San Lucas 20:16

16Catyí chi ndo vatyi quichi ra ta cahñi ra chi ra casahá tyiño cuan. Ta cuhva ra ñuhú cuan chi inga ra ―catyí ra Jesús. Ta cuhva cha chiñi ñáyɨvɨ tuhun cuan, yuhví xaan ñu cuví. Ta quichaha catyí ñu: ―¡Ña cuñi Nyoo ta cuvi tyicuan caa! ―catyí ñu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1186 Languages.

Learn More