San Lucas 14:21

21Tyicuan ta musu ra cuan cuanuhu ra. Ta nacatyi ra tandɨhɨ tuhun cuan chi ra cha tachi̱ chi ra. Cha chiñi̱ ra savaha vico cuan cha tyicuan caa, ta cuxaan xaan ra. Ta catyí ra chi musu ra: “Cua̱han tandɨhɨ maa ityi. Ta quichi nyacon chi ñu ndahvi, chi ñu cuhví, ta chi ñu coxó, ta chi ñu cuaa”, catyí ra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1189 Languages.

Learn More