Akar Mogomem 22:9

9Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ kamaghɨn damuan markɨ! Kɨ uaghan, nɨ ko Godɨn akam inigha izir gumaziba, me nɨn aveghbuaba, e bar ingangarir vamɨram ami. Egha gumazir akɨnafarir kamɨn akabar gɨn zuiba, kɨ me ko ingangarir vamɨram ami. God uabɨra, nɨ an ziam fɨ!”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More