1 Tsalonika 1

1Men Pɔɔl ne Silas ne Timotii chwerɛ tɔn nɔ dɛɛ tɛ he nɛra haa ɛ asɔre tena dɛ do Tɛsalonika dɛɛ tomɛ N Naa Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo la. Kórowii cha heya, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna. 2Ya dɛ jam Korowii tɔpere bɛlbwa dɛ yon dɛɛ yerɛ he sɔna ya Korowii soŋa bini. 3Gɛɛ tɔpere bɛlbwa ge yaa bol N Naa Korowii waa bera ɛ ya Mɛɛ la be he yarada haa yaradao dɛ won kpɔ dɛɛ ɛ o toma, ne he nyina haa dɛ nyinu dɛ gel he sie begre o toma ta, ne hwɛga haa dɔa ya Dɔɔ Yeesu Kristo be dɛ won dɛɛ lawɛ bambile wobɛlbwa ta la. 4Yabala, ya jemɔ kɛ Korowii dɛ nyin heya, dɛ le heyaa ŋɔ hé ba ɛ o bii, 5dɛkalkɛŋɔ Amanesoma la yaa bagle heyaa la, wobol gbo ta laa a che dɛ ba he be. Awola haa no waa la la, Korowii kpegri la ne o Domadɛɛge la gelɔ he jemɛ kɛŋɔ a ɛ kpela. He jemɛ gɛ yaa koh he waa dɛ kpoŋe ya te gɛ saŋ ya ne haa soga la. 6Hé nyiŋi yaa dɛ kpɔ ya ne ya Dɔɔ da la. Haa no Korowii Waa la dɛ yaradaa la, he na wahala ga, kɛ he wono lɛ Korowii Waa la silɛɛ aa le Korowii Domadɛɛge la be ne. 7Gɛ haa ɛa laanee chɔa dɛ tɛ Makidoonia harɛ ne Akaaya harɛ asɔre tena bwa, baa nyiŋi dɛɛ tomɛ Korowii. 8He bee ya Dɔɔ la waa che dɛ perɛ baah bela bwa. Bela tena gbo laa noa, kɛ yarada haa dɛ yarada Korowii la tel bobɛlbwa. Anomanta a ta chɛ kɛŋɔ ya bol he waa nɛra be kpa. 9Ba gbabir dɛ bol he wa, gɛ haa kpoŋe yaa dɛ no ya be dɛ charɛ he liire le voga aa wola mkpa dɔe la ta dɛɛ tomɛ Korowii kasinteŋ waa lole dɛ dɔ mkpa la. 10Dɛ he sogo kpa o Bie Yeesu waa dɛ ba nyundua lee dɛ ba la. Onee o chum seo ta la. Onee lɛ yaa le Korowii bandia waa dɛ ba bala la ta.

will be added

X\