1 Tesalonicenses 1:10

10Ta nacatyí tucu ñu yoso caa nyatú ndo naquichi tucu ra Jesús Sehe Nyoo inga chaha ityi andɨvɨ. Ican ra cuví ra cha sanandoto̱ Nyoo chii. Ta maa ra cuví ra ra sacacú chi yo tacuhva cha ma tachi tuñi Nyoo chi yo quɨvɨ sacutuñi ra chi ñáyɨvɨ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1189 Languages.

Learn More