2 CORINTIOS 1:13

13'Ma rí pen'c'eji 'na carta, xo rí xi'tsc'öji c'ü na cjuana, dya rí xi'tsc'öji o bëchjine. Nguec'ua 'ma rí xörügueji, ra sö rí unnc'eji ngüenda pje pjëzhi c'ü rí mangö. Bübütsc'eji c'o mäcö, na ngueje unüji ngüenda c'ü na cjuana c'o rí xi'tsc'öji. Pero rí te'begö rí mäcöji na jo i̱ṉ texeji. Nutscö rí te'begö rá mä'c'öji c'e pa 'ma ra ẽjẽ e Jesucristo c'ín Jmugöji.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More