1 Yoˇhanˬ 4

1Ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ ha teˇ maˬ le le hta‸ taˇ yonˍ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ ha teˇ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve leh naˍ, hk'a deh‸ lawˇ nyi sheˍ. Awˬ lawn k'o, maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ laiˉ g'aˇ miˬ guiˬ hk'oˆ teˇ kaˬ le le lo k'ai peuˬ. 2G'uiˬ sha ve Awˬ ha hpu hta‸ nawˬ hui chi hk'e shiˍ hpeh‸ ve yoˬ. Yeˍsuˆ Hkri‸ lehˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ pfuhˇ leh laˬ ve yoˬ teh‸, shaˉ hkiˆ hkanˍ ve awˬ ha teˇ maˬ le le G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve yoˬ. 3Yeˍsuˆ Hkri‸ lehˬ, awˬ suhˍ awˬ shaˍ pfuhˇ leh laˬ ve yoˬ teh‸ shaˉ hkiˆ maˇ hkanˍ ve awˬ ha hk'aˬ ve teˇ maˬ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha hta‸ maˇ caˉ da‸. Chi hk'e ve awˬ ha lehˬ, Hkri‸ ve canˇ paˍ lonˉ hta‸ caˉ da‸ ve yoˬ. Chi hk'e ve awˬ ha laˬ tuˬ yoˬ teh‸, nawˬ hui g'a kaˇ taˍ peuˬ ve hk'e, chi beu‸ ka‸ miˬ guiˬ hk'oˆ lo chehˇ taˍ peuˬ. 4Ha‸ ve yaˇ teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve chaw hpeh‸ leh, yawˇ hui hta‸ g'aˇ peuˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui awˬ hk'aw lo chehˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo chehˇ ve teˇ g'aˇ a‸ kehˉ uiˍ ve yoˬ. 5Maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve yoˬ. Chi hta‸ pa taw, miˬ guiˬ hta‸ caˉ da‸ ve tawˇ hkawˇ hta‸ yawˇ hui yaw leh, miˬ guiˬ yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve yoˬ. 6Ngaˬ hui lehˬ, G'uiˬ sha hta‸ caˉ da‸ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ shiˍ ve chaw lehˬ, ngaˬ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ maˇ caˉ da‸ ve chaw lehˬ, ngaˬ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ. Chi hta‸ pa taw, hteˇ ve cawˇ ve hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ha hta‸ maˇ k'oˆ, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta‸ caˉ da‸ ve awˬ ha hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ hui g'a shiˍ ve yoˬ. 7Ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha‸ da‸-a veuˬ. Awˬ lawn k'o, ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ G'uiˬ sha geh tawˆ la ve yoˬ. Ha‸ puiˉ ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, G'uiˬ sha ve awˬ yaˇ hpeh‸ leh, G'uiˬ sha hta‸ shiˍ ve yoˬ. 8Maˇ ha‸ puiˉ ve chaw lehˬ, G'uiˬ sha hta‸ maˇ shiˍ. Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 9G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ ha‸ ve lehˬ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ chi hk'e hpeu‸ maˍ laˇ ve yoˬ. Yaˇ hpu hta‸ pa taw ngaˬ hui co ha g'a te‸ tuˬ, G'uiˬ sha lehˬ yawˇ ve Yaˇ hpu tiˍ hta‸ miˬ guiˬ hk'oˆ lo peu laˇ ve yoˬ. 10Ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ chi hk'e yoˬ. Ngaˬ hui G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve teh‸ k'oˆ gaˇ ve maˇ heˆ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ ha‸ leh, ngaˬ hui ve venˇ baˆ hta‸ hpehˇ hk'a laˇ tuˬ awˬ pon yawˇ ve Yaˇ hpu peu laˇ ve hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 11Ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ-oˬ, G'uiˬ sha lehˬ ngaˬ hui hta‸ chi taw taw ha‸ ve k'o, ngaˬ hui htawˇ teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha‸ da‸ cawˇ ve yoˬ. 12G'uiˬ sha hta‸ chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ mawˬ jaw. Ngaˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha‸ da‸ ve k'o, G'uiˬ sha ngaˬ hui awˬ hk'aw lo chehˇ leh, yawˇ ve ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ ngaˬ hui awˬ hk'aw lo biˇ la peuˬ. 13G'uiˬ sha lehˬ, yawˇ ve Awˬ ha hpu ngaˬ hui hta‸ pe‸ laˇ ve pa taw, ngaˬ hui G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo chehˇ leh, yawˇ htawˇ ngaˬ hui awˬ hk'aw lo chehˇ ve hta‸ ngaˬ hui g'a shiˍ ve yoˬ. 14Miˬ guiˬ yaˇ ve Htaiˍ hk'aw‸ shehˍ hpaˇ te tuˬ, Awˬ pa lehˬ yawˇ ve Yaˇ hpu peu laˇ ve hta‸ ngaˬ hui g'a mawˬ leh, shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 15Yeˍsuˆ lehˬ, G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu yoˬ teh‸ hkanˍ yuˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha yawˇ awˬ hk'aw lo chehˇ leh, yawˇ htawˇ G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo chehˇ ve yoˬ. 16G'uiˬ sha lehˬ, ngaˬ hui hta‸ ha‸ ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ leh yonˍ ve yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ, ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. Ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw lehˬ, G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo chehˇ leh, G'uiˬ sha htawˇ yawˇ awˬ hk'aw lo chehˇ ve yoˬ. 17Suhˉ jehˬ ve awˬ nyi awˬ hk'aw lo ngaˬ hui nyi ma ha‸ hanˉ ve cawˬ hpeh‸ tuˬ, ngaˬ hui awˬ hk'aw lo ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ biˇ la peuˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hpeh‸ chehˇ ve hk'e ngaˬ hui htawˇ chi miˬ guiˬ hk'oˆ lo hpeh‸ chehˇ ve yoˬ. 18Ha‸ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo kawˆ ve teˇ ceuˬ maˇ cawˬ. Ha‸ pehnˇ ve biˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ, kawˆ ve hta‸ mehˉ k'ai piˇ lawˬ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, kawˆ ve teˇ ceuˬ lehˬ, ciˍ yanˍ ve hta‸ caˉ da‸ ve pa taw, kawˆ puiˉ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ awˬ hk'aw lo ha‸ pehnˇ ve teˇ ceuˬ maˇ biˇ sheˍ. 19G'uiˬ sha ngaˬ hui hta‸ awˉ lawˉ ha‸ ve pa taw, ngaˬ hui htawˇ ha‸ ve yoˬ. 20Ngaˬ G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve yoˬ teh‸ chaw teˇ g'aˇ g'aˇ k'oˆ ve htawˇ, yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ yawˇ canˇ ve k'o, yawˇ lehˬ heˍ paˍ hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, a shu yawˇ mawˬ chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ maˇ ha‸ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, maˇ mawˬ jaw ve G'uiˬ sha hta‸ yawˇ hk'aˬ hk'e te ha‸ hpeh‸ tuˬ le. 21G'uiˬ sha hta‸ ha‸ ve chaw lehˬ, a shu yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ htawˇ g'a ha‸ ve yoˬ teh‸, piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ ngaˬ hui yawˇ geh g'a taˍ ve yoˬ.

will be added

X\