1 Krent 11

1Anomanta hé kpɔ n da gɛ maa kpɔ Yeesu da la. 2N dɛ kpɛɛ heyaa liira haa dɛ lii n waa bwa wobɛlbwa ta, dɛɛ teŋɛ waa Korowii aa bag mɛ asɛ n ge bagle heyaa la ta. 3N dɛ nyin kɛ he jemɛ kɛŋɔ Yeesu Kristoo baa bɛlbwa nomoa, asɛ baa ɛ haah nomoa, Korowii ge ɛ Yeesu Kristo nomoa. 4Baa bɛlbwa waa dɛ soŋe Korowii kɛɛ dɛ che Korowii Domadɛɛge la kpegri ta dɛɛ bol Korowii Wa, kɛ dɛ kpɔ kon bɔle o nyu la, waa duure kpɔe dɛɛ tɛ Yeesu Kristo. 5Dɛ haah ge dɛ soŋe Korowii kɛɛ dɛ che Korowii Domadɛɛge la kpegri ta dɛɛ bol waa o ta kon kpɔe bɔle o nyu aa, waa duure kpɔe dɛɛ tɛ baa. O do kɛŋɔ nɛn baa fonɛ o nyu ken. 6Dɛ waa sɛh dɛ kpɔ kon bɔle o nyu ta naa, amɔ te bá fonɛ o nyu ta. A ta magrɛ kɛ ba fonɛ o nyu ta ge aa, amɔ te ó kpɔ kon dɛɛ bɔle o nyu ta. 7Aa were kɛŋɔ baa ge kpɔ kon bɔle o nyu, dɛkalkɛŋɔ o do gɛ Korowii aa doa dɛɛ bagle Korowii jirima. Kɛ haah te dɛ bagle baa jirima. 8Haah bini laa baa le, haahnee le baa bini. 9Haah waa laa Korowii ta baa, kɛ baa waa Korowii ta haah. 10A gɛ waa nɔ ne nyundua toroma nyiŋa baa dɛ nyiŋi heyaa nomanta, a chɛ kɛŋɔ haah kpɔ kon dɛɛ bɔle o nyu á bagle kɛŋɔ baa dɔ kpegri o nɛ. 11Asɔre tena waa bini te, baa ne haah bwa sie dawɛ dɔŋa nɛ. 12Baa binii haah le mumpar la, kɛ taraken te haahnee dɛɛ lolɛ baa, asɛ Korowii ge ta komɛlbwa. 13Hé bwa nyiŋi gɛ waa nɔ kɛrɛdɛ. A wer kɛŋɔ haah nɛɛ soŋe Korowii dɛ o ta kon kpɔe bole o nyu ta naa? 14Gɛ Korowii aa ta baa la, o nyu mogɔ kohona naa, aa were. A ɛ sihiih. 15Kɛ dɛ haah nyu mogɔ dɛ kpeg aa, a dɛ tɛo jirima wɛɛ do wer, dɛkalkɛŋɔ Korowiirii tɛɛ ba nyumpona ŋɔ á tɔ ba nyuune ta. 16Dɛ nomɛl dɛ tɔŋle gɛ waa nɔ naa, ó jemɛ kɛŋɔ gɛɛ ya ne asɔre tena bwa ɛɛ ɛ. 17Waane ge lole maa wola heyaa kpɛɛ dɛɛ ba he be bola. He chemaa, he dɛ chɔg dɔŋa, haa dɔŋa cha. 18Waa aa tɔ sie laanee kɛŋɔ, n noɔ kɛŋɔ dɛ he chemo dɛɛ soŋe Korowii aa, haa nyopɛo dɔ. N dɛ lii kɛŋɔ kpelaa ba ŋɔ. 19Aa ba gɛɛ. Dɛ a ta gɛ balaa, nɛra aa won jemɛ banɔ la baa ɛ nɛndɛɛga he bini. 20Gɛ he yon