Romanos 1:9

9Ta tyiño nuu Nyoo sacuví yuhu chihin cha tandɨhɨ añime. Ta cahín tuhun yoso caa sacacu̱ ra chi yo cha cuenda Sehe ra. Ta Nyoo cuví ra testigu vatyi chitó ra tyi tyicuan ri nɨcohón iñi chi ndo cuhva cha chicán tahvi chi ra. Ta chicán tahvi cha cuenda ndo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1171 Languages.

Learn More