มัดทิว 1:20

20อังก็อฺล กำปุง กึด รฺืง นิฮ      โยเซบ ย็วลซ็อฺบ เคิญ ทูดซวัน มาอ็อฺง เคฺิน็ ปเรียฮ โม อันแย็ย ทา      "โยเซบ โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      การ แดล น็อฺง รับ มาเรีย โม เกฺิด ประป็วน นุฮ กแม็ย คลาจ อย เลฺิย      ปร็วฮ ทา โกน แดล โม เกฺิด น็อฺง ป็วฮ เนียง นุฮ      เกฺิด โม ปฺี อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด

Share this Verse:

FREE!

One App.
1607 Languages.

Learn More