1 Krent 6

1Umee ŋɔ he be ŋɔ dɛ he bini bɛl ne o dɔŋ asɔre te dɔ waane aa, ó gel Korowii nɛra, dɛ kpɔɔ la nɛra baa wola Korowii tomɛ be bá ka bola ɔ? Korowii nɛra laa dɛ bola aa? 2Haa jemɛ kɛŋɔ kerekere Korowii nɛraa dɛɛ ba harɛ nɔ ta nɛra waa bola dɛ pa bole kɛɛ? Dɛ heyaa dɛ ba bol ba waa te naa, ɛrɛɛ haa wola won bol wejegre aa do ken nɔɔ? 3Haa jemɛ kɛŋɔ yan dɛ ba bol nyundua toroma waa dɛ pa bole kɛɛ? Harɛ nɔ ta nɛra waa yaa wola won bol aa? 4Dɛ he ne he dɔŋ dɔ waane aa, ɛrɛɛ he kpɔ dɛɛ do nɛra asɔre tena aa wola ban kpɔe dɛɛ ɛ wobɛlbwa la nɔn ta ŋɔ bá bola ɔ? 5A dɔ sihiih tɛ heya. Amɔ wejereme beŋkpoŋ kwaraa toole he bini dɛ won bol he baah wa, 6asɛ hɛɛ samane dɔŋa dɛ gel nɛra baa wola asɔre tena ɛɛ kaa bol he waa nɔ naa? A ta gɛ chɛɛ. 7Haa dɛ samane dɔŋa nɔ gba kwara baglɔ kɛŋɔ he dɔɔ di bolchɔge. Dɛ he ne he dɔŋ dɔ waane aa, lawɛ bambile. Dɛ o ŋwɛɛ kwaraa naa, kpɔ kɛo. A wer gwaa kɛŋɔ haa samano. 8Kɛ haa gɛ ɛ. Heyaa dɛɛ ɛ dɔŋa wechɔga, dɛɛ faah dɔŋa, hale he bala asɔre tena. 9Haa jemɛ kɛŋɔ wechɔg-ɛɛra aa Korowii Kora la taa ja kɛɛ? He bɛ he nyu negre. Nɛra baa dɛ ɛ sɛnwaa, ne vog toroma, ne nɛra baa dɛ bɔ jwamane, ne baala ba ne ba bandɔŋa aa dɛ chɔ haah ne baa, 10ne ŋwɛɛra, ne nɛra ba sie aa dɛ begre ba dɔŋa kwa, ne sennyɔdɛɛra, ne nɛra baa dɛ bol dɔŋa wobochɔga, ne nɛra baa dɛ faah nɛra, nɛn waa dɛ ɛ a gɛ waa nɔ te bɛlbwa la aa Korowii Kora la taa ja. 11He bini bane fa kpoŋe gɛ da nɔ. Kɛ taraken Korowii koh ya Dɔɔ Yeesu Kristo ne Korowii Domadɛɛge la toma la waa dɛ sɔ he wechɔga bwa ta, dɛ gel he ɛ nɛndɛɛga he waa su o siwi. 12Nomɛl te kompɛɛ, "N dɔ ŋwɛnɛ kɛ n ɛ wobɛlbwa." Kpelaa, kɛ a bwa laa wera tɛ yaa. N fe jemɔ kɛ maa komɛlbwa ki, kɛ maa gel komɛlbwa gwaa n nɛ. 13Bɛl gee ŋɔɔ, "Tea waa kondikwaa do le, asɛ kondikwaa ge che dɛ tɛ tea." Kpelaa, kɛ Korowii gelɔ a bwa dɔ jaga dɛ́ chɔg. O ta nɛn bwadabii ɛɛ tɛo ŋɔ ó kpɔ ɛ jwamanwa, kɛ o ɛo tɛo kɛŋɔ ó kpɔ tomɔ. Anomanta nɛn bwadabii ɛ Korowii kon, wɛɛ tɛo komɛlbwa. 14Gɛ Korowii aa kpɔ o kpegri ir ya Dɔɔ Yeesu Kristo seo ta la, gɛɛ wɛɛ ba o kpegri la kpɔe dɛ ir ya ge seo ta. 15Haa jemɛ kɛŋɔ he bwadabii ɛ Yeesu Kristo bwadabii pera kɛɛ? Dɛ gɛɛ a do te naa, amɔ a chɛ kɛŋɔ n kpɔ n bwadabii waa ɛ Yeesu bwadabii pera la ka bɔ jwamane aa? Akai! He bɛ gel a ba gɛ. 16Haa jemɛ kɛŋɔ nomɛlbwa waa bɔ jwamane la, o ne haah la pɛo dɛ ɛ bwadabii beŋkpoŋ aa? Korowii Tɔnee bagla ŋɔ, "Nɛra banɛ la ɛ beŋkpoŋ." 17Nomɛlbwa waa kpɔ o te pɛl ya Dɔɔ la ge, o ne o bwa dɔ Doma beŋkpoŋ. 18Anomanta hé laa he te dɛɛ kpɔ jwamane ta. Wechɔga bɛlbwa nɛn aa dɛ ɛ la, aa o bwara bini so. Kɛ nɛn waa dɛ bɔ jwamane la, o gbagba bwadabii wɛɛ do wechɔga ta. 19Haa jemɛ kɛŋɔ he bwadabii ɛ Korowii Domadɛɛge la sobɔr kɛɛ? Korowii kpɔɔ tɛ heya, o so he nɛ. Anomanta he laa dɔ he te. Korowiirii dɔ heya, 20dɛkalkɛŋɔ o kpɔ Yeesu Kristo chal yawɛ heya. Anomanta hé nyiŋi he bwadabii ta kɛrɛdɛ dɛ kpɔ tomɛ Korowii dɛ tɛo sɔn.

will be added

X\