1 Timoti 4

1Korowii Domadɛɛge la pili waa nɔ bini chasee ken bagle heyaa ŋɔ, kerekere la nɛra bane ɛɛ vɛh Yeesu waa nɔɔ dɛ kaa yarada koŋkwaa aa dɛ neg ba, asɛ dɛɛ no a be. 2Nɛra baa kpɔ nyosone dɛɛ negre nɛra laanee kpɔ gɛ negra webagla la ɛɛ bagle nɛra. Ba liire chɔgɔ. Nɛra negra ne wechɔga man ba kɛŋɔ nɛn baa kpɔ buniwɔb chɔgro a mano waa wola konwɔb ɔmɛ kpa la. 3Gɛ nɛra nɔɔ vala dɛɛ chagle nɛra ŋɔ aa were kɛ baa mo haah kɛɛ haah yalɛ la, dɛ berɛ ŋɔ kondikwaa ane aa were kɛŋɔ nɛra di la. Kɛ Korowiirii ta gɛ kondikwaa nɔ ŋɔ bánɔ la baa jemɛ kasinteŋ waa la dɛɛ yaradao la kpɔ jam tɛo dɛ dia. 4Korowii kontaala te bwa wer. Dɛ ya kpɔ jam tɛo mɔɔ dɛ lɛa te naa, ate dɛ komɛlbwa ta vɛɛh doe, 5dɛkalkɛ gɛ haa jam Korowii la ne Korowii gbagba wobol la won gela a do wer Korowii be ásɛ nɛn di. 6Dɛ he kpɔ gɛ waa nɔ bagle he bala aa, anee dɛɛ ba chagla kɛŋɔ he ɛ Yeesu Kristo torome tenten haa teŋɛ Korowii waa haa yaradaa ne kasinteŋ la ta, dɛ kpɔ kpeg dɛ do kpegri. 7Laa he te kpɔ wobosale aa wola Korowii waa ɛɛ nɛra ɛɛ nyin a bola la ta, dɛ swɛɛ siwi hweli gɛ haa dɛɛ teŋɛ Korowii waa la ta. 8Dɛ he swɛɛ siwi dɛɛ tɛgre he pɔla bini naa, a dɔ tɔnɔ tama. Kɛ dɛ he swɛɛ siwi kɛ hɛɛ dɛɛ teŋɛ Korowii waa la taa yaa, anee dɔ tɔnɔ wobɛlbwa ta, dɛkalkɛ Korowii nɛɛ teŋa dɔ tɔnɔ tɛ nɛra fini ne seo habɔɔ bwa. 9Gɛ waa nɔ ɛ kpela tɔŋla aa wola toole a ta kwaraa. Anomanta no dɛ lawɛ a bini kpoŋe kɛrɛdɛ. 10Koeh yaa dɛ swɛɛ siwi dɛɛ ɛ o toma nɔ bwa, Korowii waa lole saŋ bɛlbwa o gbo ɛ Korowii la nɛɛ ya sie dawɛ. Onee dɛɛ lɛ nɛn te bɛlbwa. Nomɛlbwa waa yaradao dɛ kpɔ o te tɛo la, o dɛ lɛo. 11Dɛɛ chag ba gɛ waa nɔ bwa dɛɛ ja ba báa teŋɛ a ta. 12Bɛ gel nɛra koh kɛ he ɛ bechala nomanta dɛɛ ɛɛ sisawa, kɛ gel nɛra baa yarada Yeesu la na gɛ haa dɛ bol wa, gɛ he da aa doa, gɛ haa dɛ nyin nɛn, gɛ haa yarada Yeesu dɛ kpɔ he te tɛo, ne gɛ haa laa he te kpɔ wedoŋa ta, asɛ dɛ hweli waa le a ta. 13Do sie kure Korowii Tɔn dɛɛ bag ba cheremi bɔra, dɛɛ bol Korowii Waa la dɛɛ chag ba a bini ka tel gɛ saŋ maa ba. 14Kpegri Korowii aa chae he dɔ dɛ le awola baa kpɔ nɔɔra darawe he nɛɛ dɛ che Korowii Domadɛɛge kpegri ta dɛ bol a waa la, bɛ gel a ɛ pɛɛ. 15Swɛɛ siwi dɛ kpɔ he te tɛ gɛ waa nɔ dɛɛ ɛa ásɛ nɛra bwa na gɛ he toma aa dɛ kaa kɛrɛdɛ. 16Dɛɛ nyiŋi he te kɛrɛdɛ he soga bini ne he webagla bini. Kpoŋe a bini kiŋkiŋ, dɛɛ ɛ gɛ haa dɛ bagle nɛra la. Dɛ he dɛ ɛ gɛ naa, hɛɛ lɛ he gbagba ne nɛra baa dɛ no he be la bwaa.

will be added

X\