San Mateo 16:21

21Nya ndaha quɨvɨ cuan quichaha̱ catyí ra Jesús chi ra cachicá noo chihin ra, vatyi cuñí chi cha cuhun ra ñuu Jerusalén. Ta ra cacuví mandoñi, ta ra cacuví nuu chi tata sutu, ta ra sacuaha ley vehe ñuhu, cucasanyehe xaan ra tɨndoho chi ra. Ta catyí tucu ra vatyi cucahñi ra chi ra soco nu cu uñi quɨvɨ ta cunandoto ra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More