San Mateo 17:24

24Cuhva cha chaa̱ ra Jesús ta ra cachicá noo chihin ra ñuu Capernaum, ra catavá xuhun cuenda vehe ñuhu cuan, chaha̱n coyo ra chinyehe ra nu nyaá ra Pedro ta candaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Atu ña tyiyahví ra sacuaha chi nyoho xuhun cha tahán chi cuenda vehe ñuhu cahnu? ―cacatyí ra chi ra Pedro.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1189 Languages.

Learn More