2 Krent 1

1Men Pɔɔl aa too Korowii tea asɛ o lee mɛ ŋɔ ń ɛ Yeesu Kristo torome la, n ne ya dɔŋ Timotii chwerɛ tɔn nɔ. Ya chwerɔ dɛɛ tɛ asɔre tena baa dɛ tomɛ Korowii Kɔrent, ne Korowii nɛra bwa baa lɔ Akaaya harɛ ta. 2Ń Naa Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna. 3Hé gel ya jam ya Dɔɔ Yeesu Kristo Mɛɛ Korowii. Onee ya Mɛɛ waa dɛ sune ya nɛɛ kohona, dɛ ɛ Korowii waa wona dɛɛ larawe nɛn bwara. 4On dɛɛ larawe ya bwara ya wenaale bwa ta, ásɛ ya ge won che bambisɔɔhna waa tɛ yaa la ta dɛɛ larawe yabala baa lɔ wenaale bɛlbwa soosiwi ta la bwara. 5Gɛ yaa ja Yeesu nɛɛ dɛ na wahala kohona la, gɛ tentenee a che o nɛɛ ya dɔ bɔlarawa ge kohona. 6Dɛ ya dɛ na wahala aa, he chae waa yaa naa ásɛ dɛ won larawe he bwara, asɛ Korowii won lɛ heya. Dɛ Korowii berɔ larawe ya bwara ge aa, dɛ he chae waa o ɛ gɛ, ásɛ ya won cha heya, he won lawɛ bambile gɛ saŋ haa ba na ya wahala yaa naa la dɔŋ la. 7Anomanta, ya hwɛga yaa dɔa he nɛɛ la aa pɛɛ ɛɛ ba, dɛkalkɛŋɔ gɛ haa dɛ na ya wahala la dɔŋ nɔ, gɛɛ hɛɛ ba ya bɔlarawa Korowii aa ba tɛ yaa la ane dɔe. 8Yabalawa, ya dɛ nyin he jemɛ wahala yaa naa Eesia harɛ la wa. Dɛ a kan dɛ gwaa ya nɛɛ kohona. Dɛ yaa lii kɛŋɔ yaa le a nyoa bokpega binii. 9Ya te fe jemɔ kɛŋɔ yaa sewɔɔ, kɛ ya ta sewɛ. Korowiirii ɛa gɛ asɛ ya bɛ ya gbagba bokpega ta dɛɛ hwɛgɛ, asɛ dɛ kpɔ hwɛga do on waa dɛ ir nɛra seo ta la nɛ. 10O lɛ yaa le siswɛm a fe aa chɛ kɛ ya sewɛ a ta la ta. O ta dɛ lɛ yaa. Ya kpɔ ya sie dawɛ o nɛɛ kɛŋɔ wɛɛ teŋɔɔ dɛɛ lɛ yaa. 11Hé cha yaa dɛɛ soŋe Korowii, asɛ dɛ o baa no he wesoŋa dɛ cha yaa aa, nɛra won kpɔ jam tɛo pirim dɛ tɛ yaa kɛŋɔ waa no nɛndamanta wesoŋa baa soŋa tɛ yaa la. 12Webeŋkpoŋii gela ya baŋa pa. Anee kɛŋɔ yaa wonoo ŋɔ bambile bwa ne kɛŋɔ wobɛlbwa yaa ɛa harɛ bonɔ la, tepoŋ ne bambile bwa nee ya ɛa Korowii ŋwɛnɛ ta, a laa kɛ waa yaa ɛa he be la. Korowiirii sune ya nɛɛ dɛ cha yaa ya ɛa. Harɛ bonɔ wejema ne laa ya ɛa. 13Waa yaa chwerɛ heyaa asɛ he kure dɛ no a mun la, anee ya chwerɛ. Wobɛlbwa toole a bini he no a mun kahonɛ. 14Taraken haa jemɛ ya waa tama nɔ, n dɛ lii kɛŋɔ hɛɛ jemɛ ya waa bwaa, ásɛ awola ya Dɔɔ Yeesu Kristo aa ba la, he baŋa pa ya waa kɛŋɔ ya baŋa aa pa he waa la. 15Maa jemɛ he waa ken la, a waa n faa ɛ kɛ mɛɛ ba cha heyaa kera anɛ bwaa la. 16N fa ɛo kɛ n Makidoonia harɛ kaala ta la, ń kpɔ he be, asɛ n le bela dɛɛ ba ge aa, ń ba so he be tama, asɛ he ta mɛ ŋwɛnɛ n kaa Judia harɛ. 17Maa lii ken la, dɛ n le nɛn o liire aa dɛ ɛo aahna-aahna kɛɛ? N dɛ magle magla aa, n gbo kɛrɛdɛɛ mɛɛ nyiŋi kɛŋɔ nɛwɛnyina aa dɛ ɛ, asɛ a wer tɛ mɛ naa, n ŋɔ ɔɔh, asɛ bug ta n berɔ na kɛ aa were tɛ mɛ naa, n ŋɔ ɔɔhɔ kɛɛ? 18N nyoa maa bagɛ heyaa la, aahna-aahna toole a ta. A ɛ kasinteŋ kɛŋɔ Korowii wa aa ɛ kasinteŋ nyosone aa wola toole a ta la. 19Korowii Bie Yeesu Kristo la n ne Silvanos ne Timoti aa bagle o waa he be la dɔ kasinteŋ. O ta dɔe kɛŋɔ o ŋɔ ɔɔh, dɛ berɛ le habɔɔ dɛ ŋɔ ɔɔhɔ. O te bol wa aa, dɛ o bolɔ. 20Nyoo bwa Korowii aa baga la, Yeesu nɛɛ ya che dɛ jemɛ kɛ a ɛ kasinteŋ. O waa ya won Aamen la sii, asɛ Korowii won dɔ sɔn. 21Korowiirii gela ya ne he bwa won lawɛ Yeesu Kristo nɛɛ teŋa la kpoŋe kɛrɛdɛ, dɛ le yaa tɛ o toma, 22dɛ do yaa nso aa bagle kɛ onee dɔ yaa, dɛ tɛ yaa o Domadɛɛge la wɛɛ so ya nɛ, asɛ ya che a ta dɛ jemɛ waa bwa waa ɛa cheg yaa. 23Korowii waa jemɛ n nyu bini bwa la, onee n danseɛ te waa nɔ ta. N faa wola Kɔrent balɛ la, maa nyin kɛ n ba chɛgre heyaa he wechɔga waa asɛ he bambile chɔg, a waa n ta balɛ. 24Kpegri laa yaa bagle heyaa he Korowii yaradae ta. Yaa gɛ lii kwaraa. Ya jemɔ kɛ he chegɔ kiŋkiŋ he yarada ta. Ya dɛ nyin kɛ ya cha heyaa ásɛ he sie lɛ.

will be added

X\