SAN LUCAS 19:22

22O ndünrü c'ua c'e rey o xipji: “Na s'o ga mbëpjits'ügue. Na ngue c'o i̱ṉ mangue, ixi 'ñetsetjo c'ü na s'o ga mbëpjits'ügue. Nu'tsc'e i̱ṉ pãrãgue c'ü rí da'c'öji o bëpji c'o na jyü, 'ñe rí cjapü ín tsjacjö c'o i̱ṉ pëpjigueji, 'ñe je ngue ín ch'ujmügö nu ja üt'üji c'o ndëxü c'o i̱ṉ podügueji cja ín juancjö.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More