SAN LUCAS 19:21

21Ró sũgö ró mama, zö rá pëpcjö na zëzhi, pero pje ra dyeje c'o, ró eñegö. Na ngue nu'tsc'e i̱ṉ dacüjme o bëpji c'o na jyü. Zö rí pë'pc'ijme, ngue'tsc'e i̱ṉ cjapü in tsjacje yo rí tõgöjme. Zö nguetscöjme rí podüjme c'o in nzhëxügue 'ñe rí cjajme texe, ngue in ch'ujmügue nu ja üt'üji c'o ndëxü”, eñe c'e mbëpji.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More