1 Timoteo 6:17

17Ta ñu cha iyó cha tyayɨɨ chi ñayɨvɨ̱ ihya, catyí chi ñu vatyi ma cahnu xaan saha ñu chi ñu. Ta ma cuita iñi ñu chi cha tyayɨɨ cha iyó chi ñu. Vatyi coto coo quɨvɨ ta ndɨhɨ cha tyayɨɨ cuan. Soco na cuita iñi ñu chi Nyoo nyitó, vatyi maa ra cuví ra chahá tandɨhɨ. Ta cuaha chaha ra chi yo tacuhva cusɨɨ cuñi yo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1180 Languages.

Learn More