1 Krent 14

1Hé gel he sie begre nɛnnyin ta, asɛ dɛɛ nyin kpegri waa lɔ Korowii Domadɛɛge la be dɛ́ kpɔ dɛɛ cha nɛra. Kɛ kpegri háa swɛɛ siwi dɛ nyin kohona laanee kɛŋɔ he won che Korowii Domadɛɛge kpegri ta dɛɛ bol o wa, 2dɛkalkɛŋɔ naate waa dɛ bol wobofala la, nɛra laa o bol dɛɛ tɛ. Korowiirii o bol dɛɛ tɛ. O chegɛ Korowii kpegri ta dɛɛ bol waa aa sɔah. Nɛra aa a waa no. 3Naate waa chegɛ Korowii Domadɛɛge la ta dɛɛ bol waa la te bolɔ dɛɛ bagle nɛra dɛɛ cha ba bá jemɛ Korowii Wa. O dɛ do ba gbemba dɛɛ larawe ba bwara. 4Nɛn waa dɛ bol wobofala la, o bolɔ dɛɛ tɛ o gbagba. Naate waa chegɛ Korowii Domadɛɛge kpegri ta dɛɛ bol Korowii Waa la ge, asɔre tena la bwaa wɛɛ cha. 5Dɛ he bwa won wobofala bola aa, n dɛ nyin gɛ. Kɛ dɛ he won Korowii Domadɛɛge kpegri ta chega dɛ bol wa aa, gɛɛ dɛ do n som kohona. Naate waa dɛ bol Korowii Waa la gwaa nɛn waa dɛ bol wobofala, atane kɛ nomɛl won a mun bagla dɛɛ tɛ asɔre tena á cha ba. 6Yabala, dɛ n ba he be dɛ baa bol wobofala dɛ haa a mun no aa, tɔnɔ besoo he dɔ le n be nɔ? Dɛ n ta Korowii Domadɛɛge kpegri la ta chegɛ dɛ dɔ waa aa sɔah dɛ bagle heyaa, kɛɛ dɛ n ta wejema ane dɔe, kɛɛ maa Korowii nyoa wobol kɛɛ o ŋwɛnɛre bagla jemaa, tɔnɔ besoo hé dɔ le n be nɔ? 7Hé ta sie na kwaa baa dɛ hɛlɛ a ne. Dɛ a sii aa chɔ kɛrɛdɛ naa, ɛrɛɛ nɛra ɛɛ ba ɛɛ dɛ no a bini nɔ? 8Dɛ ba dɛ hoh laa bɛla ásɛ nɛra no dɛ ka yo, dɛ baa on hoh kɛrɛdɛ naa, umee dɛ won jemɛ dɛ kpɔ o te nɔ? 9Gɛɛ a do, dɛ he wobol bini noe kpegri aa, ɛrɛɛ baa ba ɛɛ dɛ no a mun ɔ? A do kɛŋɔ he gbo aa soga dɛɛ do gbɔga. 10Harɛ nɔ ta wobol warɔ, a bwa ge ɛ nɛra bane wobol dɛ dɔ mun. 11Anomanta nɛn dɛ bol waa maa a mun no aa, dɛ n berɛ deŋnebire te naate be. Dɛ o ge aa n kon no aa, o ge berɛ deŋnebire te n be. 12He siwi aa begra hɛɛ nyin kpegri Korowii Domadɛɛge be ó cha heyaa Korowii toma ta nɔ, hɛ́ɛ nyin anɔ la aa won cha asɔre tena kohona. 13Naate waa chegɛ Korowii Domadɛɛge kpegri ta dɛɛ bol wobofala la, ó soŋe Korowii ásɛ o chao o won dɛɛ bagle a mun. 14Dɛ n dɛ soŋe Korowii wobofale ne naa, dɛ n lilewee dɛɛ soŋo la, kɛ n liire te aa wobɛlbwa ɛ. 15Amee jaɔ? Mɛɛ soŋe Korowii n lileo nee, asɛ dɛɛ soŋo n liire ge ne. Mɛɛ kpɔ n lilewee go yela, dɛ kpɔ n liire ge go ja. 16Dɛ gɛ laa aa, he dɛ jam Korowii he lileo ne naa, ɛrɛɛ naate waa wola yarada dɛ ɛ nɛmpɛɛ la ɛɛ ba ɛɛ dɛ no a mun dɛ sɛh he nyoa ŋɔ "Aamen" dɛ teŋɛ waa haa jaamo a waa la ta nɔ? Waa won no waa haa dɛ bol la mun. 17He te jam Korowii kɛrɛdɛ kwaraa gba aa, a ta tɔnɔ dɔe tɛo. 18N dɛ jam Korowii kɛrɛdɛ kɛŋɔ waa gela n ge won wobofala bola, hale dɛ won a bola gwaa heyaa nɔ. 19Kɛ dɛ n lɔ asɔre ta, dɛ bol n bwɛɛ wobol tama asɛ nɛra won no aa, a bɔ kɛŋɔ maa kpɔ wobofala bol waa kohona nɛra ta a mun noɛ. 20Yabala, hé gel bechaliire. A chɛ kɛŋɔ he dɔ nomonliire. Wechɔga ɛɛ te, hé ɛ he te bechasɔɔhne a bɔr. He bɛ gel he liire kpeg wechɔga ɛɛ ta. 21Ba chwerɔ do Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Mɛɛ geloo nɛra nɔ no n waa wobofala ta. Hɔɔhraa mɛɛ ba gela ba bol bag ba, kɛ baa no. Korowiirii ŋɔa." 22Anomanta Korowii gelɔ nɛra ɛɛ bol wobofala dɛɛ bagle o kpegri dɛɛ tɛ nɛra baa wola on yarada. Nɛra baa dɛ yaradao la waa laa. O waa bagla Korowii Domadɛɛge la kpegri ta la, banɔ la baa dɛ yaradao la waa. 23Dɛ asɔre tena chemo, asɛ bɛlbwa ɛɛ bol wobofale, asɛ nɛra baa wola yarada dɛ ɛ nɛmpɛɛne ba ja he nɛ aa, baa ŋɔ he dɛ we chogla aa? 24Kɛ dɛ he bwa chemo dɛ che Korowii Domadɛɛge kpegri la ta dɛɛ bol o wa, asɛ nɛn waa wola yarada dɛ ɛ nɛmpɛɛ ba ja aa, wɛɛ noo dɛ jemɛ kɛŋɔ o dɛ ɛ wechɔga. Waa haa dɛ bol la bwa ɛɛ jo o nyu binii asɛ o nyoa kpo. 25O tea bini waa bwa ɛɛ chɔ baŋee, asɛ o guŋi Korowii harɛ dɛ soŋo, asɛ dɛ ŋɔ nɛra be ŋɔ Korowii ja he nɛɛ kpela. 26Yabala, amee jaɔ? Saŋ bɛlbwa haa cheme la, bɛl dɛ tɛ yel, bɛl dɔ sipila waa haa dɛ hwela, bɛl ge dɔ waane Korowii aa baglo, bɛl gee bol wobofala, bɛl gee bagle a mune. Hé gel waa haa dɛ ɛ la dɔ tɔnɔ tɛ nomɛlbwa. 27Nɛra baa dɛ bol wobofala la, hé gel ba ɛ nɛra banɛ kɛɛ batoro gbo. A chɛ kɛ ba bol kaa tɛ dɔŋa, asɛ bɛl gee bagle a mun ásɛ nɛra no gɛ waa bola. 28Dɛ nomɛlbwa toole dɛ won bagle wobofale la mun aa, amɔ te náate waa ira dɛ fee bol waa la tɔ nyoa dɛ so. Kɛ o ne Korowii ɛɛ bol waa o bambile bini. 29Nɛra baa dɛ ba Korowii Domadɛɛge kpegri ta chega dɛ bol o waa la, hé gel ba ɛ banɛ ne batoro gbo, asɛ ba kar la so dɛɛ no ba be, dɛɛ pese waa la kɛrɛdɛ. 30Dɛ bɛl sogo Korowii Domadɛɛge baglo waane aa, a chɛ kɛ naate waa dɛ bol waa la tɛo bɔr ó bol. 31Hé bwa ɛɛ bol Korowii waa beŋkpoŋa beŋkpoŋa ásɛ a dɔ tɔnɔ tɛ he bwa, dɛ do heyaa gbemba. 32Nɛra Korowii Domadɛɛge aa tɛɛ ba kpegri bá bol o waa la, ba won ba te lawa, 33dɛkalkɛŋɔ Korowii aa wesagasagare nyin. Deŋnesɔɔhnaa wɛɛ nyin. Gɛ baa dɛ ɛ asɔrere ta bobɛlbwa laanee. 34He dɛ ɛ asɔre aa, hé gel haahna hel. A ta magrɛ kɛŋɔ baa bol waa bela. Gɛ Korowii Tɔn aa bagla la, hé ŋɔ ba be ŋɔ báa no he baala la be. 35Dɛ haahna la dɛ nyin waane bɔɔra aa, bá la dem mɔɔ dɛ ka bɔɔ ba jaranar. A ta magrɛ kɛŋɔ haah bol waa asɔre dea bela. 36He bee Korowii waa la che dɛ ba naa? He gboo no waa la aa? 37He banɔ la haa dɛ bol ŋɔ he won Korowii kpegri ta chega dɛ bol o waa la, kɛɛ he dɔ Korowii Domadɛɛge la la, hé jemɛ kɛŋɔ waa maa chwera ba tɛ heyaa la ɛ Korowii mmara. 38Nomɛlbwa waa wola nyin kɛŋɔ o no la, hé gelo. 39Yabala, hé gel he sie begre hɛɛ nyin kpegri Korowii be ásɛ dɛ won kpɔ bol o wa, dɛ bɛ banɔ la baa dɛ bol wobofala la ŋwɛnɛ tɔ. 40Hɛ́ɛ ɛ wobɛlbwa ŋwɛnɛ aa magra ta dɛ bɛ wesagasagare dɛɛ ɛ.

will be added

X\