1 Krent 9

1N ta n te dɔe dɛɛ di n nyu aa? N ta Yeesu torome ɛɛ yaa? N ta ya Dɔɔ Yeesu nae yaa? He teŋa haa dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ nɔ le toma maa ɛa he bini ya Dɔɔ kpegri ta la. 2Dɛ bane ta sɛɛh kɛŋɔ Yeesu toromee men aa, he te jemɔ kɛrɛdɛ kɛŋɔ n ɛ o torome, dɛkalkɛŋɔ pɛɛ he ne waa pɛa la dɛ bagle kɛŋɔ n ɛ o torome kpela. 3Dɛ nɛra dɛ pwaah mɛ naa, kenii mɛɛ ŋɔ: 4Nɛra dɛ cha yaa kondikwaa ta naa, dɛ a ŋwɛnɛ ta laa aa? 5Yeesu Kristo nimanar ne Pita ne Yeesu toroma la bwa mo haahna ba ne baa valɛ. Ya te ta gɛ ŋwɛnɛ dɔe kɛ ya mo haahna baa ɛ asɔre tena ya ne baa valaa? 6Kɛɛ n ne Banabas gboo chɛ kɛ ya koh mɔɔ dɛɛ di? 7Dɛ he ɛ sooja dɛɛ kaa laa laa, toma la ta laa hɛɛ di aa? He parɛ koo aa, haa koo la kondikwaa di aa? Nategre besoo wola o nae elnee nyɔɔ? 8Nɛwɛnyini waa gbo laa dɛɛ bagle gɛ. Mosis Mmara gba bagle gɛ. 9Mosis chwerɔ ŋɔ, "He bɛ nae aa dɛ ɛ toma he koo ta la nyoa vɔwɛ dɛ ŋɔ a bɛ kwaa di." Korowii ŋɔ ken aa, kondɛɛra gboo o ŋɔ aa? 10Nɛwɛnyini waa o koh ŋɔ gɛ, gɛ aa cha yaa la waa o chwera, ásɛ nomɛlbwa waa dɛ parɛ, ne nomɛlbwa waa dɛ komɛ kwaa la dɔ hwɛga kɛŋɔ wɛɛ dɔ kwaa la anee. 11Dɛ ya bol Korowii Waa he be asɛ he dɔ Korowii mkpa aa, dɛ a ta magrɛ kɛ ya lɛ kondikwaa le he be dɛ won dɔ harɛ nɔ ta bokpega aa? 12He dɛ tɛ bane gɛ. Dɛ gɛ nɛra la dɔ gɛ ŋwɛnɛ aa, amɔ dɛ ya te ta pɔeh yaa? Kɛ ya te aa gɛ kpegri la bagle he nɛ, dɛ dɔ bambile wobɛlbwa ta dɛ bɛ Yeesu Kristo Amanesoma la ŋwɛnɛ tɔ. 13Haa jemɛ kɛŋɔ nɛra baa dɛ ɛ toma Korowii Dea la, a taa ba dɔ kwaa dɛɛ di, asɛ banɔ la ge baa dɛ kpoo kwaa baa kpɔa baa tɛ Korowii o Dea bini la, a taa ba gee di kɛɛ? 14Gɛ tentenee ya Dɔɔ ɛ tɛ nɛra baa dɛ bol Amanesoma la dɛ ŋɔ báa di a ta. 15N dɔ ŋwɛnɛ kɛ n ɛ a bwa, kɛ n ta nomɛlbwa be ŋɔe ŋɔ ó tɛ mɛ komɛlbwa bwa. Maa chwerɛ dɛɛ nyin kɛ he tɛ mɛ a gɛ kwaa nɔ. N sewɔ bɔ n be kɛŋɔ waa maa koh a waa maŋkura n te la le n nɔn ta. 16Maa won koh Amanesoma nɔ bola waa dɛɛ bagle n te, dɛkalkɛŋɔ Korowiirii dɛɛ do mɛ asɛ mɛɛ bol. Dɛ n ta bolaa, mɛɛ dɔ waa. 17Dɛ n tetoora nee mɛɛ ɛa aa, a fe magrɔ kɛ n fe ɛɛ lɛ a kembɔr. Kɛ Korowiirii kpɔ o Amanesoma la do n nɔn ta ŋɔ ń bol nɛra be. Anomanta n gbagba tetoora laa mɛɛ ɛa. 18Kembɔr besoo mɛɛ dɔɔ? N kembɔree kɛŋɔ n won bol Amanesoma la bagle nɛra pɛɛpɛɛ dɛ bɛ kpegri maa dɔa la bagle ba nɛ. 19N fe dɛ di n nyu, nomɛlbwa laa dɔɔ mɛ, kɛ n ɛ n te nɛndɔɔle dɛɛ ɛ toma dɛɛ tɛ nomɛlbwa dɛ́ fee dɔ nɛra kɛrɛdɛ tɛ Korowii. 20Maa dɛ ɛ toma Juda tena bini la, n ɛ n te kɛŋɔ Juda te ásɛ dɛ dɔɔ ba tɛ Korowii. N ta Mosis Mmara la ta jae te, kɛ dɛ n koo nɛra baa dɛ teŋɛ a ta la nɛ aa, n dɛ ɛ n te kɛ ba bini bɛl, asɛ dɛ yon dɛɛ teŋɛ ba mmarare la ta gɛ ba yon dɛɛ ɛ la, ásɛ dɛ dɔɔ ba tɛ Korowii. 21Gɛ tentenee dɛ n koo nɛnhɔɔhra baa wola Mosis Mmara la ta teŋɛ nɛ aa, n yon ɛ n te kɛ ban, ásɛ dɛ dɔɔ ba tɛ Korowii. Kɛ aa bagle kɛ n dɛ vɛh Korowii nyoa wobol. N dɛ teŋɛ gɛ Yeesu Kristo aa ŋɔa yá teŋɛ la ta. 22Dɛ n kaa koo nɛra bini, dɛ ba yarada aa kanɛ Yeesu Kristo waa ta naa, n ge dɛ ɛ n te kɛŋɔ ba bini bɛl ásɛ dɛ won dɔɔ ba. Gɛ nomɛlbwa aa doa la, gɛɛ mɛɛ ɛ n te ásɛ dɛ che ŋwɛnɛ bɛl ta dɛ won dɔ bane ásɛ Korowii lɛɛ ba. 23Amanesoma nɔ waa mɛɛ teŋɛ anɔ bwa ta la, ásɛ dɛ won na som maa dɛ bol a waa la ane. 24Dɛ nɛra dɛ ba chwae dɛ́ lɛ komɛl aa, ba bwa dɛ chwa te, kɛ ba bini beŋkpoŋii dɛɛ dɔ kon la. Anomanta hé chwa kɛrɛdɛ dɛ́ dɔ kon la. 25Nomɛlbwa waa jemɛ chwae dɛɛ tɛgre o te dɛ́ chwa lɛ komɛl la, o dɛ dɔ haŋra kwaa bwa ta dɛ́ ka chwa dɛ tɔ sie ásɛ ba kpɔ gbɛrɛ piu. Kpɔga nee ba sɔh gɛ gbɛrɛ la, waa bigri dɛ o chɔgɔ. Kɛ ya te chwae yaa dɛ chwa la, ya dɛ nyin gbɛrɛ waa wola chɔg bwa. 26Anomanta n dɛ chwa n sie dawɛ komɛl ta. Maa chwa pɛɛ. N do kɛŋɔ nɛn waa dɛ yo, maa nɔɔra ta pɛɛpɛɛ. 27N dɛ lawɛ n te, dɛɛ haŋre kɛrɛdɛ kɛ, n gbagba maa dɛ bol Amanesoma nɔ dɛɛ bagle nɛra nɔ, n bɛ ba koni dɛ horɛ.

will be added

X\