Akar Mogomem 22:1

1Ezɨ ensel faner dafar mam nan aka, faner dɨpar kam a ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdi, an angazangarim glasɨn mɨn taghtasi. Faner dɨpar kam God ko Sipsipɨn Nguzimɨn atrivir dabirabimɨn apengan ikegha ivemara ghua,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More