Hechos 2:37

37Cuhva cha chiñi̱ ñu tuhun caha̱n ra Pedro ihya, nducuihya̱ iñi ñu. Ta ndaca̱ tuhun ñu chi ra Pedro ta chi tandɨhɨ ca ra apóstol, ta catyi ñu: ―Nyoho yañi, ¿yoso caa sacuví ndi vityin? ―catyí ñu chi ra.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1187 Languages.

Learn More