San Marcos 1:44

44―Nye̱he. Yori chihin cahun tuhun. Soco cua̱han nu nyaá tata sutu. Ta sa̱ñahun chuun chi ra, ta cu̱hvon cha tahán chi cuhvon na ndundɨun nu Nyoo tari cuhva catyí nu ley cha tyaa̱ ra Moisés, vatyi tacuhva coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ tyi cha nduvahu̱n chihin cuehe cuan ―catyí ra Jesús chi ra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1154 Languages.

Learn More