San Lucas 6:9

9Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra canyicú cuan: ―Cua nducu tuhin noo tuhun chi ndo. ¿Yoso caa cuhva tahán chi cha sacuvi yo quɨvɨ nyitatú yo? ¿Atu tahán chi vatyi sacuvi yo cha vaha, o cha ña vaha? ¿Atu tahán chi vatyi sacacu yo chi ñáyɨvɨ, o cha cahñi ndɨhɨ yo chi ñu?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1189 Languages.

Learn More