2 Krent 11

1N dɛ nyin he lawɛ bambile dɛ no n gɛne waa nɔ tama. Soŋaa mɛɛ soŋe heya. 2He waa dɛ we n bwara kɛŋɔ he wa aa dɛ we Korowii nɛɛ la. He do kɛ haah waa wola baa jemɛ bwa, asɛ n kpɔɔ tɛ baa bɛl yal ken. Yeesu Kristo gbagbaa a gɛ baa nɔ, o gboo chɛ kɛ o ɛ he jaa. 3Kɛ n dɛ ɔmɛ kɛŋɔ Bɔnsam bɛ bɔr ba dɔ che dɛ berɛ he liire asɛ he bɛ Yeesu Kristo dɛɛ nyin tepoŋ ne kpa, kɛŋɔ waa berɛ harɛkon dɛ kpɔ nyosone negre Hawa la. 4Kɛ he dɛ lawɛ bambile dɛɛ no nɛra baa ba he be dɛ baa bagle Yeesu waa a korɛ waa ya faa bagle heyaa la ta nɔ? Kɛ ba dɛ bagle kwaa aa dɛ ir nɛra nɛɛ waa a korɛ Korowii Domadɛɛge waa soge he nɛɛ la ta, kɛɛ ba dɛ bagle heyaa amanesoma a korɛ anɔ la ya faa bagle heyaa la ta naa, he dɛ lawɛ bambile dɛɛ no ba be nɔ? 5Maa lii kɛ nɛra baa dɛ maŋkura ba te kɛ ba gwaa Yeesu Kristo toroma la gwaa mɛ ŋwɛnɛ bɛlbwa ta. 6Bɛl lole n nyoa ken ta chaahnɛ wobol ta, kɛ wejema te, n dɔɔ. Wobɛlbwa yaa jema ge la, ya gelɔ a bini chaah he jemɛ a bwa ŋwɛnɛ bɛlbwa ta. 7N faa bagle heyaa Korowii Amanesoma la la, n ta heyaa komɛlbwa sese lɛɛ. Maa pwɛr n te gɛ ásɛ nɛra siwi ɛɛ su heyaa la, dɛ wechɔgaa n ɛ aa? 8Maa dɛ ɛ toma he be la, dɛ bobɛl asɔre tenaa dɛɛ bɔ mɛ kem. He nyiŋo na naa, dɛ a kaa ɛ kɛ maa ŋwɛɛ ba dɛ́ kpɔ dɛɛ cha heya. 9Gɛ saŋ maa lɔ he be la, suuga waa hiah mɛ naa, maa n te kpɔe dɛɛ dawɛ he nɛ. Yabala baa le Makidoonia harɛ ba laanee baa tɛ mɛ kwaa maa dɛ nyin bwa. Gɛ n faa wola n te kpɔe dawɛ he nɛɛ wubwa la, gɛɛ maa wola n tenee kpɔ dawɛ he nɛɛ saŋ bɛlbwa bwa. 10N chegɛ Yeesu Kristo kasinteŋ la waa gela n dɔ la ta dɛɛ ŋɔ he be ŋɔ, nomɛlbwa toole Akaaya harɛ bobɛlbwa dɛ́ tɔ mɛ ŋwɛnɛ maa wola won maŋkura n te a gɛ waa nɔ ta. 11Maa dɛ ŋɔ ken nɔ, a ta ɛɛ kɛŋɔ maa heyaa nyin. Korowii gbabir jemɔ kɛŋɔ n dɛ nyin heya. 12Waa maa dɛ ɛ nɔ, maa a ɛɛ gela ba. Mɛɛ dɛɛ ɛ gɛɛ, ásɛ nɛra baa dɛ maŋkura ba te ŋɔ tombeŋkpoŋii ya ne baa ɛ la bɛ won dɔ ŋwɛnɛ dɛɛ maŋkura ba te. 13A gɛ nɛra la, Yeesu Kristo toroma gbagba laa ban. Negraa baa negre nɛra dɛ ɛ ba te kɛ Yeesu Kristo toromaa ban la. 14A ta nyokpowaa ɛɛ, dɛkalkɛ Bɔnsam gbabir won o te begra dɛ do kɛ Korowii nyundua torome tenten ken. 15Anomanta dɛ Bɔnsam bonɔɔna ge begre ba te kɛŋɔ banee dɛɛ chagle ŋwɛnɛ yaa kpɔ o ta dɛ́ ɛ nɛndɛɛga ya waa ɛɛ su Korowii siwi aa, dɛ a ta nyokpowaa ɛɛ. Korowii ɛɛ bɔ ba kemee gɛ ba toma aa doa. 16N dɛ ŋɔ he be ja: Nomɛlbwa bɛ lii kɛŋɔ gɛnee men. N gɛnɔ gba kwara naa, hɛ́ɛ no n be ásɛ n ge won maŋkura n te tama. 17N jemɔ kɛ waa maa dɛ bol taraken nɔ, ya Dɔɔ Yeesu laa ŋɔa ń bola. Maŋkurae nɔ maa dɛ maŋkura n te nɔ, gɛne waa mɛɛ ɛ la. 18Bane aa koh harɛ bonɔ kwara waa dɛɛ maŋkura ba te nomanta, n gee maŋkura n tenee. 