cheme dɛɛ di kwaa ya Dɔɔ Yeesu sɔn ta dɛɛ lii o waa la, o waa laa hɛɛ lii gɛ la. 21He bini bane dɛ di gɛ kondikwaare la warane, haa chegɛ dɛɛ kpa he bala. Bane yon dɔ di dɛ nyɔ kohona dɛ berɛ dɛɛ dɛɛ, dɛ bane ta komɛlbwa dɔe dɛ́ di. 22Ɛrɛ waa yɔ? He ta deremi dɔe dɛ́ so bela di kwaa kɛɛ? He dɛ fɛgre Korowii nɛra, dɛ gel sihiih ɛɛ kpo he bala baa nyaa. Ɛrɛɛ ń ɛ heya ɔ? Ń kpɛɛ heya aa? Akai. 23Ya Dɔɔ Yeesu bag mɛ waa nɔ n ge bagle heyaa kɛŋɔ o fa ɛ waane jwaana baa leo tɛ la. O kpɔ paanoo, 24asɛ dɛ soŋe Korowii do o ta, dɛ kuugi o bini dɛ ŋɔ, "N bo-olii nɔ, n koh he waa dɛ kpɔ tɛ nɛra bá kpo mɛ. Hɛ́ɛ di gɛ paanoo nɔ dɛ kpɔ dɛɛ lii mɛ." 25Baa dia tomɛ la, o laa numol ne sen ane kpɔ, dɛ ŋɔ, "Sen nɔɔ chega dɛ tɛ n chal. Aa ɛ fɔofalee dɛ chɔ Korowii ne nɛwɛnyini baah ta. Hɛ́ɛ nyɔ dɛ kpɔ dɛɛ lii mɛ." 26Ya Dɔɔ wobol nɔ dɛ bagle kɛŋɔ saŋ bɛlbwa haa di paanoo nɔ dɛ kpɔ numol nɔ nyɔ sen nɔ la, ya Dɔɔ seo waa hɛɛ bagle gɛ la, ka tel saŋ waa berɛ ba ja. 27Anomanta nomɛlbwa waa di gɛ paanoo nɔ, dɛ kpɔ numol nɔ nyɔ sen nɔ, waa wola an a ŋwɛnɛ ta ɛɛ la, dɛ Yeesu bo-ol ne o chalee o kpɔ doŋa dɛɛ lege la. 28Nomɛlbwa chɛ kɛŋɔ o nyiŋi o waa bini kɛrɛdɛ mɔɔ dɛ di a gɛ kwaa nɔ. 29Dɛ nomɛlbwa dɛ di gɛ kwaa nɔ o ta liire kɛŋɔ ya Dɔɔ bo-olii yaa, amɔ dɛ o dɛ mugli Korowii baah dɛɛ do o te wahala ta. 30A waa he galga ɛɛ we weela dɛɛ gwɛgre, asɛ bane gee serewe la. 31Dɛ ya fe ɛɛ nyiŋi ya waa bini kɛrɛdɛ yaa, Korowii fe aa yaa bolchɔgee pa dɛ tɛr ya deŋne. 32Ya Dɔɔ raa dɛ nyiŋi ya waa bini taraken nɔ, o dɛ tɛr ya deŋne ásɛ ya gel wechɔga ɛɛ, asɛ ya bɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta liire waa dɛ ba ban bolchɔge pae la nɛɛ ja. 33Anomanta, yabala, he pɛo dɛɛ di a gɛ kwaa nɔ naa, he bɛ a dii dɛɛ too. Hé so dɛɛ kpa dɔŋa dɛ bwa cheme mɔɔ dɛɛ di. 34Dɛ lɔr dɛ kpo bɛl aa, ó di kwaa dem mɔɔ dɛ ba. He bɛ ya Dɔɔ kwaa la di gɛ aa wola chɛɛ kɛŋɔ he dia. Gɛ laa, Korowii baah nɛɛ di he nɛɛ. Anɔ la aa kaa la, n balaa, mɛɛ bagle heyaa.

will be added

X\