सुफो 1:1

1कन् साप्‍पन्‍नो ये़सु ख्रिस्‍तरे़ ओसेःन्‍दाङ् चोगुबा पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ पत्‍लो॥ खे़न् ओसेःन्‍दाङ्‌ङिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आल्‍ल हाराए के़बोःङ्‌बा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफु सेवारोबाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍मासि फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ पिरुरो॥ कन् पाःन्‍हाॽ कुसेवारोबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुसिङ् निःत्तुर फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमाङ्‌लाइङ्‌बान्

Share this Verse:

FREE!

One App.
1241 Languages.

Learn More