1 Krent 16

1A ka suuga yaa dɛ nyin ya ta tɛ Korowii nɛra la. Hɛ́ɛ ɛ gɛ n faa ŋɔ asɔre tena baa lɔ Galaasia harɛ ta be ŋɔ báa ɛ la. 2Kwasiara bɛlbwa, hé bini bɛlbwa ɛɛ kpɔ suuga, gɛ bɛlbwa waa wona dɛ le anɔ la Korowii aa chao o dɔ la ta, dɛ kpɔ cheg. Hɛ́ɛ ɛ gɛ, asɛ n balaa, he bɛ suuga dɛɛ ta kpa. 3Dɛ n balaa, mɛɛ chwerɛ tɔnee dɛ kpɔ tɛ nɛra haa dɛ yarada ba, dɛ tom ba bá kpɔ a ne kwaa haa tɛ Korowii nɛra la la Jerusalam. 4Dɛ a chɛ kɛ n ne ba la naa, mɛɛ tɔ ba siee ya la. 5N dɛ nyin kɛŋɔ n la Makidoonia harɛ ta. Dɛ n baa le bela aa, mɛɛ ba he bee, 6dɛ ba so he be dɛ bigri tama. N ken ɛɛ so he bee alalawo saŋ, ásɛ alalawo saŋ kaa mɔɔ he ta mɛ ŋwɛnɛ n kaa bela bwa maa dɛ nyin. 7Dɛ n ŋɔ mɛɛ ba na heyaa tarakenii yaa, maa won bigri he be. Kɛ dɛ Korowii sɛoh n ba won ba naa, mɛɛ bigri he bee. 8Mɛɛ so Ɛfesos bonɔɔ ka tel kɛŋɔ tɔpejen Pɛntekɔs la aa tel, 9dɛkalkɛŋɔ n dɔ bɔr bonɔ dɛ́ won ɛ Korowii toma kohona asɛ a le tɔnɔ dɛ tɛo. Nɛra baa dɛ nyin ba tɔ n toma ŋwɛnɛ la warɔ te. 10Timoti ba he be naa, hé lɛo kɛrɛdɛ ásɛ o sie lɛ. Korowii toma maa dɛ ɛ la, anee o gee ɛ. 11Anomanta he bɛ o sie lawɛ tegɛ harɛ. Hé doo ŋwɛnɛ ásɛ o kpɔ bambisɔɔhna dɛ berɛ ba n be. N dɛ nyiŋi o ne yabala la ŋwɛnɛ. 12N soŋe ya dɔŋ Apolos ŋɔ o ja yabala la nɛɛ ba ba he be, kɛ a ta o som doe kɛ ó la bela taraken. Dɛ o baa dɔ bɔr aa, wɛɛ bao. 13Hɛ́ɛ nyiŋi he te kɛrɛdɛ asɛ dɛ ta lawɛ waa la bini kiŋkiŋ. Hé dɔ bambile asɛ dɛ gel lawa haa lawɛ waa la bini la do kpegri. 14Hé kpɔ nɛnnyin dɛɛ ɛ wobɛlbwa dɛɛ tɛ nɛra. 15Yabala, he jemɔ kɛŋɔ Stɛfanas ne o dem tenaa tɔ sie yarada Yeesu waa la Akaaya harɛ nɛra la bwa bini dɛ kpɔ ba te tɛo dɛ swɛɛ siwi dɛ ɛ toma dɛɛ tɛ Korowii nɛra. 16Anomanta n dɛ soŋe heya, hɛ́ɛ no nomɛlbwa waa do ken ne nɛra baa ja ba nɛɛ dɛɛ koh toma nɔ ta la deŋna wa. 17Stɛfanas ne Fɔtonaatos ne Akaikus balɔ, asɛ a do n som taeh, dɛkalkɛŋɔ he gbabir ta wone ba ásɛ n na heya, kɛ ba chig he naa ta dɛ ba, 18dɛ ba do mɛ gbemba taeh, dɛ do he ge gbemba. Hɛ́ɛ duu nɛra baa do ken nɔ. 19Asɔre tena baa lɔ Eesia harɛ la dɛ na heyaa taeh. Akwela ne Presela ne asɔre tena baa dɛ cheme ba dem la ge dɛ na heyaa Yeesu sɔn ta. 20Yabala bwa baa lɔ bonɔ dɛ na heya. Hɛ́ɛ lea dɔŋa kɛrɛdɛ kɛŋɔ nyabii. 21Men Pɔɔl gbagbaa bol waa nɔ ba chwerɛ, asɛ n gbabir ge chwerɛ anɔ aa kaa nɔ. N dɛ na heya. 22Nomɛlbwa waa wola ya Dɔɔ nyin la, Korowii nyotaahna lɔ o nɛ. Ya Dɔɔ, ba! 23Yá Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya. 24He nɛra he ne Yeesu Kristo aa pɛa la, n dɛ na heyaa n bambile bwa ne. Aamen.

will be added

X\