San Lucas 3:7

7Ta tyicuan caa cahán ra Juan chihin ñáyɨvɨ. Yucuan ta cuhva cha chiñí ñu tuhun cahán ra, ta catyí ñu chi ra vatyi na sacondutya ra chi ñu. Yucuan ta quichaha catyi ra chi ñu: ―¡Nyoho tari noo tata coo xaan cuví ndo! ¿Yóó cha sañaha̱ chi ndo vatyi chihin cha condutya ri ndo ta ma tachi tuñi ca Nyoo chi ndo?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1180 Languages.

Learn More