1 FWANK 1:1

1Ja'ats miits nduknija̱'a̱yʉdʉp pʉ́nʉ naty jaayʉm ijtp ko kyajnʉmʉ naty ja naxwíñʉdʉ tsyonda'aky, di'ibʉ myooy ja jiky'a̱jtʉn nidʉgekyʉ di'ibʉ jiky'a̱jtp. Ja'ats ʉʉdsʉty tʉ n'ix tʉ nmʉdowdʉ es tʉ ndoñ tʉ nmátstʉts mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉjʉty.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More