nɛɛ kwara! Hé laa he te kpɔ waa te bɛlbwa aa ɛ doŋa waa ta, ásɛ n lɛ heya, 18dɛ ɛ he Mɛɛ, asɛ he ɛ n bii.' Men Nemenɛ Korowiirii bola."

will be added

X\