Hechos 10:4

4Tyicuan ta nanyehe̱ ra Cornelio chi ángel cuan. Ta yuhvi xaan ra cuvi. Ta quichaha̱ ndaca tuhun ra ta catyí ra: ―¿Ñáá cha cuví ihya, Tata? ―catyí ra chi ángel cuan. Tyicuan ta ángel cuan quichaha catyi ra chi ra: ―Nyoo chiñi̱ ra ndɨɨ cuii maa cha chicón chi ra. Ta tahán iñi ra vatyi tyinyeé xaun chi ñu ndahvi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1171 Languages.

Learn More