1 Pita 1

1Men Pita maa ɛ Yeesu Kristo torome la, men chwerɛ tɔn nɔ dɛɛ tɛ he Korowii nɛra haa pegra dɛ ka ɛ hɔɔhra Pɔntos ne Galaasia ne Kapadoosia ne Eesia ne Bitiinia harɛre ta la. 2Korowii waa ɛ ya Mɛɛ chegɛ jema waa jemɛ heyaa wubwa la ta dɛ le heyaa kɛŋɔ o nɛra dɛ tɛ o te. O Domadɛɛge laanee gela he do goroŋ, dɛ gel hɛɛ teŋɛ Yeesu Kristo waa ta, asɛ o chal yagle he doŋa he nɛ. Kórowii cha heyaa dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna kohona. 3Hé gel ya kpɔ jam tɛ Ya Dɔɔ Yeesu Kristo Mɛɛ Korowii. Waa dɛ sune ya nɛɛ kohona nomanta, o chegɛ ira waa ir Yeesu Kristo seo ta la ta dɛ gel ya ɛ nɛnfala. Anɔ gelɔ ya dɔ hwɛga aa awola jaga dɔe bwa. 4Ya dɛ hwɛgɛ kondɔɔh waa kwaara cheg yaa la ta kɛŋɔ aa ɛ ya kwaa. O kwaa a bwa cheg heyaa Korowii doa, belaa aa wola pɔh, aa wola chɔg, aa wola tu bwa. 5He chegaa a che. He yarada nomanta Korowii kpɔ o kpegri tɔ he nɛ, wobɛlbwa aa wola won ɛ heyaa ka tel kɛŋɔ waa ba lɛ heya. O ɛ lɛɛ waa ba lɛ heyaa la wobɛlbwa tonɛ, dɛ́ lɛ heyaa waa bwa jaga saŋ. 6Anomanta he dɔ silɛɛ kohona, kɛ he tea bini ɛɛ chɔgoo tama te, dɛkalkɛŋɔ Bɔnsam ɛɛ daah heyaa daahna bwa soosiwii na. 7A bwa dɛ bagle kɛŋɔ he yarada la ɛ yarada kasinteŋ. Suugaswɛm kwaraa nɔ, nii nee baa jemɛ a kasinteŋ, kɛ a dɛ chɔg. He yarada la gwaa suugaswɛm, anomanta a chɛ kɛ ba daah heyaa na ásɛ he won che kiŋkiŋ. Belaa baa ba heyaa kpɛɛra, asɛ he dɔ jirima, dɛ dɔ sɔn awola Yeesu Kristo aa ba ya nao la. 8He ta on nae ka, kɛ he dɛ nyinu. Taraken gba, haa on na, kɛ he dɛ yaradao. Anomanta he sie dɛ lɛ kohona nɛn aa wola won bagle a wa. 9He yarada dɔ mun. A gelɔ Korowii ɛɛ lɛ heya, wɛɛ lɛ heyaa ka tonɛ. 10He lɛɛ nɔ, Korowii keamere fa dɛ bagle gɛ Korowii aa dɛ ba he nɛɛ suna dɛ lɛ heyaa la wa, asɛ dɛ swɛɛ siwi dɛ pese Korowii waa waa bola la dɛ́ jemɛ a bini kɛrɛdɛ. 11Dɛ Kristo Doma soge ba nɛɛ dɛɛ bagle wahala Kristo aa dɛ ba nae, dɛ bagle jirima aa dɛ ba bala wahala la habɔɔ. Ba takapɔ kɛŋɔ bá fee won jemɛ tɔpere aa dɛ ba chiga, ne gɛ aa dɛ ba ɛɛ. 12Korowii gelɔ a gɛ keamere la jemɛ kɛŋɔ ba koeh baa dɛ koh la, ba laa dɛ di a tɔnɔ, heyaa ba koh dɛɛ tɛ. Waa haa noa taraken dɛ le Amanesoma baa bola he be la ta la, ban fa bola. Korowii Domadɛɛge waa tomɔ ya be laanee cha ba ba bola he be la. Korowii nyundua toroma kwaraa dɛ nyin a gɛ waa nɔ dɛ́ jemɛ. 13Anomanta hé ir nyu ne dɛ gel he sie chɔ harɛ. Hé kpɔ he hwɛga bwa do chae Yeesu Kristo aa cha heyaa awola waa ba nɛra bwa nao la ta. 14Haa ɛ Korowii bii dɛɛ no o deŋna waa nomanta, he bɛ he pɛlchɔga waa he faa lɔ biro ta dɛɛ teŋɛ a ta la dɛɛ ɛ. 15Gɛ Korowii waa le heyaa tɛ o te aa do goroŋ la, hé ge do goroŋ gɛ he we-ɛɛla bwa ta, 16dɛkalkɛŋɔ ba chwerɛ Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Hé do goroŋ, dɛkalkɛŋɔ n do goroŋ." 17Korowii waa wola nɛn sie bɔr nyiŋe dɛ bol waa dɛɛ pa bole la, onee he wi dɛɛ yerɔ he Mɛɛ la. Anomanta hé kpɔ he te kɛ hɔɔhra he soga bini harɛ bonɔ, dɛɛ tɛo duure, dɛɛ ɔmɔ. 18He jemɔ kɛŋɔ Korowii aa lɛ heyaa le he naanar wesale he faa lɔ a ta la ta la, harɛ bonɔ kwaa aa dɛ chɔg kɛŋɔ suugapoŋ kɛɛ suugaswɛm ne laa o yawɛ heya. 19Yeesu waa do kɛ saraha pebie doŋa bɛlbwa aa wola toole o nɛ, waa wola kirihiah bobɛlbwa dii la, o gbagba chal nee Korowii yawɛ heya. 20Korowii aa leo ŋɔ ó ɛ a gɛ toma nɔ, dɛ ba ta nyundua ne harɛ tae mɔɔ. Kɛ he waa o koh dɛ gel o ba harɛ nɛra nao, tɔpera aa ka mun nɔ ta la. 21O nɛɛ a che he yarada Korowii. Korowii gee iru seo ta dɛ tɛo jirima. Anomanta he yarada ne he hwɛga haa dɛ hwɛgɛ la, Korowii nɛɛ a bwa do. 22Taraken nɔ haa sɛh kasinteŋ la ta teŋa, asɛ a che a ta he doŋa le he nɛɛ hɛɛ nyin dɔŋa kɛrɛdɛ nɔ, hé den dɛɛ nyin dɔŋa kohona bambile bwa ne, 23dɛkalkɛ ba berɔ kwaa lolɛ heyaa nɛnfala. Nɛn waa dɛ sewɛ la dwee laa heyaa kpa, Korowii waa wola sewɛ bwa la dweee heya. Korowii Waa aa dɛ tɛ mkpa dɛ do le saŋ bɛlbwa la taa a che ba kwaa lolɛ heya. 24Korowii Tɔn bolɔ ŋɔ, "Nɛwɛnyini bwa do kɛ kpɔga, ba jirima ge do kɛ kpɔga fee. Kpɔga dɛ sewɛ, a fee gee lee. 25Kɛ Korowii Waa te lole saŋ bɛlbwa." A gɛ waa nɔɔ Amanesoma baa bola bagle heyaa la.

will be added

X\