1 Krent 1

1Menee Pɔɔl aa too Korowii tea asɛ o lee mɛ ŋɔ ń ba ɛ Yeesu torome la. N ne n dɔŋ Sɔɔstenes bwaa chwerɛ tɔn nɔ dɛɛ tɛ he asɔre tena haa lɔ Kɔrent dɛɛ tomɛ Korowii la. 2Korowiirii le heya, dɛ koh pɛɛ he ne Yeesu Kristo aa pɛa la waa dɛ laa doŋa bɛlbwa kpɔ he nɛɛ dɛ gel he ɛ o nɛra. Ya dɛ chwerɛ he ne nɛra baa lɔ bobɛlbwa dɛɛ tomɛ ya ne ba bwa Dɔɔ Yeesu Kristo la. 3Ń Naa Korowii ne ya Dɔɔ Yeesu Kristo cha heya, dɛ tɛ heyaa bosɔɔhna. 4N dɛ jam Korowii tɔpere bɛlbwa kɛ waa koh pɛɛ he ne Yeesu Kristo aa pɛa la waa dɛ sune he nɛɛ dɛɛ cha heyaa nɔ. 5He ne waa pɛa la nomanta, o ja heyaa kpegri ŋwɛnɛ bɛlbwa ta. O gelɔ he jemɛ wobol, dɛ tɛ heyaa wejema, asɛ a bagle kɛŋɔ 6Yeesu Kristo waa la ya faa bol he be la jo he bambile bini kɛrɛdɛ. 7Anomanta taraken haa kpɔ hwɛga dɛɛ kpa ya Dɔɔ Yeesu Kristo bala nɔ, wobɛlbwa kpegri ta heyaa nyae le Korowii be. 8Ya Dɔɔ Yeesu Kristo nɔɔ dɛɛ ba gela he che kiŋkiŋ ka tel he serewe bena asɛ awola tɔpere waa ba la, wechɔga bɛlbwa bɛ he nɛɛ do. 9Korowii ɛ kasinteŋ te. Onee le heyaa ŋɔ hé ne o Bie la do som. O Bie laanee ya Dɔɔ Yeesu Kristo la. 10Yabala, n kpɔ ya Dɔɔ Yeesu Kristo dɛɛ soŋe heyaa kɛ hé bwa ɛ beŋkpoŋ. He bɛ dɔŋa baahna pegri, hé gel he nyoa pɛ he we-ɛɛla ne he liire ta. 11Yabala, nɛra bane le Kloi dem dɛ ba ŋɔ n be ŋɔ, webegra chole he bini bane baah ta, a waa n bol a gɛ waa nɔ la. 12N noɔ kɛ bane ŋɔ ba teŋɛ n Pɔɔl nɛ, bane ge ŋɔ ba teŋɛ Apolos nɛ, asɛ bane ge ŋɔ Pita nɛɛ ba te teŋɛ, bane ge ŋɔ ba teŋɛ Yeesu Kristo nɛ. 13Hé na! Yeesu Kristo binii he bɔne la! N Pɔɔlee ba koh he waa kpaa pɛl dagagre ta la aa? Kɛɛ n sɔn nee ba sɔ heyaa Korowii nee ŋɔ hɛ́ɛ teŋɛ n nɛɛ la? Akai! 14N dɛ jam Korowii kɛ gɛ saŋ n faa lɔ he be la, n ta nomɛlbwa Korowii nee sɔe ka ja Krispus ne Gayos nɛ. 15Anomanta nomɛlbwa toole dɛ won ŋɔ n sɔ heyaa Korowii nee ŋɔ hɛ́ɛ teŋɛ n nɛ. 16Dɛ Steeven ne o dem tena ge laa n berɛ sɔ Korowii ne aa, maa lii kɛŋɔ n sɔ nomɛl nee kpa. 17Yeesu Kristo fe ta men tomɛ ŋɔ ń baa sɔ nɛra Korowii ne. O ŋɔ ń ba bol Amanesoma la nɛra be, kɛ n bɛ n gbagba wejema ne nyotor kpɔ dɛɛ bol waa la, ásɛ Yeesu sewa waa sewɛ dagagre ta la bɛ pɛɛpɛɛ ɛ. 18O dagagre la ta seo la yaa dɛ bol a waa la ɛ wesale tɛ nɛra baa dɛ nyogre. Kɛ ya banɔ la Korowii aa dɛ lɛ yaa la te, ya jemɔ kɛŋɔ Korowii kpegri lɔ a ta. 19Ba chwerɛ Korowii Tɔn bini ŋɔ Korowii ŋɔ, "Mɛɛ geloo nɛra wejema ne tɔn jema ɛ pɛɛpɛɛ." 20A ba gɛ naa, dɛ lee wejerema ne tɔn jerema wejema dɔɔ jaɔ? Nɛra baa dɔ wobol wejema ge, dɛ lee ba dɔɔ? Korowii gelɔ nɛwɛnyini wejema ɛ pɛɛpɛɛ. 21Ba gbagba wejema gelɔ baa Korowii jemɛ. Korowii kpɔ o wejema ɛa gɛ, dɛ ŋɔ a ɛo silɛɛ kɛ wɛɛ lɛ nɛra baa yarada Amanesoma yaa bola dɛɛ bagle nɛra asɛ baa liira wesale la. 22Juda tena dɛ nyin ya ɛ nyokpowaa bag ba, Grik tena gee nyin kɛ ya bag ba wejema mɔɔ ba yarada. 23Ya te, Yeesu Kristo sewa dagagre ta la waa yaa bol. A ɛ waa Juda tena aa dɛ lɔ naa a ta dɛɛ vɛah, asɛ nɛra baa wola Juda tena ɛɛ ge la, a ɛ wesale ba be. 24Kɛ Juda tena ne Grik tena Korowii aa lee ba ŋɔ bá ba ɛ o nɛra la, Yeesu Kristo waa la ɛ Korowii kpegri ne o wejema ba te be. 25Korowii wesale gwaa nɛwɛnyini wejema, o gwɛgra ge gwaa nɛwɛnyini kpegri. 26Yabala, hé lii gɛ haa doa asɛ Korowii le heyaa ŋɔ hɛ́ɛ teŋɛ o nɛɛ la. He galga ta wejerema ɛɛ nɛra be. He galga ge ta nɛnjena ɛɛ nɛra be. He bwa ge laa ɛ koobii. 27Korowiirii saahna le waa nɛra aa dɛ liira wesale dɛ́ gel sihiih kpo wejerema, asɛ dɛ saah le gwɛgra ge dɛ́ gel sihiih kpo kpegnɛra, 28dɛ kpɔ waa nɛra siwi aa wola an su ne anɔ la baa dɛ liira wepuu, ne anɔ la baa wola a waa jemɛ ŋɔ á ba chɔg anɔ la nɛra aa dɛ maŋkuraa la, 29asɛ nɛn bɛ won gɔɔ o te Korowii sie. 30Korowiirii gela he ne Yeesu Kristo pɛ, asɛ ya che o nɛɛ dɛ dɔ Korowii wejema. O nɛɛ a che Korowii na yaa kɛ nɛndɛɛga dɛ berɛ kpɔ yaa ɛ o kwa. Onee kpɔ seo dɛ yawɛ yaa le ya wenaale ta. 31Anomanta gɛ Korowii Tɔn la aa ŋɔa la: "Nomɛlbwa waa dɛ nyin o te maŋkurae la, wɛɛ maŋkura o te waa Korowii aa ɛa ta."

will be added

X\