SAN JUAN 5:30

30’Te yúhú, chi ni ɨ̀ɨⁿ sá ñǎ ndácù‑í cada mee‑ǐ nǔu ñá dɨ́ú mèe Yá Ndiǒxí táúchìuⁿ‑gá nàcuáa cada‑í. Te quìde ndáá‑í cuéchi ñáyiu nàcuáa tàxi tnuní‑gá cada‑í, te yúhú ñá túú quìde‑í sá cúú ìní méè‑í chi Tǎtà‑í ní táúchíúⁿ‑gǎ nàcuáa cada‑í.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More