1 Krent 5

1N dɛ no kɛ he bini bane dɛ bɔ jwamane aa wola were, hale nɛra baa wola Korowii tomɛ kwara aa wola gɛɛ ɛ. Ba ŋɔ he bini bɛl lawɛ o mɛɛ haah kwaraa dɛɛ chɔ. 2A fe chɛ kɛŋɔ he gel he teene bini chɔg waa nɔ wa, asɛ hɛɛ maŋkura he te la. Aa were kɛŋɔ gɛ nɛn la ta ja he bini kpa! 3N gbabir toole he be bela, kɛ n liire te lɔ he be. N dɔɔ pa naate waa ɛ gɛ waa nɔ bolchɔge kɛŋɔ n gbagba aa lɔ bela ken. 4Dɛ he baa cheme ya Dɔɔ Yeesu sɔn ta, o kpegri do he nɛ, n ge liire do he bini naa, 5hé kpɔ naate bwadabii do Bɔnsam nɔn ta ó chɔgo, asɛ awola ya Dɔɔ aa ba la, ó ge ba lɛ o doma te. 6Aa were kɛŋɔ hɛɛ maŋkura he te. Haa jemɛ kɛŋɔ iisi tama wono gel men damanta ɛɛ ugaa? 7Anomanta hé laa gɛ wechɔg-ɛɛ la kpɔ he bini asɛ o wechɔga aa do kɛŋɔ iisi la bɛ heyaa bu, ásɛ he do wer kɛŋɔ paanoo baa wola iisi a ta doe, dɛ di tɔpejen Galekaa la. He do gɛ kpela. Yeesu Kristo koh ya waa dɛ sewɛ kɛŋɔ baa kpo peera Galekaa tɔpere la. 8Anomanta hé gel ya kpɔ ya te kɛŋɔ yaa dɛ ba Galekaa kondikwaa dii ken, anee kɛŋɔ yá laa meesɔɔh ne wechɔga bɛlbwa soosiwi kpɔ ya bini gɛ baa laa iisi kpɔ paanoo baa kpɔa dɛɛ di Galekaa ta la. Hé gel ya kpɔ kasinteŋ ne tepoŋ dɛ teŋɛ Korowii nɛ. 9N tɔn n faa chwerɛ heyaa la, n baglɔ kɛ he ne nɛra jwamane aa lɔ ba sie ta la bɛ pɛ. 10Banɔ la baa wola yabala asɔre tena ɛɛ dɛɛ bɔ jwamane, ba sie ɛɛ begre kwa, baa tomɛ voga la, ba te laa n ŋɔ hé laa he te kpɔ ba nɛɛ nɔ, dɛkalkɛ ba te lɔ bobɛlbwa. Haa lɔ harɛ nɔ ta nɔ, haa won laa he te kpɔ ba nɛ! 11Nɛra la maa dɛ bol ba waa laanee nɛra baa ŋɔa ba ja yabala asɔre tena nɛ, kɛ dɛɛ bɔ jwamane, dɛ kpɔ suuga gwaa komɛlbwa, dɛɛ tomɛ voga, dɛɛ bol nɛra bwara wechɔga, dɛ nyɔ sen dɛɛ dɛɛ, dɛɛ ŋwɛ la. Ba ŋɔ ba ɛ asɔre tena dɛ berɛ dɛɛ ɛ waa aa do ken nɔ la, he ne gɛ nɛra nɔ te bɛlbwa bɛ pɛ a ba ɛ kɛ hɛɛ pɛ nɔnee di kwa. 12Nɛra baa wola asɔre tena ɛɛ la te, n ta ŋwɛnɛ dɔe kɛ n bol ba waa dɛ pa bole. Korowiirii dɛ bol ba waa dɛ pa bole. 13Nɛra baa ɛ asɔre tena la te, heyaa chɛ kɛŋɔ he bol ba waa dɛ pa bole. Korowii Tɔn baglɔ kɛŋɔ "Hé doŋi wechɔg-ɛɛ le he bini."

will be added

X\