19Haa jemɛ waa kohona nomanta, he dɛ lawɛ bambile, dɛ kpɔ silɛɛ dɛɛ no gɛna be. 20Nɛra kpɔ heyaa berɛ yoma, dɛ negre heyaa dɛɛ di, dɛɛ faah heya, dɛɛ nyiŋi he nyu baahna, dɛɛ kpaa he lwɛrɛme, kɛ he waane laa. 21A dɛ ɛɛ mɛ sihiih kɛ n bol waa nɔ. N ta jemɛ kɛ ya berɔ do pwɛre tɛ heyaa to. Ya ta an kɛrɛdɛ ɛɛ. Dɛ nomɛl dɔ wobɛl dɛ won koh a waa maŋkura o te naa, n gba ɛɛ wonoo maŋkura n te a gɛ waa la ta. Gɛnewaa mɛɛ bol nɔ te. 22Dɛ Hibru tenaa ban aa, bɛlee n ge. Israel tena gee ban aa, bɛlee n gba. Abraham naanaree ban aa, bɛlee n ge. 23Yeesu Kristo bonɔɔnaa ban kɛɛ? N dɛ bol chogla wobol te, kɛ dɛ ba ɛ Yeesu Kristo bonɔɔna aa, n ɛ o bonɔɔ gwaa ba! N ɛ toma gwaa ba. Ba do mɛ dea gwaa ba, dɛ cha mɛ chweremi gwaa ba. Waa maa naa a yon ka jɛɛ n sewɛ warɔ. 24Kera anue bwaa Juda tena cha mɛ ba chweremi fifraatoro dɛ anuanaarɛ la. 25Kera atoroo Room tena lɔɔ mɛ chweremi ne, dɛ fog mɛ bwea kera beŋkpoŋ. Kera atoroo stiimae morɛ n ne. N lɔ nee sie bɔr bir dɛ chaah, dɛ kwaa bir a gɛ stiimae mora nɔ bɛl ta. 26N gaagebala nɔ ta la, neerare suugo dɛ tɔ mɛ do, n do siswɛm ta ka, asɛ ŋwɛɛra baa dɛ kpo nɛra dɛɛ kpɔ ba laala ge fe ɛɛ nyin n kpoe. N bala Juda tena ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ bwa ge chegɛ n nɛɛ dɛ fe ɛɛ nyin n kpoe. Bwɛɛre ta ne kpɔg baah ne mpo ta bwaa n na sibegrewa. N na sibegrewaa nɛra baa wola asɔre tena kpelakpela ɛɛ be. 27N ɛ toma dɛ koh kɛrɛdɛ. A kɛrɛdɛ ta, dɛ maa dom chɔ. Lɔr ne nyɔgre ge kpo mɛ kɛrɛdɛ. N vala kɛrɛdɛ ta, dɛ telogaa mɛɛ chɔ, dɛ busee mɛɛ chɔ, dɛɛ chɔ waa. 28Anɔ te bwa chɔ keŋkeŋ. Maa won bagle a bwa. Waa aa lɔ n bini dɛɛ swɛɛ n siwi laanee kɛŋɔ asɔre tena baa lɔ bobɛl bwa la waa dɛ ha mɛ tɔperee bwa. 29Dɛ asɔre tena la bɛlbwa sɔɔhnaa, dɛ n gbabir bwara yɔrɔ. Dɛ Bɔnsam negre bɛlbwa kaa wechɔga ta naa, dɛ a ɛɛ mɛ bandia. 30Dɛ mɛɛ maŋkura n tenee yaa, waa aa dɛ chagle kɛ n ɛ nɛŋgwɛgre la taa mɛɛ ba n te maŋkurae. 31Ya Dɔɔ Yeesu Mɛɛ Korowii jemɔ kɛ nyosone laa mɛɛ teŋe. O chɛ jam tɔperee bwa. 32Maa lɔ Damaskɔs la, bwɛɛ la nomoa waa lɔ Kooro Aretas lɔga le nɛra ŋɔ báa daah doonyoone aa lɔ danjwɛɛ waa bar bwɛɛ la bwa cheme ta la ásɛ dɛ lag mɛ. 33Aa ba gɛ la, n daamanar bane do mɛ wɛgrɛjen bini dɛ do ŋwɛn o ta kɛŋɔ baa dɛ ta kɔlɔŋ ken, dɛ che danjwɛɛ la tokoro bɛl ta dɛ kpɔ mɛ tu dahara, asɛ n le o nɔn ta.

will be added

X\