Apocalipsis 15:8

8Ta chichi vehe ñuhu cuan chitu̱ maa chihin ñuhma cha cuenda cha cahnu xaan cuví Nyoo ta cha cuenda tunyee iñi iyó chi ra. Ta yori maa cuví quɨhvɨ chichi vehe ñuhu cuan cha nɨri ca cha cumañi ndɨhɨ ndɨ ucha tɨndoho cha nyisó ndɨ ucha tahan ángel cuan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1189 Languages.

Learn More