1 Krent 3

1Yabala, n fa ta wone bol waa bagle heyaa kɛrɛdɛ gɛ maa dɛ bagle nɛra Korowii Domadɛɛge aa chaah ba sie la. N bola tɛ heyaa kɛ nɛra ba taa dɛ teŋɛ ba nɛwɛnyini mar waa ta, dɛkalkɛŋɔ he do kɛŋɔ bechale ken Yeesu Kristo waa la ta. 2Wobopwɛra nee n faa bagle heyaa waa kɛŋɔ baa dɛ ɔr bechala waa wola tele ne kondikwaa dii la. Hale taraken kwara he ta tele mɔɔ, 3dɛkalkɛŋɔ he ta dɛ teŋɛ nɛwɛnyini mar ta. Bɔweela ne nagra aa lɔ he baah ta nɔ, nɛwɛnyini mar nɛɛ laa hɛɛ teŋɛ nɔ naa? Haa jemɛ kɛŋɔ dɛ he dɔ gɛ da nɔ naa, he ja nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta liire nɛɛ kɛɛ? 4Dɛ he bane ŋɔ he dɛ teŋɛ n Pɔɔl nɛ, asɛ he bane ge ŋɔ ba dɛ teŋɛ Apolos nɛ aa, amɔ dɛ he ne nɛra baa dɛ teŋɛ ba nɛwɛnyini mar ta la da beŋkpoŋ. 5Bamewaa Apolos ne Pɔɔl hɛɛ maŋkura ba gɛ nɔɔ? Tom-ɛɛra gboo yaa. Korowii tomɛ yaa he be, asɛ he no Yeesu waa dɛ yaradaa dɛ kpɔ he te tɛo. Toma Korowii aa kpɔa tɛ ya bini bɛlbwa laanee yaa ɛ. 6Ya fa do kɛŋɔ nɛra baa dɛ du kwaa dɛ do he bini. Menee dua, asɛ Apolos ge ka ba dɛ ba do nee a ta. Korowiirii gela kwaa la le dɛ kpeg. 7Anomanta nɛn waa dɛ du kwaa ne onɔ la waa dɛ do nee a ta la te bɛlbwa aa won waane ɛ. Korowii gbosoroo won waa ɛɛ, dɛkalkɛŋɔ onee gela kwaa won lee, dɛɛ kpeg. 8Nɛn waa dɛ du kwaa ne onɔ la waa dɛ do nee a ta la te bɛlbwa ta korɛ. Korowii dɛ bɔ bɛlbwa kem gɛ aa chɛa. 9Korowiirii dɔ yaa, ya ne o pɛ dɛɛ ɛ toma. Asɛ he ge do kɛŋɔ o koo waa dɛ parɛ ne o dea waa dɛ do. 10Korowiirii cha mɛ n won ɛ toma kɛŋɔ nɛn waa jemɛ dea mae kɛrɛdɛ la, dɛ pa dea la mun, asɛ nomɛl ge ba ma dɛɛ chɔŋɛ. Kɛ bɛ́lbwa nyiŋi kɛrɛdɛ gɛ waa maa dɛɛ chɔŋɛ. 11Yeesu Kristo gboo Korowii den kpɔ cheg kɛ dea mumpar. Dɛ Yeesu laa aa, nomɛlbwa toole yá che o nɛɛ o lɛ yaa. 12A do kɛŋɔ bane aa kpɔ suugaswɛm, bane kpɔ suugapoŋ, bane kpɔ bwedɛɛga dɛ ma chɔŋɛ dea la mumpar la ta, asɛ bane ge kpɔ daa ne kpɔga ne jaage sɛɛh dɛ ma chɔŋɛ. 13Dɛ Korowii tɔpere waa dɛ ba nɛra bwa waa bola dɛ pa bole la telaa, belaa baa ba nae gɛ bɛlbwa toma aa doa. Awola tɔpere la, niinii dɛɛ ba toma nomɛlbwa aa ɛa la wer bini bagla. 14Dɛ nii la jo toma haa ɛa chɔŋɛ dea la mumpar la ta dɛ a ta fueh yaa, Korowii ɛɛ bɔe a kemee. 15Kɛ dɛ nomɛl toma fuoh waa, Korowii ɛɛ lɛ naatee, kɛ wɛɛ paŋɛ komɛlbwaa. Wɛɛ ɛo kɛŋɔ kon baa keeru le nii ta ken. 16Haa jemɛ kɛŋɔ he chegɔ tɛ Korowii Dea asɛ o Domadɛɛge la so he bini kɛɛ? 17Anomanta nomɛlbwa waa chɔg Korowii Dea la, Korowii ɛɛ chɔg naatee, dɛkalkɛŋɔ o Dea la waa doa la ɛ dea doŋa bɛlbwa aa wola toole o ta. Heyaa o Dea la. 18He bɛ he te dɛɛ negre. Dɛ he bini bɛl lole dɛɛ lii kɛŋɔ o dɔ harɛ nɔ ta wejema aa, ó ɛ o te gɛne ásɛ dɛ dɔ Korowii wejema tenten. 19Harɛ nɔ ta wejema ɛ wesale Korowii be. Ba chwerɛ Korowii Tɔn bini dɛ ŋɔ, "Nɛra kpɔ wejema ŋwɛnɛ ta dɛɛ ɛ wechɔga, kɛ Korowii dɛ lag ba." 20Ba chwerɛ o bobɛl ge ŋɔ, "Korowii jemɛ harɛ nɔ ta wejerema liire kɛŋɔ a ɛ wepuu." 21Anomanta he bɛ bane kpɔ dɛɛ ta nyoa. Komɛlbwa chɔ le dɛ tɛ heya. 22Pɔɔl ne Apolos ne Pita, nyundua ne harɛ, mkpa ne seo, kwaa aa lole fini ne kerekere oo, heyaa dɔ a bwa. 23Yeesu Kristo gee dɔ heya, asɛ Korowii ge dɔ Yeesu Kristo.

will be added

X\